Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Үйлдвэрлэлийн осол гэж юу вэ?

No description
by

tuguldur tuugii

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Үйлдвэрлэлийн осол гэж юу вэ?

Үйлдвэрлэлийн осол гэж юу вэ?
Ажилтан хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөж эрүүл мэндээр хохирох, амь насаа алдахыг үйлдвэрлэлийн осол гэнэ.

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин гэж юу вэ?
Ажилтан хөдөлмөрлөх үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан өвчнийг мэргэжилээс шалтгаалсан өвчин гэнэ.
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдахад олгох тэтгэмж
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмжийг шимтгэл төлж ажилласан хугацааг үл харгалзан ажилтны сарын дундаж хөдөлмөрийн хөлс, орлогын 100 хувиар тооцож олгоно
Үйлдвэрийн осол
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлогыг судлан нөхцлийг заасан байгаа.

Үүнд:

1/. ажилтан ажлын болон туслах байранд, эсхүл гэрээ, хэлэлцээр эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн дагуу албан томилолт, дайчилгаагаар бусад газарт ажил үүрэг гүйцэтгэж байхдаа.

2/.ажлын байр, нэгж, хэсэг, салбарын хооронд байнга явж ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан ажлын цагаар бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, ердийн хөсгөөр буюу явган явж байх үед.

3/.ажлын байраа орхих боломжгүй ажил үүрэг гүйцэтгэдэг ажилтан ажлын байрандаа амарч байх, ажил эхлэхийн өмнө болон ажил дууссаны дараа ажлын байр, багаж хэрэгслээ эхмлэн цэгцлэх, хувцсаа солих, усанд орох, ажил хүлээлцэх үед.

4/.ажилдаа ирэх, буцах замдаа аливаа тээврийн хэрэгслээр буюу явган явж байхдаа.

5/.үндсэн ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ байгаль, цаг уур, гал, усны гэнэтийн аюул, цацраг идэвхт болон химийн хорт бодисын нөлөөлөл, биологийн гаралтай өвчин үүсгэгчийн гэнэтийн аюулд өртсөн.

6/.тухайн байгууллагад ашиглаж байгаа түүхий эд, материал болон бусад технологийн процесст ашигладаг химийн бодис, биологийн гаралтай бохирдуулагчийн улмаас үүссэн өвчин, хордлогод өртсөн.

7/.байгалийн гэнэтийн аюул гамшиг, хөнөөх хэрэгслийн болон гоц халдварт өвчний голомт, сүйрэл, дэлбэрэлтийн үед гарсан ослыг тооцохоор заасан байна

Үйлдвэрийн осол хурц хордлоготой холбоотой маргааныг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?
Үйлдвэрийн осол хурц хордлоготой холбоотой маргааныг шийдвэрлэхдээ:

¢ -ослын актыг ажил олгогч, ажилтан зөвшөөрөхгүй бол гомдлоо хөдөлмөрийн мэргэжлийн хяналт хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага болон шүүхэд гаргаж, шийдвэрлүлнэ.

¢ -осол гарснаас хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн бол ослын актыг нөхөн тогтоохгүй.

- хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч нь комиссоос гаргасан ослын актыг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол дүгнэлтээ тусад нь гаргаж болно

Үйлдвэийн осол хурц хордлогыг судлан бүртгэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг юу байх вэ?
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript