Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ASTRONOMİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ

No description
by

ece yılmaz

on 25 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ASTRONOMİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ

ASTRONOMİ NEDİR ?
Dünyamızın da içinde bulunduğu evreni ve içindekileri konu alan ve bu cisimlerin yapılarını, bulundukları yerleri, hareket kanunlarını, meydana gelişlerini, zamanımıza kadar geçirdikleri değişiklikleri, gelecekte meydana gelebilecek olayları ortaya koymaya çalışan bilimdir.
Astronomi tarihsel olarak en önce gelişen temel bilimdir.İnsanların gökyüzü olaylarını anlayabime ve önceden tahmin edebilme merakı ile doğmuştur.
Takvim , saat gibi zamanı belirlemeyi ve pusula gibi yön bulmayı sağlayan araçların olmadığı bir dönemde yaşadığızı düşünün.

1) Tarımda ekim ve dikim zamanını nasıl belirlerdiniz ?
2)Deniz ve nehir kıyılarında yapacağınız barınakları nasıl planlardınız?
3)Geceleri denizde balık avlarken yönünüzü nasıl belirlerdiniz?
4)İbadet zamanlarınızı ve dini tören günlerinizi nasıl düzenlerdiniz?
5)Astronominin ortaya çıkış sebepleri neler olabilir?
NİCOLAUS COPERNİCUS
Kopernik Güneş Merkezli evren modelinin temel prensiplerini ortaya koymuştur.
1. Gökyüzünde bulunan kürelerin veya dairelerin tek bir merkezi yoktur.

2. Dünyanın merkezi evrenin merkezi değildir, sadece yerçekiminin ve ayın merkezidir.

3. Bütün küreler Güneş onların ortasındaymış gibi dönerler bu yüzden Güneş evrenin merkezidir.

4. Dünyanın güneşe uzaklığının gökyüzünün yüksekliğine oranı, dünyanın yarıçapının güneşe olan uzaklığa oranından çok daha küçüktür. Gökyüzünün yüksekliği yanında dünyanın güneşe uzaklığı fark edilemez.

5. Yıldızlar hareketsizdir. Görünen günlük hareketleri dünyanın günlük dönüşünden kaynaklanmaktadır.

6. Dünya Güneşin etrafında bir kürenin içinde hareket eder, bu güneşin yıllık yer değiştirmesi şeklinde görünmesine sebep olur; dünya birden fazla harekete sahiptir.

7. Dünyanın güneş etrafındaki yörüngesel hareketi gezegenlerin hareketinin ters yönde görünmesine sebep olur."
ASTRONOMİNİN TANIMI VE GELİŞİMİ
Önceleri evrende gezegenleri
olduğu bilinen tek yıldız
güneş iken ,günümüz teknolojisinde
gezegenleri olan birçok yıldız
keşfedilmiştir.
Gece ve gündüzün değişmesi, mevsimlerin birbirini takip etmesi, yıldızlı gecelerde gökyüzünün görünüşü, güneşin, ayın ve diğer gök cisimlerinin doğup batması, bazılarının bütün sene görülmesi gibi hususlar, tarih boyunca insanların dikkatini gökyüzüne çeken noktalar olmuştur.
Hareketleri yıldızların genel hareketinden farklı olan gök cisimleri, gezegenler olarak sınıflandırılmış ve bu meyanda Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ilk keşfedilen gezegenler olmuşlardır. Bu arada Güneş ve Ay’ın gezegenlerin genel hareketlerini takip etmediği de tespit edilmiştir.
Bilinen ilk astronomik gözlemler
tarım
için Babiller zamanında yapılmış, gece ve gündüzün 12 saate bölünmesi bu devirde gerçekleştirilmiştir. Mısırlılarda astronomi bilgisi daha ileriydi. Piramitler’in kesin bir astronomik yönlendirme ile inşaası, günümüzde bile hayret edilecek bir tarzda yapılmış olmaları, eski Mısırlıların astronomi bilgisi hakkında genel bir fikir vermektedir.
Günümüz astronomisindeki temel bilgi ve gözlem aletlerinin gelişmesinde katkıda bulunan bilginler
1543 yılında "Gök Kürelerinin Hareketi" adlı kitabın yayınlanması Rönesans'ın en önemli olaylarından biridir.Kitap bilim tarihi açısından Orta Çağ ile Yeni Çağı birbirinden ayıran önemli bir yapıttır.
Risale-i fi'l Hey'e (astronomi)
Şerh-i Tici Uluğ Bey (astronomi)
Risale-i fi'l Fethiye (astronomi, Risale-i fi'l Hey'e adlı eserinin Arapçasıdır)
Risale fi'l Muhammediye (matematik, cebir ve hesap)
Unkud-üz-Zevahir fi Man-ül-Cevahir (Günümüz Türkçesi: Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım)
Et-Tezkire fî Âlâti'r-RuhâniyyeTakiyyuddîn Râsid bu eserden söz eder.
El-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir: (Arapça sarf ilmi konusunda kaleme aldığı bir giriş ve üç bölümden oluşan bir eseridir)
Ali Kuşçu
Ali Kuşçu'nun astronomi ve matematik alanında yazmış olduğu iki önemli eseri vardır. Bunlardan birisi, Fethiye adı verilen astronomi kitabıdır. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gezegenlerin küreleri ele alınmakta ve gezegenlerin hareketlerinden bahsedilmektedir. İkinci bölüm Yer'in şekli ve yedi iklim üzerinedir. Son bölümde ise Ali Kuşçu, Yer'e ilişkin ölçüleri ve gezegenlerin uzaklıklarını vermektedir. Döneminde hayli etkin olmuş olan bu astronomi eseri küçük bir elkitabı niteliğindedir ve yeni bulgular ortaya koymaktan çok, medreselerde astronomi öğretimi için yazılmıştır. Ali Kuşçu'nun diğer önemli eseri ise, Fatih'in adına atfen Muhammediye adını verdiği matematik kitabıdır.
Astronomi , genel olarak gök cisimlerini uzaktan gözlemler.Örneğin farklı yıldızları gözlemleyerek elde edilen verilerden hareketle yıldızların evrimi hakkında kuramlar oluşturulmuştur.
Astronomik gözlemin vazgeçilmez unsuru gök cisminden gelen ışıktır.
Görünür ışık dışında göremediğimiz ışınlar da vardır.

Radyo Astronomi
Kızıl Ötesi Astronomisi
Optik Astronomi
X-ışıını Astronomisi
Mor Ötesi Astronomi
Gama Işını Astronomisi
Nötrino Astronomisi
Çekimsel Dalga Astronomisi

Full transcript