Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Organisk kjemi

No description
by

Carina Hansesætre

on 1 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Organisk kjemi


Organiske stoffer:
Hydrokarboner
- Organiske forbindelser som bare inneholder hydrogenatomer og karbonatomer, kalles hydrokarboner.

Organisk kjemi
Organisk kjemi
- Organiske stoffer er, med få unntak, alle stoffer som inneholder karbonatomer.
- Unntak er f.eks CO og CO2, og alle salter og mineraler som er karbonater.
- Det er like langt til oktettregelens oppfyllelse enten de fire ytterste gis bort eller man får fire nye elektroner.
- Det finnes mer enn 30 millioner forskjellige organisk forbindelser.

- Karboner binder seg både til andre karboner og til andre grunnstoffer, først og fremst hydrogener.
- De utgjør mer enn 95% av det samlede antall stoffer i verden
- Karbonatomene kan kobles i uendelige kjeder, i tillegg til at andre atomer også kan delta.
Hydrokarboner:
- Tre grupper hydrokarboner: alkaner, alkener og alkyner.
- Slutter på endelsen -
an.
Alkanenes egenskaper:
- Lengden på molekylkjeden avgjør om et hydrokarbon er gass, væske eller fast stoff.

- Gass som kan presses sammen til væske kalles for våtgass
- Hydrokarboner med 5-17 karbonatomer er væsker
Mange karbonatomer= faste stoffer
Få karbonatomer= tyntflytende og flyktig
Hydrokarboner og vann:
- Hydrokarboner løser seg ikke i vann.
- Vannmolekyler er polare, og andre stoffer som er polare løser seg i vann.
- Hydrokarboner er upolare.
- Alkaner som brenner,
frigjør mye energi.
Alkener:
- Alkener har dobbeltbinding mellom karbonatomene.


- Kalles et mettet hydrokarbon
- Har endelsen - en.
- Alkener reagerer lett med andre stoffer.
- Når etenmolekyler hekter seg sammen, danner de et polyeten, brukes til plast.
Alkyner:
- Har trippelbinding
- Har endelsen - yn.
- Etyn brukes til sveising og er en gass.
- Det enkleste alkynet er etyn.
Alkoholer:
- Når man bytter ut ett hydrogenatom i et hydrokarbon, med en OH-gruppe, blir molekylet et alkohol.


