Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Fil 40 Group Report 1

Topics: Wika at Relihiyon Wika at Kulturang Popular
by

Jillian Eala

on 6 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Fil 40 Group Report 1

Wika
at
Relihiyon masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinili at isinaayos ng arbitraryo upang magamit sa komunikasyon ng mga taong nabibilang sa isang kultura (Gleason, mula sa aklat ni Paz) Wika masistemang balangkas
sinasalitang tunog
komunikasyon
pantao
kaugnay ng kultura
natatangi
malikhain
patuloy na nagbabago Katangian ng Wika Institusyong panlipunan na kumikilala sa pag-iral ng mga supernatural at banal na bagay sa daigdig at kinapapalooban ng konsepto ng Diyos sa pamamagitan ng mga kumbensyonal na gawain at ritwal na nakakaimpluwensiya sa pag-iral ng isang indibidwal at kanyang paniniwala at pagpapahalaga sa mga bagay (Prof. Jovy M. Peregrino) Relihiyon Wika ng Relihiyon non-cognitive
katuwiran vs. pananampalataya
relatibo
maimpluwensiya wika ang dahilan kung ba Wika't Relihiyon sa Lipunan Kolonisasyon sa ilalim ng Espanya, Amerika, Hapon Mula pagkabata hanggang pagtanda
"Collective Memory" Spiritwal
Mental
Emosyonal
Sosyal Prinsipyo
Pananaw
Gawi Instrumento ng Kaayusan at Kontrol Diyos Agnostic Iba't Ibang
Pananaw imposibleng matiyak
na mayroong Diyos Atheist itinatatwa na mayroong Diyos may (mga) Diyos Theist Monoteistiko isang Diyos Polyteistiko maraming Diyos http://freethinker.co.uk/2009/09/25/8419/ Karagdagang Impormasyon: Relihiyon sa Bansa Kristiyanismo
Judaismo
Islam Hinduismo
Buddhismo
Taoismo Kasaysayan 1521 Pre-colonial Period Paganismo
Islam Kastila Kristiyanismo 1899 Amerikano Protestantismo
Philippine Independent Church
Iglesia ni Cristo Hapon 1941 Katoliko Romano Iba pang denominasyong Kristiyano Islam Katutubong Paniniwala Buddhismo Iba pang paniniwala walang Paniniwala 7 Sakramento
Simbahan
Vatican City; Santo Papa
Bibliya
Trinidad 1. BINYAG
2. KUMPIL
3. BANAL NA KOMUNYON
4. PAKIKIPAGKASUNDO
5. KASAL
6. BANAL NA ORDEN
7. PAGPAPAHID SA MAY SAKIT Eastern Orthodox
Protestant
Anglican
Amish
Baptists
Lutheran
Presbyterian
Quakers
7th Day Adventist
Born Again
Jehovah's Witness
5 Pillars of Faith
Mosque
Mecca; Imam
Qur'an
Allah; Muhammad Siddharta Gautama
Buddha
Templo
Monghe
3 Practices

4 Noble Truths

5 Precepts

8-Fold Path
Sila - moralidad, prinsipyo
Samadhi - pagkontrol sa isipan
Prajna - kaliwanagan Dukkha - mayroong paghihirap
Samudaya - sanhi ng paghihirap
Nirodha - katapusan ng paghihirap
Magga - 8-Fold Path Wag pumatay
Wag magnakaw
Wag magsinungaling
Wag abusuhin ang sekso
Wag uminom o gumamit ng ilegal na droga Panna: Kaliwanagan
1) Samma ditthi: pagkaintindi sa 4 Noble Truths
2) Samma sankappa: tamang gawi sa buhay
Sila: Prinsipyo, Moralidad
3) Samma vaca: Pag-intindi sa sinasabi
4) Samma kammanta: Paggawi ayon sa 5 Precepts
5) Samma ajiva: Pangkabuhayan
Samadhi: Pagbubulaybulay
6) Samma vayama: labanan ang kasamaan (isip)
7) Samma sati: alamin ang kalagayan ng katawan, isip, at emosyon
8) Samma samadhi: Pagbubulaybulay Shahadah - paniniwala
Salah - pagdarasal
Zakat - pagbibigay ng limos
Sawm - pag-aayuno
Hajj - peregrinasyon
Full transcript