Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Social Work Action - Mediavälitteisen rakenteellisen sosiaal

No description
by

Laura Tiitinen

on 13 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Social Work Action - Mediavälitteisen rakenteellisen sosiaal

4. Sosiaalialan julkisuuden haasteet
Social Work Action - Mediavälitteisen rakenteellisen sosiaalityön teoria ja toiminta (5 op)

5. Mediavaikuttamisen keinoja
Lopuksi - Mitä väliä?
Mitä merkityksiä sosiaalityön julkisella viestinnällä on?
2. Julkinen viestintä rakenteellisen sosiaalityön välineenä
3. Alan julkiseen viestintään liittyvä lainsäädäntö ja etiikka
1. Rakenteellinen sosiaalityö
Sosiaalityön julkisen viestinnän pääasialliset tehtävät
Rakenteellisen sosiaalityön prosessi
2. Oikeudenmukaisuuden jakaminen
3. Maineen luominen
1.Ongelmien ehkäisy ja vastuun osoittaminen
1
1.
2.
3.
Lue artikkeli


Juhila, Kirsi
2009 Sosiaalityön selontekovelvollisuus. Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti Janus 17 (4), 296–312. http://www.sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/janus/0409/4_2009_juhila.pdfTämän osion tiedot perustuvat artikkeliin:
Tiitinen, Laura & Lähteinen, Sanna
2014 Julkisen viestinnän keinoilla toteutetun rakenteellisen sosiaalityön tavoitteet. Teoksessa: Laitinen, Merja – Pohjola, Anneli – Seppälä, Marjaana (toim.) Rakenteellinen sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seura. 191-210. (Artikkeli luettavissa kurssin Facebook-ryhmän tiedostoista)Lue ja katso nämä
Voit halutessasi myös kuunnella vaientamiseen ja sananvapausrikkomuksiin liittyvän radio-ohjelman alla olevan linkin kautta (kesto 45 min.):
Eve Mantu
: Kuriton kokous. Opettajat ja sosiaalityöntekijät vaiennetaan!
http://areena.yle.fi/radio/2179168
Kriisiviestintä on osa kriisinhallintaa. Silloin viestintä toteutetaan kunnan kriisiviestintäsuunnitelman mukaisesti ja johtajalähtöisesti. Tällä kurssilla emme käsittele kriisiviestintää.

Lisätietoja kriisiviestinnästä kiinnostuneille:
Suomen kuntaliitto 2009
Varaudu. Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa.
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=306
Julkisen viestinnän haasteet
Positiivista

Neutraalia

Kriittistä
Sosiaalityön julkisen viestinnän luonne
Jaakkola, Helena (2013)
Lastensuojelu ja julkisuus. Opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen. Lastensuojelun keskusliitto.
http://www.lskl.fi/files/1989/Lastensuojelu_ja_julkisuus_opas_lastensuojelun_ammattilaisille_median_kohtaamiseen.pdf

Lähteitä sosiaalisen median käyttämiseen
(valitse ne, mitä tarvitset)
Yllättävyys, selkeys ja tunneviestit
Mikä on ydinviesti?
Kuinka se menee perille parhaiten?
Karvonen, Erkki (2005)
Elämää mielikuvayhteiskunnassa.
http://people.uta.fi/~tierka/imagokir.htm (lue sivuston kaikki linkit)
Karvonen, Erkki 2008
Byrokratia viestii kriisissa kankeasti. http://people.uta.fi/~tierka/kriisibyrokratia.htm
Ärhäkkä?
Hauska?
Virallinen?
Ketä viestisi kiinnostaa ja miksi?
Mitä?
Kenelle?
Miksi?
Miten?
Millä välineillä?
Milloin?
Video, kirjoitus, valokuva, maalaus, mielenosoitus, Flashmob, taideperformanssi, sarjakuva
"Nopea selailu ja kuvien kautta syntyvä sekuntien tunnekohahdus tai tiedonmuru voi olla tulevaisuudessa vielä keskeisempi viestinnän muoto kuin vielä edes ymmärretään" (Pullinen 2014)
Some muuttaa viestintää ja mediavaikuttamista
http://nyt.fi/a1305787988301Pullinen, Jussi (2014)
Tässä on syy klikkausotsikoihin.
Lens, Vicki (2005)
Advocacy and Argumentation in the Public Arena: A guide for Social Workers. Social Work. Vol. 50 Num 3. National Association of Social Workers. 231-238. http://academiccommons.columbia.edu/catalog/ac%3A155220