- Alkoholene får navn etter antall karboner,
men endelsen - ol.
- OH-gruppene kalles også hydroksylgrupper, og de bestemmer egenskapene til alkoholene.
- Alkoholene er fargeløse væsker, og er stort sett blandbare med vann, fordi de er polare
Alkaner:
- Enkeltbindinger mellom karbonene i kjeden.
- Det vil si at ingen atomer deler mer en ett elektronpar.
Metanol CH3OH
Blir kalt tresprit
Metanol er et viktig råstoff i kjemisk industri, fordi det reagerer lett med andre stoffer
Metanol er svært giftig, fordi kroppen omdanner metanol til maursyre
Etanol C2H5OH
Etanol er den alkoholen som finnes i øl, vin og brennevin
Etanol er også giftig, men da må det mye større mengder til, og man blir gjerne syk og kaster opp før man får for høy alkoholkonsentrasjon i blodet
Etanol er også et viktig løsemiddel, og brukes f.eks i parfyme
Flerverdige alkoholer
Alkoholer kan inneholde to eller flere OH- grupper, da kalles de toverdige eller flerverdige alkoholer.
Glykol er en giftig væske, og man må være forsiktig når man bruker det f.eks. til avisning.
Glykolmolekylet har to karbonatomer, og begge er bundet til en OH-gruppe.
Like deler av glykol og vann fryser først ved -35 grader.
Isomerer
Tallet forteller hvilket C-atom, OH-gruppen sitter på.
Når et molekyl har akkurat like mange C-atomer og H-atomer, samt like mange OH-grupper, må man se på plasseringen av OH-gruppen.
Sitter OH-gruppene på hvert sitt atom, kalles de isomere.
De to ulike utgavene av stoffene har to ulike egenskaper.
Eksempel på isomere molekyler:
Propan-1-ol
Kokepunkt 97,5 C
Propan-2-ol
Kokepunkt 82,5 C
Karboksylsyrer
Kjennetegnes av COOH- gruppen
Felles formel for karboksylsyrene er R-COOH,hvor R- står for resten av hydrokarbonkjeden.
Eddiksyre er den mest kjente karboksylsyren.
Karboksylsyrene er svake syrer
Karboksylsyre:
Det systematiske navnet på en organisk syre er det samme som alkanet som syra er dannet fra, men endelsen blir -syre.
- Hevdnavn er navnet som ofte blir brukt, og som forteller hvor syren opprinnelig stammer i fra i naturen.
Korte karboksylsyremolekyler er vannløselige, men etterhvert som kjeden øker blir molekylene mer og mer like alkanene. Da blir de også mer upolare, og løser seg dårligere opp i vann. Disse blir ofte kalt fettsyrer.
Estere
Karboksylsyre + alkohol (ved hjelp av svovelsyre) ------> ester + vann
Svovelsyre tilsettes for å trekke til seg vannet som dannes i reaksjonen.
Ulike alkoholer og syrer gir ulike estere.
Estere brukes f.eks. til smakstilsetning.
Estere finnes naturlig i f.eks frukt. Disse smakene kan også fremstilles i labratorier.
Fettstoffer
Fett og oljer som blir brukt i matlaging, er også estere.
Alkoholen som danner disse esterne, er alltid glyserol.
Lange karbonkjeder
Umettet fett= inneholder karbonkjeder som er umettede. Ofte flytende.
Mettet fett= inneholder karbonkjeder som er mettede.
Organiske løsemidler
Likt løser likt
Molekylene i løsemidlet må likne på molekylene i det det skal løse opp.
White- spirit er en blanding av ulike hydrokarboner, og blir ofte brukt som løsemiddel.
Alkohol som løsemidler
Alkohol inneholder både en upolar hydrokarbonkjede og en polar OH-gruppe.
Derfor kan alkoholer løse opp både polare og upolare stoffer.
Løsemiddelskader:
Molekyler fra løsemidler tas opp både i lunger og gjennom huden.
Kan føre til allergiske reaksjoner, og forgiftninger.
Løsemidlene løser opp fettstoffene i cellemembranan, og ødelegger cellene
Karbohydrater
Karbohydrater betyr karbon pluss vann.
I alle karbohydratmolekyler er det dobbelt så mange hydrogenatomer som oksygenatomer.
Karbohydratmolekylene danner sirkler.
Monosakkarider:
Glukose= druesukker = C6H12O6
Glukose kalles et monosakkarid, og er et karbohydrat
Monosakkarid= en ring
Et annet monosakkarid er f.eks fruktose
Disakkarider:
Disakkarider er sammensatt av to monosakkaridringer, og er også et karbohydrat.
Formelen for disakkarider er C12H2O11
Eksempler på disakkarider er sukrose, melkesukker og maltsukker.
Polysakkarider
Kjeder av ringer som har koblet seg sammen
Stivelse og cellulose er polysakkarider
Stivelse
Stivelsemolekylene er lange kjeder av glukoseringer.
Molekylene har ofte greiner, og kan bestå av opptil flere tusen ringer.
Fungerer som opplagsnæring i plantene, og som matlager for oss.
Cellulose
Cellulosemolekyler er også lange kjeder av glukoseringer, men ringene er bundet sammen på en litt annen måte enn i stivelse
Uten forgreininger, og hvert molekyl inneholder mer enn 50 000 ringer
Kjedene tvinner seg ofte sammen til sterke fibre
Sørger for at planter holder seg oppreist.
Fungerer som rengjøringshjelp i tarmen, men passerer ufordøyd igjennom
Kostfiber
Full transcript