Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eventyr

No description
by

Sara Brygger

on 8 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eventyr

Eventyrgenren: Hvilken type tekst er det og hvordan behandler vi dem?

Nedslag i tre litteraturhistoriske perioder:

Middelalderen: Folkeeventyr

Romantikken: Kunsteventyr

Fra 1950-nu: Modernistiske/Postmodernistisk eventyr
Forløbet
Folkeeventyret
I skal nu arbejde med et folkeeventyr, nemlig Snehvide. Følg fremgangsmåden og besvar i et google doc, som I deler med mig:

1. Sæt Snehvide ind i en aktantmodel
2. Karakterisér sproget i folkeeventyret. Brug lektien fra sidste gang, eller søg på nettet om folkeventyrssprog, hvis I er i tvivl. Kom med fire gode eksempler på folkeeeventyrsprog.
3. Hvilken funktion har dette eventyr? Brug lektien til i dag, og begrund jeres svar.
4. Sammenlign denne version af Snehvide med andre versioner I kender. Måske Disneys version eller nyere amerikanske fortolkninger. Hvad er forskellen? Hvorfor tror I, at der er denne forskel?

Fra folke- til kunsteventyr
Introduktion
Vi skaber overblik over forløbet.

I skal nu samles i grupper og sammenligne lektien lavet hjemme.

1. Bliv I gruppen enige om den bedste version af skemaet. Kopier det i et google-doc og del med mig.

2. Læs om aktantmodellen på textanalyse.dk (linket ligger på lectio).

3. Lav en præsentation på ca. 3 slides om aktantmodellen: Hvad er teorien bag og hvad kan den bruges til?

4. Optag jer selv gennemgå præsentationen. Lav f.eks. et screencast (screencast-o-matic.com) eller optag på smartphone. Fokus er på den mundtlige formidling!
Upload til youtube. Del med mig.
Eventyr - genre og litteraturhistorie
Vi anvender viden fra AT1 og supplerer vores litteraturhistoriske tidslinje!
For at få større indblik i, hvad der sprogligt og tematisk sker, når eventyrgenren bliver populær i romantikken skal vi følge H.C. Andersens proces i omskrivningen af "De elleve svaner" til "De vilde svaner".
De elleve svaner
I skal nu lave en tegneserie over folkeeventyret.

Sørg for at I udnytter hver "frame" til at anskueliggøre eventyrets komposition.
Stripgenerator.com
Sekundærlitteratur i DHO
Opgave:
Skriv en tekst på ikke mindre end 10 linjer, hvor du introducerer til H.C. Andersens eventyr og deres temaer. Jeres sekundærlitteratur er
Johannes Fibiger og Gerd Lütkens "Litteraturens Veje" fra 2010
(se lectio).
I jeres teoriintroducerende afsnit skal I to gange citere teksten korrekt.

Skriv afsnittet i jeres skriftlighedsportfolio under overskriften: "
Sådan skriver man et teoriintroducerende afsnit med korrekte litteraturhenvisninger!
"
De vilde svaner af HCA
1. Udvælg et frame fra jeres tegneserie over "De elleve svaner", hvor det er tydeligt, at handlingen i HCA's version er udvidet eller omskrevet.
2. Lav en ny version af dette frame, så det passer til HCA's eventyr.
3. Indsæt dem ved siden af hinanden i et dokument og forklar forskellen i handling og sprog.
4. Lav en personkarakteristik af Elisa, hvor I kommer ind på:
a. hendes karakter eller væremåde
b. hendes forhold til naturen
c. hendes forhold til Gud
5. Kan I genkende HCA's typiske eventyrtemaer, som I har skrevet om hjemme? I så fald, hvilke?
Husk citater!!!
Omskrivnings- og opsamlingsopgave
I skal skrive et eventyr, som følger denne aktantmodel
En gymnasieelev
12 i sin DHO
Gymnasieeleven
selv
Magisk bog
Fortryllet dyr
Opgaveportalen
Facebook

????
Transport- eller kommunikationsaksen
Giver Objekt Modtager
Konfliktaksen
Hjælper Subjekt Modstander
I skal følge disse benspænd:
Indledningen
skal følge folkeeventyrets stil

Midterdelen
skal følge kunsteventyrets stil

Slutningen
skal følge det modernistiske eventyrs stil
Eksamensøvelse
Vi skal nu lave elev-lærer-censor-øvelsen med henblik på "Historien om en Moder".

Eksamen i mundtlig dansk:

Elev
: Fremlægger analysen, indgår i en dialog om teksten.

Lærer
: Hjælper eleven til at nå sin bedste præstation vha. gode spørgsmål.

Censor
: Tager notater og holder øje med tiden. Er elevens garant for, at eksamen forløber korrekt. Hjælper læreren.

Alle forbereder sig som elever, men når der er gået 45 minutter, så udmelder jeg, hvilken tremandsgruppe I er i ,og hvilke roller I skal spille.
Opgaveformulering
Du skal:

1.
Redegøre
for H.C. Andersens kunsteventyrs særtræk.

2.
Analysere og fortolke
eventyret "Historien om en Moder" med særligt henblik på
a) at finde handlingsstrukturen gennem aktantmodellen
b) at identificere de særlige stilistiske træk, som eventyret gør brug af
c) at fortolke, om eventyret er udtryk for et sublimeringstema.

3.
Perspektivere
til romantikken

Alle hjælpemidler er tilladte. Pånær opgaveportaler
Det modernistiske eventyr
Vi er nu nået til den sidste type eventyr, det modernistiske eventyr.

Men hvad betyder modernisme???
Lundbye: Malkescene, 1841
Jorn: Den foruroligende ælling, 1959
1. Beskriv motivet på de to billeder.
2. Beskriv for hvert billede, hvad I tror kunstneren gerne vil med billedet.
Hvad er modernisme?
"Modernistisk litteratur er kendetegnet ved
eksperimenter
med
sprog
og
udtryksform
, som ofte bryder den realistiske virkelighedsgengivelse"

Blaksteen og Møller: "Eventyrgenren i dansk" s. 12
Realisme <---> Modernisme
Modernismen i prosaen brød igennem i 1950-1960'erne i DK.

Ved at bryde med den realistiske tradition satte de fokus på det
uforklarlige
, det
absurde
og det
tabubelagte
.
Nu er eventyr jo allerede ikke-realistiske...
Så modernistiske eventyr eksperimenterer mere med de
forventninger
vi har til genren. For når man
genbruger
en velkendt genre på sin egen måde, så kan man skabe et nyt, vildt og mærkeligt udtryk.
"Det ukendte træ" af Villy Sørensen
Et modernistisk eventyr
Arbejdsspørgsmål:
Hvilke klassiske eventyrtræk finder I i "Det ukendte træ"? mhp:
1) Handling
2) Sprog

Hvor brydes genren? Kom med tre gode eksempler fra teksten.
Del med mig!!
Full transcript