Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TIDSLINJE

Ikke ferdig
by

Åshild Limstrand

on 11 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TIDSLINJE

500-2000
TIDSLINJE
500-1000
Tidlig middelalder
1000-1300
Høymiddelalder
1300-1500
Senmiddelalder
1500-tallet
Renessansen
1600-tallet
Barokken
Nasjonsbygging
Det sentrale Europa
Pavekirken vokser seg sterk
Grunnlaget lagt for statsdannelse i Frankrike og Tyskland
Føydalt statssystem utviklet
Godseiere, adel og riddere vinner makt

KULTUR OG LITTERATUR
Bysantisk kunst brer seg til Europa
Kirkene dekorert med mosaikk og annen kunst
Skriftkulturen lever i klostrene
Latin brukes som skriftspråk
Heltefortellinger i diktform blir fortalt muntlig i generasjoner på språkene til de ulike folkene i Europa.
Norge
Ordet "Norge", "nordveien", i bruk på 800 tallet
Kort før 900: Harald Hårfagre kaller seg "nordmennenes konge
Ca. 800 til 1066. vikingtida

KULTUR OG LITTERATUR
Runer brukt til innskrifter i Dannmark, Sverige og Norge
Muntlige fortellinger, både i prosaform og diktform, lever blant folk
I vikingtida dikter skaldene kvad
Det sentrale Europa
Folketallet stiger sterkt
Kamp mellom pavemakt og keisermakt
Vesteuropeere går i korstog mot muslimer i Midtøsten
Byene vokser, mange nye byer blir anlagt

KULTUR OG LITTERATUR
Universiteter i europeiske byer
Høvisk redderkultur oppstår i Frankrike
Fortellinger om helter som Roland og Arthur blir skrevet
Framføringer av mysteriespill, dramatiseringer av Bibelen
100-1150: Romansk stil dominerer
Fra 1150: Gotisk stil overtar
Norge
Den katolske kristendommen får feste i Norge
Mange kirker bygges, blant annet stavkirker
1200-tallet: Norge framstår som en sterk stat med stabil kongemakt

KULTUR OG LITTERATUR
1000-tallet: Vi larer å skrive med latinske bokstaver og lager håndskrevne bøker
1100-tallet: Historieskriving på Island og Norge
1200-tallet:
Snorres kongesagaer,
islendingsagaer og eddadikt
Kongespeilet
skrevet i Nroge
Franske ridderromaner blir oversatt
Det sentrale Europa
Flere pestbølger rammer Europa
Kriken mister autoritet og makt
Sterke byer i Italia som Firenze, utvikler de nye andsretningene humanisme og renessanse

KULTUR OG LITTERATUR
Forfattere skriver litteratur med humanistisk innhold som peker fram mot renessansen: Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio og Geoffry Chaucer
Ca 1320:
Den guddommelige komedie
av Dante Alighieri
Norge
Svartedauden rammer Norge hardt
Norge går inn i en lang unionstid, tap av selvstendighet

KULTUR OG LITTERATUR
Middelalderens skriftkultur går tapt
Det norrøne
talespårket endrer seg
i retning av moderne norsk
Dansk
overtar som skriftspråk i landet

Fornuft
Renessanse betyr
gjenfødelse
. Det er tankene, filosofien og menneskesynet fra antikkens Hellas og Roma som fødes på ny.
Når den katolske kirken mister makten betyr det en oppblomstring for en ny frihet innenfor kunst, vitenskap og tenking.
Leonardo Da Vinci: Humanist
Martin Luther(1483-1546): Reformasjonen
Til guds ære
Følelser
Satte menneskene i sentrum
Pavekirken slår kraftig tilbake
Bevegelse, dramatikk og overdådig prakt
Kontraster mellom himmel og jord
Salmer:
Dorothe Engelbratsdotter og Patter Dass
ca.slutten av 1700-
1700-tallet
Det sentrale Europa


