Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria

No description
by

emma arnell

on 25 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria

Litteraturhistoria
Forntiden - Postmodernismen

Under modernismen

började normer i samhället ifrågasättas och litteratur upplevdes som chockerande.

Språket blir ett redskap för att beskriv den "nya" verkligheten med nya ögon. Med hjälp av vetenskap och teknik befriar man sig för att skapa sin lycka.

Under modernismen kom första världskriget och andra världskriget startade. Detta förändrade männsikans syn på sig själv.

Kända författare under modernismen var James Joyce och Virginia Woolf.
Modernismen 1900 e.kr-1945 e.kr.
Litteraturen visar under postmodernismen att människan existerar ur olika perspektiv med fler berättarskal. En berättare kan berätta om en berättare som berättar en berättelse.

Litteraturen kan skildra olika personers perspektiv och verison, handlingen kan upplevas som splittrad.

Under postmodernismen ska litteraturen skapa känslor, uppröra och skaka liv i folket. Man har en skeptisk världsbild utan sanning. Gränser suddas ut och ideologier, vetenskap och religion är inte längre tillförlitliga.

Individen självförverkligas under postmodernismen där individen är rot och rastlös. Mångkulturismen präglar litteraturen .


Postmodernismen 1945 e.kr-
Forntidens litteratur kommer främst från Mesopotamien och Egyptien.
Forntiden ca. 3000 f.Kr. – 700 f.Kr
Litteraturen under antiken kommer främst från Athen och Rom.
Antiken ca. 700 f.kr. - 500 e. kr.
NYA BEGREPP:


Epik
- berättelser så som romaner och noveller

Lyrik -
berättelser till musik så som poesi och musik

Dramatik
- berättelser framförda inför publik så som teater och film
Under forntiden levde människan i ett religiöst samhälle med Gud som ledare. Samhället var ojämnlikt och den enskilde individen var inget värd.
Litteraturen under forntiden bestod främst av epik, religösa hymner, skrönor och levnadsregler som där litteraturen bygger på en muntlig tradition.
Antiken är kunskapen och filosofins tid.

Under antiken tillbad människorna flera olika gudar och samhället var ojämnlikt trots att demokratin utvecklades under denna tid.
Man skriver på papyrusrullar och litteraturen bygger på en muntlig tradition.
En känd författare under antiken är Homeros som skrev Illiaden, hjälteepos.

Medeltiden ca. 500 e. kr. - (1300) 1500 e. kr.
Litteraturen kom främst från Centraleuropa, Frankrike, Tyskland, Italien och England.
Det är under medeltiden en kulturell nedgång eftersom det är oroliga tider och skriften får en lägre status.
Människorna lever i ett religiöst samhälle med en centraliserad ledning. Det är ett ojämnlikt samhälle.
Man började under medeltiden skriva i bokform och pergament.
Litteraturen består under medeltien av religiösa berättelser (helgonlegender), riddarberättelser, sagor och sägner, ballader och dikter.
Renässansen ca. 1400 e.kr. -ca.1500 e.kr.
Renässansen betyder pånyttfödelse och har inslag från antiken när det kommer till berättartekniken.
Människan föddes som på nytt, nya möjligheter.
Litteraturen från den här tiden kunde handla om riddare och adelsmän som var på äventyr för att hitta den stora kärleken.

Ludvid XIV hade stort inflytande över litteraturen där speciella regler fanns för författarna.

Litteraturen under renässansen var inte verklighetstrogen. Författare var ofta anställda av kungar och adelsmän. De fick författarna att lyfta fram deras bästa sidor.

Borgare var under denna period mycket missnöjda och hade inte mycket politisk makt.

En av de största författarna från denna epok var William Shakespeare.

Klassicismen ca. 1650 e.kr. - 1700 e.kr.
Klassicismen genomsyrades av begreppen klarhet och harmoni. Mycket litteratur under klassicismen kom från Frankrike.
Litteraturen handlade om förnuft, sanning, natur och var mer trovärdig än under renässansen.
Bildning var under denna tid tillgängligt för medelklassen.
Upplysningen under 1700-talet
Under upplysningen upptäckte människan mer. Tron på förändrig genomsyrade den här epoken.
Individen blir allt viktigare under upplysningen och man är kritisk mot samhället och kyrkan.

Två viktiga upplysningsfilosofer och författare var Voltaire och Rousseau.

Man får en mer klar bild av världen och universum där människan är en smart varelse. Man gör stora framsteg inom vetenskapen där man gör stora upptäckter. Några av de mest kände författarna och verken under den här tiden var Daiel Defoe med Robinson Crusoe och Jonathan Swift med Gullivers resor.

Under upplysningen tröttnade bönderna på att det aldrig fanns chans till förändring. Hur hårt de än arbetade skulle de alltid förbli bönder, därav uppkom den franska revolutionen.
Romantiken slutet av 1700- talet - början på 1800-talet
Ett typiskt ämne under romantiken var kärleken. Kvinnor blir mer kända som författare under denna epok där litteraturen skildrar kvinnors komplicerade familjeförhållanden och kärleken.
En trend inom romantiken var att visa naturens känslor, skrämmande skogar, vilda hav. Man ansåg under romantiken att människan behövde förenas med naturen för själens välmående.

Litteraturen var inspirerad av medeltiden.

Kända kvinnliga författare under denna tid var Jane Austin med Stolthet och fördom och Mary Shelly med Frankenstein.
Realismen ca. 1850 e.kr
Under realismen porträtteras världen ur ett vetenskapligt perspektiv utan censur.

Litteraturen hade känloladdade ämnen så som gatubarn och orättvisa där vanliga personer och händelser stod i centrum. Realismen uppkom som ett gensavr till romantiken.

Realismen påverkades av den industriella revoluionen.

I Sverige får alla barn möjlighet att gå i folkskola 1842.

Litteraturen skrevs inte längre för kyrka och stat utan skrevs för folket för att beskriva världen med vetenskap och inte religion.

Charles Dickens var en av de mest kända författarna under denna epok med Oliver Twist. En känd svensk författarinna var Fredrika Bremer som skrev om kvinnors rättigheter.


Genre- Epik, lyrik, filosofiska samtal och dramatik
Genre - Epik, Religiösa berättelser (helgonlegender och hymner), Sagor och sägner, Chansons, Trubadurlyrik, ballader och dikter skrivna i den ljuva nya stilen.
Full transcript