Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

No description
by

Zsóka Lukács

on 3 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS
Az önértékelés célja az, hogy meghatározza pedagógusra, vezetőre, intézményre a kiemelkedő és fejleszthető területeket.
Az önértékelés folyamata
Nem lehet elbújni előle!!!
20/2012. (VIII.31)EMMI rendelet - A 145. § (2)-(4)
bekezdése szerinti intézményi önértékelés pedagógusra, intézményvezetőre és intézményre vonatkozó részeit először a 2016. évi ellenőrzésben szereplőre vonatkozóan kell elvégezni,
de legkésőbb 2017. június 30-ig minden pedagógusra,
2020. június 30-ig minden intézményre vonatkozóan el kell végezni a teljes körű intézményi önértékelés
Intézményi önértékelés - ennek eredményét figyelembe veszi a a külső szakmai ellenőrzés - és a minősítésnek része a külső szakmai ellenőrzés eredménye.
Minősítésnél: 326/2013. 3. § az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó elemeinek megismerése,
T
anfelügyelet:20/2012. EMMI r. 146. § A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az ellenőrzött pedagógus pedagógiai kompetenciáinak fejlesztése, módszere - ha a pedagógus munkakörének részét képezi - a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, interjú felvétele, valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése. valamint az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó eredményeinek elemzése.
az intézményi elvárásrendszer kidolgozásában;az adatgyűjtéshez szükséges kérdések, interjúk összeállításában;

az éves terv és az ötéves program elkészítésében;

az aktuálisan érintett kollégák tájékoztatásában;

az értékelésbe bevont kollégák felkészítésében, feladatmegosztásában;

az OH informatikai támogató felületének kezeléséb
A csoport feladata, hogy közreműködik:

Az intézményi éves önértékelési terv készítésének határideje: minden évben az évnyitó értekezlet.

Az ötéves önértékelési program készítésének határideje: az 5. évet követő tanévnyitó értekezlet.

Az önértékelési program módosítására a fenntartó, a vezető, a munkacsoport valamint a tan-
testület 20%-ának javaslatára kerülhet sor.
Az önértékelés folyamatának tervezése
Miért nem?
HOGYAN?
MIVEL?
MIKOR?
dr. Lukácsné Kiss Erzsébet
köznevelési szakértő

2015. augusztus
Jó, most már tudjuk, hogy hogyan, mivel, mikor értékelünk.
DE MIT ÉRTÉKELÜNK?

Intézményi elvárások?
Hol vannak megfogalmazva az intézményi elvárások?
Hiába is keresnénk - azokat intézményi elvárásokat, amelyek az intézményi önértékeléshez kellenek - nem találnánk sehol. Ezeket bizony nekünk magunknak kell megfogalmazni. Közös munkával!
Intézményi elvárás rendszer
Ez a folyamat ismétlődik ciklikusan:

Pedagógógus - 2 évenként

Vezető - a megbízás 2. és 4. évében

Intézmény - 5 évenként
Az önértékelési programot és az éves önértékelési tervet az intézményvezető vagy az önértékelési csoport erre kijelölt tagja rögzíti az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai felületen, amely a tervben rögzítettnek megfelelően teszi elérhetővé az adatgyűjtő és az értékelő funkciókat az értékelésben részt vevők számára
Együtt könnyebb...
Felhasznált irodalom:

Lendvai Ani anyagai
Molnárné dr. Stadler Katalin előadása
Tanfelügyeleti kézikönyv
Önértékelési kézikönyv
Jogi, törvényi háttér:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos
alapprogramjáról
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
Köszönöm figyelmeteket!
Sikeres új évet kívánok!
Budapest, 2015. augusztus 24.
Full transcript