KULTUR OG LITTERATUR

Norge

KULTUR OG LITTERATUR

Renessansen
Realismen
ca.1850-1890
Det moderne samfunn
Politisk
Slutten av 1700-tallet:
manglet selvstendig styringsrganer
politisk makt samlet i København
Misnøye med unionen
Krav om egen norsk bank og lov
1809: Salskabet for Norges Vel
Albeidet for norske interesser, friere stilling i unioenen
1811: universitetet
Januar 1814: egen bank
17.mai 1814: Grunnloven
1814: Ny union med Sverige
Selvstendig rike innenfor unionen
patriotisme vokste fram - viktig
Kulturell
Samlet folket
kulturen og kunsten skulle vise det særegent norske
Det danske språket ble fornorsket
Tideman og Gude
Henrik Ibsen: Peer Gynt
Edvard Grieg: Dovregubbens Hall
Folkedikting
Folkediktinga var gammel norsk tradisjon
Asbjørnsen og Moe
- samlet borgerskapet og bøndene, fikk noe felles
- skrev et mer "norsk" språk
Folkedikting - nasjonalliteratur
Finne det urnorske
natur var vikig
det overnaturlige
Eventur ga folk håp om et bedre liv (Askeladden)

Romantikken
Viktige personer
Wergeland - venstreromantiker
Welhaven - høyreromatiker
500-1000
Det sentrale Europa
Pavekirken vokser seg sterk
Grunnlaget lagt for statsdannelse i Frankrike og Tyskland
Føydalt statssystem utviklet
Godseiere, adel og riddere vinner makt

KULTUR OG LITTERATUR
Bysantisk kunst brer seg til Europa
Kirkene dekorert med mosaikk og annen kunst
Skriftkulturen lever i klostrene
Latin brukes som skriftspråk
Heltefortellinger i diktform blir fortalt muntlig i generasjoner på språkene til de ulike folkene i Europa.
Norge
Ordet "Norge", "nordveien", i bruk på 800 tallet
Kort før 900: Harald Hårfagre kaller seg "nordmennenes konge
Ca. 800 til 1066. vikingtida

KULTUR OG LITTERATUR
Runer brukt til innskrifter i Dannmark, Sverige og Norge
Muntlige fortellinger, både i prosaform og diktform, lever blant folk
I vikingtida dikter skaldene kvad
Språkhistorie 1800-tallet
eget najson - eget språk
stemmerett, konfirmasjon, lese bibelen, bibelen var på dansk
Nytt norsk språk ville hindre klasseskillene (gjøre dem mindre)

Asbjørnsen og Moe
Utfordrende å skrive ned fortellingene
skrev muntlig, brukte ord og uttrykk som ble brukt på landsbygda
mange reaksjoner hos de dannede

Politisk konflikt
Høyre mot venste
høyre støttet fornorskningen
Ivar Aasen
skrev ned fellesstrekk i språket og dialektene
"Han skapte ikke et språk,men fant et språk"
- Ottar Grapstad
Wergeland
Welhaven
blant eliten
ville beholde dansken
Knut Knudsen
Fornorskningsprinsipet
Fornorskning av dansken
fikk gjennomslag på Stortinget
Far til bokmålen

Fra dansk til norsk
Poetisk realisme
Reaksjon av romantikken
oppgjør med det romantiske og "fantasifulle"
reaksjon mellom følelser og fornuft
skrivemåte preget av romantikken, men mer realistiske temaer
Kritisk realisme
Amalie Skram
Naturalismen
en gang fattig alltid fattig
grotesk
mer direkte
Georg Brandes
- problemer skal settes under debatt -
Bjørnstjerne Bjrnson
- Poetisk realisme (synnove solbakken, 1857)
- Kritisk realisme (En Handske, 1893, om arbeiderklassen)

Henrik Ibsen
-En folkefiende - kritisere den politisk makten i Norge
Et Dukkehjem - kvinnenes rettigheter
Gjengangere - utroskap

Alexander Kielland
- ikke like kjente verke som Ibsen og Bjørnson
-German og Worse, 1880
- Fattidom, Kvinnerolle og kristendom
Jonas Lie
- Psykologiske innsikt
- Familie paa Gilje - kvinnerollle
- Livsslaven - fattiggutt som ender som morder

Arne Garborg
-Kristendommen
- Inspirert av Darwin

Amalie Skram
-Ekteskap, Kvinner og seksualitet
- En kvinnes innsikt og perspektiv
-Hellemyrsfolket - fattigdom
Bohem
Avstander
fra normer
Sigøynere
Seksualitet
Prostitusjon, lønn og sympati for de som jobbet der
Kulturinstitusjoner
Få kunne lese i Norge
1/3 av barna kunne lese
1860-rett til skolegang

Forfattere
Realistiske forfattere
Naturalistiske forfattere
Modernismen
Et samlebegrep
- symbolismen
- ekspresjonisme
- kubisme
- funksjonalisme
- futurisme
- dadaismen
- surrealisme
- absurdisme
ulike retninger og stilarter
storbyliv og nye stilarter
Full transcript