Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GMO

Projekt
by

Monika Mikołajek

on 18 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GMO

Podłoże problemu Opinie Kampania Metoda Skutki Statystyki A co o GMO sądzą Polacy?
GMO
a sprawa polska INFORMACYJNA Krok pierwszy Najważniejsze informacje dotyczące powstawania, wykorzystania i kotroli bezpieczeństwa GMO: GMO GMO GMO Opiniotwórcze wypowiedzi w sprawie GMO ? Czym jest tajemnicze
GMO ? ? ? ? co mówia o nim naukowcy... Cytując za dyrektywą unijną przytoczoną w wydanym kilka lat temu folderze dotyczącym GMO, jest to "organizm, inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony z wykorzystaniem technik inżynierii gentycznej w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych, na skutek krzyżowania i/lub naturalnej modyfikacji". Pierwszą roślinę GMO stworzono w 1973 roku, zaś pierwszą próbę polową przeprowadzono na tytoniu w roku 1986. ? ? i..... Co wiadomo... - najczęściej mamy kontakt z pierwszym typem organizmów gentycznie modyfikowanych, czyli tym, w którym zmieniono tylko pewne cechy agronomiczne, takie jak odporność na szkodniki czy szkodliwe działanie herbicydów;
- pozostałe dwa typy to rośliny, w których zmieniono pewne cechy jakościowe, jak na przykład profil tłuszczów, stosunek cukrów czy długość dojrzewania oraz takie, które w znaczących ilościach gromadzą substancje chemiczne wykorzystywane zwykle w przemyśle farmaceutycznym czy biopolimery używane w przemyśle chemicznym; - roślinami dopuszczonymi do obrotu na terenie Unii były kilka lat temu wyłącznie kukurydza, rzepak, soja i bawełna;
- wprowadzenie do obrotu danej rośliny w dany państwie członkowskim następowało po złożeniu przez nie wniosku oraz po przeprowadzeniu serii testów nad jej bezpieczeństwem dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego; - po wprowadzeniu na rynek danego państwa produkt musi być znakowany i monitorowany: co roku należy przekazać Komisji Europejskiej raport dotyczący każdej rośliny transgenicznej posiadanej w obrocie Instytucje i naukowcy pozytywnie nastawieni do GMO: Przeciwnicy: - Prezydium Polskiej Akademii Nauk
- Polska Federacja Biotechnologii,
- Komitet Biotechnologii PAN,
- American Assosiation for the Advancement of Science
- Międzynarodowa Rada Nauki i in. - Greenpeace,
- Komitet Ochrony Przyrody PAN,
- prof. Gilles-Eric Seralini i in.
Niewykrycie negatywnych skutków po spożywaniu GMO potwierdzia światowa Organizacja Zdrowia oraz potwierdza amerykańska National Academy of Sciences Polaków uznaje żywność modyfikowana genetycznie za osiągnięcie nauki i wiedzy naukowców 66% 76% Uważa, że uprawa ta grozi pojawieniem się u ludzi nowych chorób i alergii 67% GMO może powodować nasilenie występowania różnych chorób GMO powoduje niekontrolowane zmiany genetyczne u człowieka 71 % 47% Pytanych, sądzi też, że jest to niedopuszczalna ingerencja w "porządek ustalony przez Boga". 71% Uważa, że jest to niebezpieczna ingerencja w przyrodę BRAK RZETELNEJ WIEDZY I OGRANICZONY DOSTEP DO INFORMACJI NA TEMAT ZARÓWNO POZYTYWÓW JAK I NEGATYWÓW SKUTKUJE… Wykształceniem się skrajnych opinii... Opinie te skutecznie eksponowane i wzmacniane są przez tzw.ekspertów, posłuch znajdują bowiem nietylko osoby specjalizujące się w tej dziedzinie, lecz również gwiazdy i celebryci... Zbiór skrajnych
opinii na temat GMO "Kto kontroluje żywność ten kontroluje świat"
"Mamy jeść GMO i iść do apteki kupować leki, co oni produkują"
"GMO to broń biologiczna, podstępna!"
"Satanizm!"
"Głosowanie na rzecz ustawy ma charakter zbrodni"
"Wszystkie badania fundowane przez koncerny biotechnologiczne!"
"Dla świni i do szamba to się nie nadaje"
"Bo Polski rolnik nie lubi zależności"
"Szczury testowane w laboratoriach mają bardzo podobny organizm do ludzi.."
"Żywność GMO zmienia nasz kod genetyczny!"
"Kataklizm ekologiczny"
"9 krajów w unii zabroniło GMO i nie płaci a Polska się boi"
"Robimy to żeby podlizać się Amerykanom"
"GMO z uprawami ekologicznymi nie jest możliwy"
"GMO infekuje ziemię już na zawsze"
