Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Amnesty International: Waar staan ze voor en wat doen ze

Een prezi over de werkzaamheden van amnesty international
by

L. kester

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Amnesty International: Waar staan ze voor en wat doen ze

waar staan ze voor en wat doen ze Peter Benenson (31 juli 1921 - 25 februari 2005) is de oprichter van Amnesty International. Zo is het ontstaan:

1960: Peter Benenson een artikel in de krant. Twee studenten zijn vastgezet omdat ze een toast op de vrijheid hadden uitgebracht. Dit vond Benenson niet rechtvaardig. Het idee voor Amnesty is geboren.

1961: De organisatie Amnesty is geboren en ze voeren hun eerste actie voor gewetensgevangenen. Ook werden er groepen in het buitenland opgericht. Ze besloten om een permanente organisatie te worden onder de naam Amnesty International. ontstaan De naam komt van het woord amnestie, dat het kwijtschelden van straf betekent. De organisatie vraagt om amnestie voor gewetensgevangenen, want zulke gevangenen horen helemaal niet in de gevangenis te zitten.

Het logo komt van een oud Chinees spreekwoord: het is beter een kaars op te steken dan de duisternis te vervloeken. Dat betekent dat je beter zelf wat kunt doen om een vervelende situatie te veranderen dan er alleen maar over te mopperen. Ook staat de kaart voor licht en hoop. Het prikkeldraad staat voor de gevangenissen. naam & logo Het hoofddoel van Amnesty International is: het streven naar een wereld waarin iedereen alle rechten krijgt die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) en andere internationale mensenrechtendocumenten.
Ook wil Amnesty mensen over de hele wereld bewust maken van de inhoud van de mensenrechten en van hun belang.
Maar er zijn ook doelen die Amnesty per land opzet. doelen Amnesty International kan niet zonder vrijwilligers. Ze zijn onmisbaar voor alle activiteiten. Er werken veel vrijwilligers bij de organisatie van Amnesty en er zijn ook nog stagiaires en gesubsidieerde arbeidskrachten. De gemiddelde duur van een stage is vijf maanden. De stagiaires en de vrijwilligers vormen ongeveer een kwart van alle medewerkers die bij Amnesty Nederland werken. Buiten de organisatie zijn er ook nog een groot aantal actieve Amnesty-leden op vrijwillige basis mee aan een scala van activiteiten. vrijwilligers wat doen ze Voordat amnesty actie zal gaan voeren zullen ze eerst goed controleren of hon informatie over mensenrechtenschendingen wel klopt. Daarom staan ze bekent als erg betrouwbaar.

Amnesty kan op verschillende manieren actie voren. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor de situatie in een land of door schrijf acties te organiseren. Nurmemet Yasin is een Oeigoerse schrijver uit het noordwesten van China. Hij zit sinds 2004 een gevangenisstraf van tien jaar uit vanwege een verhaal dat hij schreef. Het gaat over een jonge duif die er liever voor kiest zichzelf te doden in plaats van zijn vrijheid op te geven.

De Chinese autoriteiten beschouwden zijn boek ‘Wilde duif´ (Yawa Kepter in de Oeigoerse taal) als een verhulde oproep tot onafhankelijkheid van de Oeigoeren. Gedurende de jaren dat hij vastzit heeft zijn familie hem maar 1 keer mogen bezoeken. Hij is bij zijn arrestatie mishandeld en verkeert naar verluidt in slechte gezondheid. Nurmemet Yasin wat doet amnesty Amnesty probeert Nurmemet Yasin te helpen door zo veel mogelijk mensen brieven en kaarten te laten schrijven naar de Chinese overheid en Nurmemet. Door te laten merken dat we weten dat er een schending van de mensenrechten plaatsvind hoopt amnesty iets te kunnen doen voor hem Het Roma volk wordt ook wel zigeuners genoemt. Roma’s zijn groepen mensen die samen wonen de grootste groep Roma’s vormen samen de Sinti. De Roma volkeren zijn misganten en spreken hun eigen taal, namelijk Romani. Niet alle europeese Roma’s gebruiken deze taal. De Roma volkeren maken ook hun eigen muziek. de roma's De Roma volkeren zijn in een etnische minderheid en worden daarom gediscrimineerd en kunnen moeilijker aan een baan komen en worden minder snel toegelaten op leer gelegenheden. Ook worden ze vaak zomaar hun huizen uitgezet omdat de plek waar die staan nodig is voor iets anders, de problemen Amnesty helpt de Roma volkeren op veschillende manieren. Ze proberen bijvoorbeeld de mensen bewust te laten worden van deproblemen. Zodat ze weten wat er gaande is. Ze verzamelen handtekeningen om acties die de Roma’s helpen te ondersteunen. Daarmee proberen ze bijvoorbeeld overheden zo ver te krijgen dat ze de omstandigheden waar de Roma's in leven verbeteren wat doet amnesty
Full transcript