Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

bariery w kreatywności

No description
by

Jacek Monte Christo

on 30 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of bariery w kreatywności

Baba z wozu ...
Kto pod kim dołki kopie ...
Słowo się rzekło ...
Zadanie
Szkoła
Bariery w kreatywności
podporządkowanie się woli grupy


·  brak tolerancji dla nowatorstwa i oryginalności w różnych dziedzinach życia, represje społeczne w stosunku do osób przekraczających przyjęte normy poprawności;
przejawiają się w zbyt niskim napędzie, uniemożliwiającym podjęcie trudu twórczego i pokonanie przeszkody, jak również w zbyt silnym lęku przez nowym, nieznanym i niemożliwym. Źródłem tego rodzaju ograniczenia jest często brak wiary w możliwość powodzenia.
Bariery emocjonalno-motywacyjne
Zapisz zachowania, które cię irytują, denerwują lub których nie lubisz w zachowaniach ludzi.
Wada zaletą
Wskaż jak najwięcej wad telefonu komórkowego
Inne punkty widzenia
Zadanie 2
Zadanie
Przykład:
Kamila Lasocińska
Bariery w kreatywności
Ich źródłem są normy i wzory kulturowe, według których funkcjonuje dana społeczność oraz warunki fizyczne i społeczne środowiska życia.
Bariery zewnętrzne (społeczne i kulturowe)
Taktyka kury
„Jeśli popadłeś w impas, zbadaj, czy nie stałeś się ofiarą
"taktyki kury".
Gdy kura zobaczy pożywienie ćwierć metra za siatką, przeciska głowę przez oczka. Powtarza te próby bezskutecznie, choć kilka metrów obok jest przejście na drugą stronę.
Człowiek pogrążony po uszy w działaniu też czasem staje się ślepy na możliwość pójścia w całkiem innym kierunku” (Pietrasiński,1983, s. 22).
b)
Bariery umysłowe
(poznawcze) - związane są z funkcjonowaniem wyobraźni i myślenia. Chodzi tu zarówno o brak wyobraźni lub niski jej poziom.
 
Sztywność myślenia – niezdolność przezwyciężenia raz przyjętego stanowiska, punktu widzenia, trzymanie się tych samych sposobów rozwiązywania problemów, mimo że w nowej sytuacji zawodzą („końskie okulary”, „taktyka kury”);
zadanie
Do czego możesz zastosować
Znajdź najwięcej

nowych

zastosowań
· fiksacja funkcjonalna – niezdolność dostrzeżenia dla danego obiektu więcej niż jednej funkcji (zastosowania);
·jednostronność – dostrzeganie tylko jednego aspektu, narzucającej się cechy zewnętrznej rzeczy (zjawiska) lub przynależności jej do jednej kategorii;
Bariery poznawcze
Bariery poznawcze
Oto liczba
Dodaj jeden element,
żeby uzyskać siedem.
Masz
Dodaj jeden element,
żeby uzyskać osiem
Dodaj jeden element,
żeby uzyskać sześć
Masz
Jakie mogą być korzyści z kryzysu gospodarczego?

Czy lepiej być mądrym i brzydkim czy pięknym i głupim?
Uzasadnij swoje stanowisko.
Zastanów się w jaki sposób przekształcić wadę w zaletę w kontekście pracy grupowej.
Podaj przykład
- zakaz poruszania pewnych tematów (problemów) i wykonywania pewnych czynności;
 konformizm i zależność
Status Quo

zasada, że istnieje tylko jedna poprawna odpowiedź.
Największe znaczenie ma iloraz inteligencji.
Presja społeczna
Szyderstwo
Standaryzacja
Silosy
Garnitury
kłóci się z istotą kreatywnego myślenia i dla wielu
firm skończyło się wypadnięciem z rynku. Kiedy słyszymy wypowiedzi typu: „ale my zawsze robiliśmy to w taki sposób” wiadomo, że kryją się za tym ograniczenia w myśleniu.
szczelne pojemniki, w których trzyma się różne rzeczy. Kojarzą się z utworzonymi wewnętrznymi zasadami danej grupy, które opierają się na myśleniu pewnymi kategoriami. Osoby nie są otwarte na nowe pomysły, gdyż czują się dobrze w danej sytuacji.
- śmiertelny wróg kreatywności, krytyczne sądy, w burzy mózgów odkłada się wszelką krytykę na bok.
sytuacja, w której organizujemy myślenie według pewnych schematów, z którymi jesteśmy dobrze obeznani. Sprawia to, że mało jest prawdopodobne ponowne przemyślenie sposobu działania i zmiana.
uniformizacja, podporządkowanie wyimaginowanym poglądom jak powinni się ubierać pracownicy bez względu na ich indywidualizm, narzucanie sposobów zachowania.
Dziękuję za udział w prezentacji
dr Kamila Lasocińska
Full transcript