Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lyrisk dikting

No description
by

Synnøve Marie Sætre

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lyrisk dikting

Lyrisk dikting
Livet, døden, kjærleik
Skildring av små augeblink
Humoristiske dikt
Politiske og samfunnskritiske
Metadikt
Temaet i diktet er ikkje alltid like tydeleg
Kjenneteikn på lyrisk dikting
Konsentrasjon og betydingstettleik
Oppsett og linjedeling
Det musikalske
Poetiske bilete
Rytme og rim
Taktfast mønster - metrum eller versemål
Jambe - (lett - tung)
Troké - (tung - lett)
Å skandere - lese opp diktet på ein måte som understrekar takta
Topic
Lyrikk
Konsentrerte uttrykk for ulike stemningar
Nær tilknyting til song, dans og musikk
Songlyrikk og boklyrikk
Lyrikk, dikt og poesi
Lyrikk - vert brukt om sjølve sjangeren
Dikt - vert brukt om det enkelte diktet
Poesi - vert om språk som særleg kjenneteiknar lyrikken
Tema
Ja, vi elsker dette landet
som det stiger frem
furet, værbitt over vannet
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker
drømme på vår jord
Rim
Enderim - rimorda plassert sist i verselinja:
Parrim: aabb
Kryssrim: abab
Kiastisk (omsluttande) rim: abba
Fullrim - klang- eller lydlikskap frå og med siste trykksterke vokal: v-åken/t-åken
Halvrim eller assonans - rim med berre delvis klanglikskap mellom orda:
«Kringsatt av fiender, gå inn i din tid!»
Trykktunge vokalar
Bokstavrim eller allitterasjon - den første bokstaven i trykktunge ord har samme konsonant
Hus og hytte, fugl og fisk, hei og hå
Poetiske bilete
Simile - samanlikning der samanlikningsledda tilhøyrer ulike betydingsområde.
«Språket er hardt som gamle beksømstøvler.»
Metafor - eigenskapar frå to ulike område vert sett opp mot kvarandre. Har mykje til felles med simile, men "som" vert ikkje brukt i samanlikninga.
«Ho er ei rose.»
Besjeling - gi sjel eller mennesklege eigenskapar til konkrete, ikkje-mennesklege ting.
«Kveldssola smiler.»
Personifikasjon - levandegjere noko som er abstrakt
Symbol
Les diktet «Mange års røynsle med pil og boge» av Olav H. Hauge på s. 109 i læreboka. Beskriv den konkrete situasjonen i diktet, og forklar kva den overførte tydinga av diktet er (di eiga tolking).
Les dikta «Naturmenneskets tanker» og «God dag!» på s. 347 og 348 i læreboka. Kva for type bilete finn du i dikta?
Diamanter og kirsebær
Men hon vil se farger
og eg viser hon grå.

Men hon vil se farger
og eg e bare blå

Som å knuse flasker
fortauskanter
nærmeste du kommer
diamanter
Full transcript