Kurio (2014)

Tutkimus: some-markkinoinnin trendit Suomessa 2014
http://kurio.fi/ajankohtaista/tutkimus-some-markkinoinnin-trendit-suomessa-2014/
Muutos on yhteistyötä
- tarvitaan innostusta, rohkeutta ja ryhmä
Sosiaalityön julkiseen viestintään kohdistuva vallankäyttö
Kuinka saamme oikeiden ihmisten huomion?
Asiakasosallisuus
Media advocacy
http://www.bmsg.org/resources/media-advocacy-101
Dofman, Lori & Sorenson, Susan & Wallack, Lawrence
Working upstream. Skills for social change. Berkeley media studies group. Public health institute.
Media Advocacy -osio perustuu lähteeseen:
Asiakasyhteistyö mediavaikuttamisessa tuo tuloksiin monipuolisuutta ja vakuuttavuutta
Asiakkaat ovat liian harvoin osallisina
Politiikkaan
Palveluiden käyttäjille
Sosiaalityölle
Rakenteellisen työorientaation avulla paljastetaan ja muutetaan yhteiskunnan eriarvoistavia ja syrjiviä rakenteita, jotka vaikuttavat ihmisten elämään (Mullaly 2007, 210–215)
Lähteet

Heiskala, Risto
(2003) Instituutiot, sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan rakenteellinen muutos. Teoksessa Melin, Harri ja Nikula, Jouko (toim.) Yhteiskunnallinen muutos. Tampere: Vastapaino. 15–28.

Mullaly, Bob
(2007) The new structural social work. Third edition. Canada: Oxford University Press.
Lähde: Pohjola, Anneli (2011) Rakenteellisen sosiaalityön aika. Teoksessa Pohjola, Anneli & Särkelä, Riitta (toim.) Sosiaalisesti kestävä kehitys. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 207–224.
Lähde:
Kananoja, Aulikki
(1987) Metodistin näkökulma rakenteellisen sosiaalityön tietopohjaan ja prosesseihin. Teoksessa: Sosiaalityön asiantuntijatyöryhmä. Seitsemän esseetä sosiaalityöstä. Sosiaalihallituksen julkaisuja 16. Helsinki: Sosiaalihallitus, 13-35.

Swedner, Harald
(1983) Socialt arbete. En tankeram. Lund: Liber.
Rakenteet
Ongelman yksilötason ilmentymät
Kun osallistetaan ihmisiä mediatempaukseen, on pohdittava mm.
- Onko kaikilta osallistujilta kysytty lupa? Lupa mielellään kirjallisesti.

- Ovatko kaikki osalliset kykeneviä arvioimaan julkisuuden mahdollisia seurauksia?

- Alaikäisiä ei mielellään käytetä siten, että heidät voi tunnistaa.

- Voiko mediatempaus lisätä asianajoryhmään liittyviä stereotypioita?

- Voiko mediatempaus vaikuttaa negatiivisesti osallisten tulevaisuuteen?

- Mitkä ovat julkisuuden mahdolliset vaikutukset osallistujien maineelle ja sosiaalisille suhteille?

- Tämän kurssin mediatempaukset voidaan toteuttaa käyttäen nimimerkkejä tai taiteilijanimiä

Tukia, Helena & Wilskman, Kaarina & Lähteenmäki, Marko (2012) Sosiaalisen markkinoinnin ABC. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos. Opas 18.

