Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Conclusió

No description
by

Nikole González

on 26 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Conclusió

ELS METALLS
1. ELS METALLS: DE LA MINA AL TALLER
Els metalls són materials d'origen mineral als quals els ha estat aplicat un procés industrial de transformació.

Els metalls s'obtenen:

PURS O ALIATGES
Dins del grup dels metalls podem distingir els metalls purs que estan formats per un sol element químic. Els aliatges són barreges d'un metall,anomentat "metall base", amb altres metalls o elements químics.
CLASSIFICACIÓ DELS METALLS
Normalment els metalls es classifiquen en dos grans grups:

Metalls fèrrics. Aquest grup inclou el ferro i tots els seus aliatges.Atesa la gran importància que té aquest metall, la seva obtenció rep un nom específic:
siderúrgia

Metalls no fèrrics. Aquest grup inclou la resta de metalls i aliatges, com el coure, l'alumini, el bronze, etc.
Bibliografía
Llibre de text de Tecnologia
ÍNDEX
Els metalls: de la mina al taller
Classificació de metalls fèrrics i no fèrrics
Tècniques bàsiques del treball dels metalls
Residus matal·lics: Reciclatge
Nikole González
Elena Marina
2esoC
Damià Campeny

ESCORÇA DE LA TERRA
EXTRACCIÓ
(mineria)
MINERAL
OBTENCIÓ
(metal·lúrgia)
METALL
TRANSFORMACIÓ
(indústries del metall)
PRODUCTE METÀL·LIC
COURE
BRONCE
ACER
PROPIETATS DELS METALLS
Els metalls tenen i han tingut molta importància a causa de les seves propietats, algunes de les quals,comparativament amb altres materials, són molt superiors. Entre moltes propietats cal destacar la resistència, la duresa, a tenacitat i la plasticitat.
La resistència d’un material expressa la seva capacitat de no trencar-se i deformar-se fàcilment quan se li apliquen forces elevades.
Quan un material molt resistent als cops , i no es trencant fàcilment , s’anomena tenaç

2. Els metalls fèrrics
S’anomenen també productes siderúrgics i son tots aquells que tenen el ferro com principal component. Els mes importants son el ferro colat i l’acer.
LA FOSA
Es un material magnètic, dur, fàcil i molt resistent a les forces que intenten aixafar-lo i desgastar-ne la superfície. No te gens de plasticitat, ni tan sols en calent.
Com s’obtenen la fosa i els acers?
L’obtenció de la fosa i l’acer es fa en tres fases: concertació , reducció i afinament.
El coure i els seus aliatges
El coure es un metall que s’obté de minerals com la cuprita o la malaquita tot i que també es pot obtenir a partir del reciclatge de deixalles de coure.
El coure es un metall de color vermellós, molt bon conductor de l’electricitat i de la calor, resisteix be la corrosió, i es molt dúctil i mal•leable.


L’alumini i els seus aliatges
L’alumini es un metall que s’obté de minerals com la bauxita tot i que també es pot obtenir del reciclatge de deixalles d’alumini, com alguns envasos de refrescs.
L’alumini es el metall mes abundant a l’escorça terrestre, però es molt difícil separar-lo dels components químics amb els quals es troba combinat en els minerals.

ALTRES METALLS NO FERRICS
A mes el coure i l’alumini, la industria fa servir molts altre metalls no fèrrics. Alguns dels mes utilitzats son: l’estany, el plom, el zinc, el crom i el titani.
L’estany: formant aliatge amb el plom, s’utilitza molt en soldadures de tubs de coure a les instal•lacions domestiques i en soldadures de components electrònics.
El plom s’utilitza entre altres aplicacions, en la protecció contra les radiacions perilloses com els raigs X i la radioactivitat.
El zinc es molt mal•leable i resistent a la corrosió, però no te gaire resistència mecànica.
El crom resisteix molt be la corrosió. Es un material dur que s’utilitza per revestir altres metalls com l’acer i el llautó.
El titani es un metall lleuger i de color gris lluent. Resulta car perquè la se va obtenció es molt difícil.
Tècniques bàsiques

4. Tècniques bàsiques del treball amb metalls
Les tècniques mes utilitzades son: l’emmotllament, la deformació plàstica i l’arrencament de ferritja.
L’emmotllament consisteix a fondre i colar un material dins un motlles que te la forma inversa de l’objecte que volem obtenir.
La deformació plàstica consisteix a aplicar una força sobre un metall per deformar-lo.
La forja manual es un exemple de tècnica artesanal en la qual es deforma el metall calent a base de cops de martell damunt d’una enclusa.

5. RESIDUS METALICS
En general , els metalls son fàcils de reciclar, especialment els productes sidrurgics, actualment
moltes siderúrgies utilitzen ferro vell per obtenir-ne de nou. Per reciclar els metalls cal,
fer una separació prèvia segons el tipus de metall.
Reciclant metalls estalviem:
Recursos naturals. S’extreuen menys minerals i es gasta menys energia i aigua.
Contaminació. L’obtenció de metalls a partir d’objectes metàl•lics usat es mes senzilla i menys contaminants que l’obtenció a partir de mineral.
Residus. Si utilitzem els residus per obtenir nous materials, no caldrà que els llencem els abocadors.

2. Els metalls fèrrics
S'anomena productes siderurgics, i són tots aquells que tenen ferro com a principal component. Els mes impotants son el ferro colat i l'acer
Els acers
L’acer es el producte siderúrgic mes important, les seves propietats el fan excepcional, i per tant, imprescindible en moltes aplicacions, L’acer en general es magnètic, dur i molt resistent.
3. Els metalls no fèrrics
Els metalls no fèrrics mes utilitzats actualment son el coure, l’alumini, el zinc, el crom i el titani.

Full transcript