Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DiVANÜ LÜGATi'T-TÜRK

No description
by

on 23 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DiVANÜ LÜGATi'T-TÜRK


DiVANÜ LÜGATi'T-TÜRK

Kaşgarlı Mahmud, 1008 yılında Kaşgar’da dünyaya geldi. Türk tarihinin önemli devletlerinden birisi olan Karahanlı Devleti'nin hanedan sülalesine mensuptur. Divanü Lügati't-Türk isimli, dünyaca bilinen eserin yazarıdır. Kaşgarlı Mahmut 1057’de Kaşgar’dan ayrılarak Bağdat’a yerleşti. Eserini 1072 yılında Bağdat’ta yazmaya başladı. 12 Şubat 1074 tarihinde tamamladı. Eserin tamamlanmasından sonraki iki yıl içerisinde dört defa baştan sona gözden geçirerek 1076‘da son şeklini verdi. Eser 1077 Ocağında bitirilmiştir. Eserini Abbasi Halifesi Muktedî-Biemrillah’ın oğlu Ebü’l-Kasım Abdullah’a sunmuştur. Kitabın tek yazması olan nüsha bugün İstanbul’da Millet Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir.
Divânü Lügati't-Türk Nedir?
Büyük çapta bir ansiklopedik sözlük özelliği taşıyan eser, Araplara Tükçeyi öğretmek ve Türk dilinin daha üstün bir dil olduğunu ispatlamak amacıyla yazılmıştır. Divânu Lügati't-Türk, sadece XI. Yüzyıl Türk dili hakkında bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda o yüzyıldaki Türk kültürü ve sosyal hayatı hakkında da geniş bilgiler vermektedir. Eserdeki Türkçe kelime sayısı 7500′den daha fazla olarak tesbit edilmiştir. Bu kadar kabarık bir toplamda Türkçe kelimenin, daha XI. Yüzyılda, konuşulup yazıldığı bir dilin artık bir kültür ve medeniyet dili olduğundan şüphe edilemez. Kaldı ki Mahmud, “Terk edilmiş kelimelerle dile sonradan girmiş sözleri de eserine almadığına” işarette bulunmuştur. Ancak eserde başka komşu dillerden (Hintçe, Sogdça, v.s.) Türkçeleşmiş gözüken bazı yabancı asıllı sözler de bulunmaktadır.
Bütün konuşma ve yazı dilleri gibi, Oğuzca da sürekli bir degişme yolu izlediğinden, Divanü Ligati't-Türk vasıtasıyla Oğuzcanın tarihi gelişme durumu hakkında da değerli bilgiler alınabilmektedir. Ayrıca, bu eser sayesinde, Oğuzcanin, o devrin ortak yazı dili olan Karahanlı Türkçesi ile öteki ağız ve lehçeler arasındaki yerini, onlarla birleşen ve ayrılan yanlarınıda az çok ögrenebilmekteyiz.
620 Ahmet Serkan CİVAN
1027 Başak YILMAZ
10/A
Kaşgarlı Mahmud, Divânü Lügati't-Türk'e şöyle başlar;
"Esirgeyen, koruyan Allah'ın adıyla
Allah'ın, devlet güneşini Türk burçlarından doğurmuş olduğunu ve Türklerin ülkesi üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Allah onlara Türk adını verdi. Ve yeryüzüne hâkim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Dünya milletlerinin yuları Türklerin eline verildi. Türkler Allah tarafından bütün kavimlere üstün kılındı. Hak’tan ayrılmayan Türkler, Allah tarafından hak üzerine kuvvetlendirildi. Türkler ile birlikte olan kavimler aziz oldu. Böyle kavimler, Türkler tarafından her arzularına eriştirildi. Türkler, himayelerine aldıkları milletleri, kötülerin şerrinden korudular. Cihan hâkimi olan Türklere herkes muhtaçtır, onlara derdini dinletmek, bu suretle her türlü arzuya nail olabilmek için Türkçe öğrenmek gerekir.."
ve şöyle devam etmektedir;
"Ben bu kitabı hikmet, seci', atalar sözü, şiir, recez[4], nesir gibi şeylerle süsleyerek hece harfleri sırasında tertip ettim. ... Bu lûgat kitabını baştan sonuna dek sekiz ayırımda topladım.
1. Hemze kitabı,
2. Salim kitabı,
3. Muzaaf kitabı,
4. Misal kitabı,
5. Üçlüler kitabı,
6. Dörtlüler kitabı,
7. Gunne kitabı,
8. İki harekesiz harfin birleşmesi kitabı."
Divanu Lügati't-Türk'ün dil ve kültür tarihindeki yeri uzerinde ne kadar dursak azdır. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kaşgarlı Mahmud, bu değerli eseri ile Türk milletinin kalbinde olduğu kadar Türk dil ve kültür tarihine de altın harflerle yazdırmaya hak kazanmış üstün değerlerimizden biridir.
Full transcript