Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sykkelprosjekt 2012

No description
by

Lars Jensen

on 4 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sykkelprosjekt 2012

Sykkelprosjekt Bedriftsnettverk-prosjekt Fase 1: Forstudie, høst 2012 Søknad og oppstart
Om sykkelturisme
Nøkkelproblematikker
Økonomi
Fremdriftsplan Agenda Prosjektide lansert på MU-møte 18. aug 2011
Sykkelmøte 29. sep 2011
Forstudiesøknad sendt IN desember 2011
Prosjektsøknad innvilget juni 2012
Oppstart august 2012 Bakgrunn... Behov for kartlegging av nettverk

Behov for markedsinnsikt

Behov for produktanalyse

Behov for belysning av finansiering Hvorfor forstudie? ”Stimulere til økt innovasjon, vekst oginternasjonalisering gjennomsamarbeid mellom små ogmellomstore bedrifter” "Stimulere til økt innovasjon, vekst og internasjonalisering gjennom samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter" Bedriftsnettverkprosjekt Vinkling:
"Sykkelopplevelser fra Oslofjorden til Sognefjorden"

Utspring i ønske om å forlenge Rallarvegen

Fokus på Nasjonal Sykkelrute 4 og "gylne avstikkere"

Tilrettelegging med syklistvennlig overnatting, sykkel- og bagasjetransport, sykkelutleie etc.

Mål: Tilby norsk og utenlandske turister et tilrettelagt og helhetlig sykkelprodukt. Om søknaden: Finansiering gjennom Bedriftsnettverk 1. Forstudie: 100 % av eksterne kostnader inntil 100' NOK, ca 3 md.

2. Forprosjekt 50 % av kostnader inntil 300' NOK, ca 6-9 md

3. Hovedprosjekt 50 % av kostnader inntil 750' NOK/år, inntil 3 år Litt Markedsinnsikt Sykkel er ikke bare sykkel...
Norge som sykkelland
Hvem er kunden?
Logistikk
Vår egne produkter Temaer Konkretiser prosjekt
Tilveiebring markedsinnsikt (markedsundersøkelse)
Rekruttere prosjektdeltakere
Vurdere muligheter og ambisjoner Overordnede mål Utlendeinge mangler kunnskap om hvor de kan reise i Norge Optima 2012 - NL, DE og RU Stor mangel på kvalitativ og kvantitativ data
Gjelder både sykkeforbund i NL og DK. I NO finnes noe, mens DE (ADFC) er best med.

Definisjonsutfordringer
Hvem er syklisten?
Type sykling

Dessuten finnes det mange ulike motivasjoner: Sykkel som transport, som trening, sykkel som underholdning og sykkel som spenning

Markedsdata Lite og dårlig tilrettelagt informasjon. Terrengsykkel i NorGe E-bikes
Familiesykling
Geocaching Nisjer Ferier med sykling som primærmål: 4 % - estimert dobling over 10-års periode Markedet Norge er lite annerkjent som sykkelland i Europa.
Eks: Ikke i topp-10 i de tyske syklisters bevisthet. Soft adventure
Høyere alder
Kortere avstander
Større forbruk
Størst volum
Kulturell opplevelse Syklisten VisitNorway: Hard adventure
Fysisk utmaning
Personlig utfordring
Øker også i eldre aldersgrupper
"Eksotiske" destinasjoner har større drakraft Reisende som primært er drevet av sykkelinteresse:

Kommer oftest i bil
Ønsker å bruke egen sykkel
Men syklisten bruker tog oftere enn gjennomsnittet Reiseform Sykling vokser som kommersiell aktivitet
Livsstilstrender
Isolert sett en rimelig aktivitet
Livsstilsport --> Selvrealisering
Lav terskel for deltakelse
Men utfordringer på alle nivåer. HVorfor satse på sykkel? Fantastisk råmaterial som trenger foredling
Natur
Kultur
Dyreliv
Velutviklet overnattingstilbud
Transport
Hva har vi? Informasjon
Logistikk
Tilrettelegging
Fyrtårn
Opplevd verdi/pris

Klarer vi å få frem unike produkter som konkurrerer med dette... Utfordringer: Økonomi Budsjett ForStudie Cycling Norway Fremdrift Uke 31 - 35: Oppstart og innhenting/gjennomgang data

Uke 36 - 40: Samtale destinasjoner, orientering bedrifter og evt TO. Møter i nettverk. Initiering evt research.

Uke 41 - 43: Dialog med transportører, oppfølging research

Uke 44: Rapportering Takk for oppmerksomheten! Populære sykkelruter: Ofte fjellterreng "light" - eks Via Claudia Augusta Sykling har veldig lav terskel for deltakelse --> stor breddeappeal Adventure markedet antas å være mindre konjunkturutsatt enn øvrig marked. Utstyrssalget øker også. 3/4 av alle sykkelturister er uten barn (24%), eller har ikke hjemmeboende barn (50 %) Mest foretrukne avstanden er opptil 30 km/dag Sykkelturisten kommer i hovedsak fra de mere velstående socioøkonomiske gruppene. Økning i sykling som treningsform har positiv innflytelse på antallet personer som reise på sykkelferie. I DE er 40% av sykkelreiser med TO, mens NL primært reiser individuelt
Full transcript