http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/4c9c76f0-2a20-4be6-b42b-6f81925b75a7
Sosiaalisen markkinoinnin ABC
Lue lähde:
Lue seuraavat linkit
Viirkorpi, Paavo (1990) Rakenteellisen sosiaalityön pakko ja mahdollisuudet. Sosiaalihallituksen julkaisuja 17. Helsinki: Sosiaalihallitus.
Kivelä, Sirkka-Liisa
(2011) Henkilökuntaa kielletään puhumasta vanhustenhoidon epäkohdista. Studio 55. MTV3
http://www.studio55.fi/tastapuhutaan/article/asiantuntija-paljastaa--henkilokuntaa-kielletaan-puhumasta-vanhustenhoidon-epakohdista/128560
Rakenteet ovat ihmisten luomia.
Ne rajoittavat toiminnan mahdollisuuksia ja ovat samalla sen resurssi (Heiskala 2003, 20-23).
Ä
Rakenne
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Lue kurssin nettisivuilta ohje
: Rautalankamalli blogipostauksen rakenteeksi
http://finsocialworkaction.blogspot.fi/p/vinkkeja-mediatempaukseen.html
Someopisto: https://someopisto.wikispaces.com/1.+SOSIAALISEN+MEDIAN+IDEA
Svinhufvud, Kimmo: Kokonaisvaltainen kirjoittaminen - http://www.kokonaisvaltainenkirjoittaminen.fi/2013/03/08/hyvia-ohjeita-kirjoittamiseen-ja-sosiaaliseen-mediaan/
Anja Alasilta. Vaikuttavaa -blogi viestinnästä: http://www.vaikuttavaa.fi/tietajasta-viestijaksi/
Puheen iltapäivä: Pekka Saurin väline on Twitter ja sosiaalinen media on tilaisuus.
http://areena.yle.fi/radio/2293623
Rakenne voi olla


Kulttuuri - asenteet, käsitykset, maineet
Palvelu tai palvelujärjestelmä
Lainsäädäntö ja sen laatimisjärjestelmä
Paikallinen päätöksenteko/politiikka
Toimintatavat ja -kulttuurit
Rakenteellisessa työorientaatiossa
luodaan uusia rakenteita, muutetaan vanhoja
tai romutetaan niitä
Vaikuttamisen vaihtoehtoja
Ihmisten, verkostojen ja rakenteiden välityksellä
Päätöksenteon, hankkeiden ja johtamisen kautta
Julkinen vaikuttaminen
Julkisuuteen
:
Nimellä
Nimettömästi
Ryhmänä
Lähde: STM:
hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi
. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+164/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan
tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Rakenteelliseen sosiaalityöhön kuuluu:

1) sosiaalihuollon asiakastyöhön perustuvan tiedon tuottaminen
asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnallisista yhteyksistä sekä tarpeisiin vastaavien sosiaalipalvelujen ja muun sosiaalihuollon vaikutuksista;

2) tavoitteelliset toimet ja
toimenpide-ehdotukset sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi
sekä kunnan asukkaiden asuin- ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi;

3) sosiaalihuollon asiantuntemuksen tuominen osaksi kunnan muiden toimialojen suunnittelua sekä
yhteistyö yksityisten palveluntuottajien ja järjestöjen kanssa
paikallista sosiaalityötä sekä muuta palvelu- ja tukivalikoimaa kehittäen.
Rakenteellinen sosiaalityö

Palvelujen laadun varmistaminen
47 §
Omavalvonta

Sosiaalihuollon toimintayksikön... on laadittava omavalvontasuunnitelma sosiaalihuollon laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi...

48 §
Henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvan ... on toimittava siten, että asiakkaalle annettavat sosiaalipalvelut toteutetaan laadukkaasti.

- - -
henkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa.
Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle....
Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen seurauksena.

Lähde: STM: hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+164/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
49 §
Toimenpiteet ilmoituksen johdosta

- - - ilmoituksen vastaanottaneen henkilön tulee käynnistää toimet epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan poistamiseksi.
Henkilön on ilmoitettava asiasta salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle, jos epäkohtaa tai ilmeisen epäkohdan uhkaa ei korjata viivytyksettä.
Lähde: STM:
hallituksen esitys sosiaalihuoltolaiksi
. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+164/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Palvelu ei vastaa
omavalvonnnitelmassa määriteltyä laatua
Omavalvonta
Ilmoitus epäkohdasta
organisaation sisällä
Epäkohta poistetaan
Mitään ei tapahdu
- Ilmoitus valvovalle viranomaiselle
Ä
Taisteleva tutkija:
Vaikuttamistaidot
Muita haasteita
Tietotulva ja kilpailu ihmisten mielenkiinnosta:
Kansanedustajat saavat päivittäin arviolta 700 sivua uutta aineistoa luettavakseen -kuinka saada päättäjien huomio?
Elämme jatkuvassa viestintätulvassa
- laajan huomion saaminen edellyttää jotakin uutta ja erilaista
Vaientamisen määritelmä
Vaientaminen on
keskustelun tukahduttamista, hankaloittamista tai estämistä.

