Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia

description
by

Robert Baścik

on 22 October 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia

Historia
Dziedzina nauki zajmująca
się badaniem naszej przeszłości.
Dzieli się na następujące dziedziny:
Mikrohistoria
praktyka historiograficzna polegająca na historycznym opisie niewielkich przestrzeni terytorialnych i czasowych oraz silnie akcentująca zainteresowanie problemami życia codziennego człwieka.
Historia polityczna
dziedzina historii zajmująca się opisem i analizą wydarzeń politycznych, ideologii, dziejów partii i ruchów, biografii działaczy politycznych.
Historia gospodarcza
dziedzina historii zajmująca się
dziejami produkcji i handlu.
Historia sztuki
nauka humanistyczna, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz piśmiennictwo o sztuce. Klasyczna historia sztuki ogranicza się do zagadnień malarstwa, rzeźby i architektury od paleolitu do współczesności.
Historia muzyki
specjalistyczna gałąź nauk humanistycznych i jedna
z dziedzin pomocniczych historii i muzykologii.
Historia religii
nauka o dziejach religii, część zespołu nauk zwanego religioznawstwem. Historię religii cechuje metodologia historyczna w badaniu genezy i rozwoju fenomenu religii.
Historia nauki
Za początek rozwoju nauki można przyjąć pierwsze odkrycia naukowe. Pierwszą nauką sensu stricto była filozofia, jako że w starożytności filozofią nazywano każde zajęcie polegające na rozwijaniu wiedzy.
Historia państwa i prawa
nauki historyczno-prawne, jedna z dyscyplin prawoznawstwa. Nauka zajmująca się badaniem rozwoju instytucji publiczno-prawnych oraz prawa prywatnego od starożytności do czasów współczesnych. Jako gałąź nauki powstała na początku XIX wieku.
Historia idei
pole badań w historii i dziedzinach jej bliskich, zajmujące się wyrażaniem, kontynuacją i zmianami w ludzkich ideach na przestrzeni czasu.
Historia wojskowości
stanowi składową historii militarnej (lub wojskowej). Jest nośnikiem wiedzy niezbędnej dla poznania całokształtu doświadczeń minionych pokoleń i ich wiedzy o sztuce i nauce wojennej.
Historia społeczna
dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami społeczeństw oraz funkcjonujących w ich ramach klas i grup społecznych.
Historia książki
dziedzina wiedzy badająca książkę od początków jej istnienia. Historia ta dzieli się na dwa okresy.
Historia kultury materialnej
dziedzina badań historycznych zajmująca się dziejami przedmiotów codziennego użytku i narzędzi ich produkcji.
Historia medycyny
Historia medycyny jest to historia rozwoju myśli lekarskiej, metod leczenia oraz podejścia do chorego i choroby.
Historia dzieli się na epoki:
Prehistoria
od pojawienia się człowieka(4mln lat p.n.e.)
do powtania pisma.(ok 3.5tys lat p.n.e.)
Starożytność
od powstania pisma (ok 3.5tys r. p.n.e.)
do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego(476r.)
Średniowiecze
Za początek epoki przyjmuje się rok 476, koniec istnienia Imperium Rzymskiego, a za koniec
przyjmuje się odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba w1492.
Nowozytność
od 1492r(odkrycie ameryki)
do 1914 kiedy wybuchła I Wojna Światowa
Czasy najnowsze
od początku (1914)
I Wojny Światowej
do dziś
Krótka histori Polski.
966r. chrzest Polski
1000r. zjazd gnieźnieński Bolesława Chrobrego i Ottona III
1226r. Konrad Mazowiecki wzywa na pomoc Zakon Krzyżacki
384r. koronacja Jadwigi na królową Polski
1385r. układ w Krewie tworzący fundament unii polsko-litewskiej, pomiędzy możnymi polskimi a Władysławem Jagiełło
15.07.1410r. bitwa pod Grunwaldem Polska (wygrała) vs. Zakon Krzyżacki
1655 wojska szwedzkie atakują Rzeczpospolitą, potop szwedzkiego
1717r. sejm zwany „niemym”, gdyż nie dopuszczono do głosu posłów
1732r. traktat „trzech orłów”
1772r. I rozbiór Polski
1793r. II rozbiór Polski
1795r. III rozbiór Polski, polska przestaje istnieć
1797r. utworzenie Legionów polskich we Włoszech
22.07.1807r. utworzenie i konstytucja Księstwa Polskiego,
1914r. wybuch I wojny światowej
1918-1939r. dwudziesto lecie między wojenne
1939r. wybuch drugiej wojny światowej
1940 bitwa o anglię (batalion 303 i 302)
1989r. obalenie komunizmu
1999r. polska wstępuje do nato
2004r. polska zostaje przyjęta do UE
A teza krótki filmik
o histori naszj ewlucji.
KONIEC
Historia zajmuje się równiesz naszą ewolucją.
czyli tym jak powstawaliśmy
Full transcript