"Genetyczny biohazard!" Petycja Mechanizmy wzmacniające skrajnie uproszczone opinie na temat GMO "Szybciej orientujemy się co jest dobre i złe, niż co to właściwie jest" - szybkie, uproszczone opiniowanie na temat GMO przy braku jakiejkolwiek wiedzy. Wiele z osób protestujących pozostaje więc na etapie samej ewaluacji żywności transgenicznej. Silne skojarzenia (rak, Monsanto, białaczka, śmierć noworodków) powodują silną reakcję oraz stanowcze oceny. "Siła skojarzenia obiektu z jego sumaryczną oceną może wzrastać w wyniku częstego jego powtarzania" - zalew internetu, mass mediów uproszczonym, silnie zestereoptypizowanym, negatywnym przekazem.
W związku z tym każda nowa informacja dotycząca GMO zostaje przypisana do kategorii raczej negatywnej niż pozytywnej, co prowadzi do tendencyjności przetwarzania informacji na temat modyfikowanych organizmów. Każde nowe doniesienie na temat GMO jest analizowane w negatywnym torze. Przetwarzanie danych na temat GMO pozostaje więc tendencyjne. "Poszukujemy informacji zgodnych z naszymi postawami w celu uniknięcia DYSONANSU POZNAWCZEGO." Warunkowanie ewaluatywne - pojawianie się symboli związanych z GMO w towarzystwie obrazów budzących wstręt, lęk, poczucie zagrożenia. Warunkowanie ewaluatywne kształtuje stosunek emocjonalny SKUTECZNIEJ DO OBIEKTÓW O KTÓRYCH NIC NIE WIEMY (Cacciopo, 1992) GMO w internecie ! Efekt prawdziwości - wielokrotne eksponowanie negatywnych haseł na temat szkodliwości GMO wywołuje przekonanie o ich prawdziwości. Siła tego efektu rośnie, gdy podczas początkowej ekspozycji twierdzenia są przetwarzane raczej płytko, co zdarza się z powodu braku dostatecznych informacji na temat GMO. "Jeżeli mamy silną postawę wobec obiektu to z większym trudem dostrzegamy zachodzące w nim zmiany" - opór a nawet niedostrzeganie pojawiających się doniesień na temat pozytywów GMO, bądź racjonalnych wypowiedzi uwzględniających zarówno wady jak i zalety GMO. Powinna przede wszystkim nieść rzetelny przekaz, tak by każdy mógł poznać przedstawione rzeczowo zarówno wady jak i zalety GMO oraz dzięki zdobytej wiedzy mógł wykształcić w sobie dowolną, konkretną postawę wobec problemu. METODA TERATOLOGICZNA - założenie absurdalnie wyolbrzmionego warunku sytuacji , tak by sytuacja patologiczna oświetliła sytuację normalną. Pomysł jest więc taki, żeby najpierw wystartować z kampanią ultrapozytywną, której celem będzie ośmieszenie skrajnych, zbanalizowanych i uproszczonych opinii na temat GMO. Najpierw ludzie otrzymaliby więc przekazy typu "GMO poprawia samopoczucie i leczy raka" "GMO pomocnik pszczół" "GMO zdrowa przyszłość twoich wnuków". Krok drugi Skladowe i cechy kampanii 2 4 5 Etap drugi składać się powinien z rzetelnej, wyważonej kampanii informacyjnej na którą składać się powinny: Spoty telewizyjne, najlepiej wyświetlane w czasie trwania wiadomości Brak sloganów, haseł, reklamy Przekazy - proste i wypowiadane przez jak największą liczbę specjalistów Informacje w radiu rzetelnie przygotowanych materiałów Powstanie przejrzystych i niestronniczych stron internetowych na temat GMO. Ważne jest ich wysokie wypozycjonowanie, gdyż jakie pierwsze wyniki w wyszukiwarkach pojawiają się strony o charakterze skrajnie negatywnym Zaaktywizowanie ludzi do poszukiwania zamieszczonych informacji na temat GMO. M.in poprzez konkursy Język, w którym formułowane są opinie niepoparte żadną rzetelną wiedzą, jest bardzo abstrakcyjny, ogólny i hasłowy. Niezależenie więc od treści przekazu, abstrakcyjność języka sprawia, iż przekazy te przetwarzane są w negatywny sposób, czego dowodzą badania Rubini i Kruglańskiego (1997) Czy więc świadomie używany język uwłaczający obiektowi jest groźny?
Zdecydowanie tak. Potwierdzają to badania Charraghi i Maasa (2006), które dowodzą, iż użycie derogacyjnych kategorii wywołuje silny efekt na poziomie niejawnym, powoduje aktywizację stereotypów oraz ich zaostrzenie i modyfikacje. efekt negatywności - większy wpływ na kształtowanie własnej opinii mają informacje o negatywnym zabarwieniu, a w przypadku GMO właśnie do takich informacji mamy najpowszechniejszy dostęp Heurystyka dostępności
Full transcript