Se kohdistuu
erityisesti työn tai toiminnan kehittämistarpeisiin ja epäkohdista keskustelemiseen, kuten epäiltyihin väärintekoihin, laittomuuksiin tai epäeettiseen toimintaan.

Vaientamisessa pyritään
estämään ihmisiä jakamasta tietoa ja kokemuksia epäkohdasta, keräämästä todisteita siitä tai suunnittelemasta toimia epäkohdan poistamiseksi.

Vaientaminen tapahtuu
suhteiden, hierarkioiden ja muiden vallan tekniikoiden välityksellä, kontrolloimalla epäkohdasta keskustelemiseen käytettäviä resursseja, kuten aikaa, tilaa ja työvälineitä.
Muutostahti erilainen eri tasoilla
Yhteiskunnallinen muutos on hidasta
Kulttuurimuutos hidasta. Pienemmät, paikalliset muutokset nopeampia
Muutosten voima on isoissa ihmisryhmissä - sosiaalinen liike
Median kanssa toimimisen haasteet
Nopean toiminnan vaade - toimittajien aikajänne on tunteja, ei päiviä
Aihe oltava ajankohtainen, säväyttävä tai uusi
Yleensä suurin haaste on saada asia mediaan
Media voi haluta korostaa sellaisia näkökulmia, joita itse et halua - median on myytävä asiansa kansalle
Aihe myytävä medialle
Sosiaalinen media on portti
Valtapeliä

Media on erilaisten diskurssien taistelukenttä (Bourdieu). Se joka dominoi taistelukentälle (media) pääsyä, voi kontrolloida siellä käytävää keskustelua.

Eri toimijoilla voi olla toisistaan poikkeavat näkemykset samasta asiasta.

Eikö demokratia kestä keskustelua eri näkökulmista?

Työnantaja "omii" organisaation sisäisiksi sellaisia keskustelunaiheita, jotka ovat julkisia.

Vaientaminen pyrkii eliminoimaan jonkun näkökulman julkisesta keskustelusta.

Samalla eliminoidaan julkisuuden avulla toteutettava rakenteellinen sosiaalityö ja hankaloitetaan vaikuttamistoimintaa.

= Rakenteellisen työn
toimintaympäristöjä
=rakenteellista sosiaalityötä
Mitään ei vieläkään tapahdu tai viranomaiset eivät voi tarttua epäkohtaan
- Voit paljastaa asian julkisuuteen
1
2
3
Ä
Ä
Ä
Lyhyt videonpätkä
omista viestintätavoitteistani:
Ä
Viestimme eri tasoilla

oman ammattikunnan sisällä

organisaatioiden sisällä
-
yksiköt, koko organisaatio

organisaatioiden ulkopuolella
- muut yhteistyökumppanit

laajemmin yhteiskunnassa
-
alueellinen ja valtakunnallinen mediajulkisuus
Asiakas pyysi:
"Nouse meijän puolesta puhumaan, puhu meijän puolesta"

(vanhustenhuollon sosiaalityöntekijä)
Työskentelee niiden kanssa, joiden ääni ei kuulu yhteiskunnassa
Näkee itsensä tasa-arvoisena marginalisoitujen ihmisten kanssa. He eivät ole raukkoja, vaan yksiöitä, joilla on oma tahto ja jotka voivat muuttaa todellisuutta
Toimii pelotta, puhuu ja kirjoittaa suoraan, mitään silottelematta (Foucault)
Ihmettelee, kysyy, kyseenalaistaa. Pyrkii itsekriittisyyteen ja itsereflektiivisyyteen. Hakee muutosta ja on valmis itsekin muuttumaan
Laittaa itsensä likoon, haastaa ja ylittää tavanomaisen toimimisen rajoja.
(Suoranta & Ryynänen 2014)
Ä
Ideoita järjestöblogin sisältöihin: http://www.viestintapiritta.fi/ideoita-jarjestoblogin-sisaltoihin/
Full transcript