Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

grup_6_fotovoltaica termica

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of grup_6_fotovoltaica termica

L'ENERGIA L’energia solar tèrmica és aquella que utilitza la calor directament del sol i que a diferència de l’energia solar fotovoltaica no necessita cap aparell prefabricat d’alt nivell electrònic És la força vital de la nostra societat.
D'ella depenen la il · luminació d'interiors i exteriors, l'escalfament
i refrigeració de les nostres cases, el
transport de persones i
mercaderies, l'obtenció d'aliment i la seva preparació, el funcionament de les fàbriques, etc. Què és l'energia? ENERGIA SOLAR TÈRMICA funcionament definició PARTS Avantatges - energia neta i no contaminant.
- Millora de la qualiltat de vida a les ciutats i al medi rural.
- No produeix cap tipus de soroll ni fum.
- Evita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
-No és necessari una gran infraestructura per poder produir energia elèctrica a través de plaques. Inconvenients - Durada de la instal·lació es limitada, cal fer un manteniment cada dos anys.
- Elevat cost en la instal·lació.
- Aparició irregular del sol.
- No és una energia emmagatzemable sense transformació. Per a la seva captació es necessiten grans superfícies.
-Alt impacte visual. 1. captador solar (Panells solars)
2. Dipòsit acumulador
3. Elements auxiliars (canonades,bombes,vàlvules) El seu funcionament es basa en l'efecte hivernacle: la radiació solar que travessa la coberta transparent és captada per la superficie absorvent, i es transmesa en forma de calor el fluid que hi circula.
El vidre o plàstic de la coberta impadeixen que la radiació surti a l'exterior, la cual cosa provoca l'augment de la temperatura a l'interior de la caixa. Zona a Espanya on es troba el màxim nombre de centrals d'aquest tipus. Lloc a Europa on hi ha més centrals. El lloc d'Europa on es troben més es a Alemanya, que continua amb el programa "Marktanreiz" que tants bons resultats li ha donat des de principis dels anys 90 i que l'ha portat a col·locar com a líder indiscutible a Europa, amb 4.000 MW tèrmics instal·lats i una superfície de 5,7 milions de metres quadrats. Quin es el preu de construcció d'aquesta central? Lògicament dependrà de les característiques del sistema i de la regió en la qual ens trobem.Orientativament una empresa especialitzada pot cobrar entre 1.000 i 1.500 € per m2 de panell instal·lat per un sistema amb més d'una aplicació (ACS, calefacció, piscina) i entre 900 i 1.200 € / m2 per ACS.A partir d'uns 2.000 € podrem instal·lar un equip compacte que pot proveir d'aigua calenta a una família de quatre membres. Hem trobat tres ciutats que tenen 11 centrals cadascuna:
Sevilla, Badajoz i ciudad Real. El forn solar més gran del món està instal•lat a font romeu, és un conjunt de miralls plans que reflecteixen els raigs de sol sobre un mirall parabòlic gegantí que es concentra en el focus, on es troba el gresol del forn i on s’assoleixen temperatures de 3.800 graus . CURIOSITATS Energia generada a Espanya per la vostra central i l'energia utilitzada. Mentre que les instal · lacions generadores proporcionen només 600 megawatts d'energia solar tèrmica a nivell mundial a octubre de 2009, altres centrals estan sota construcció per altres 400 megawatts i s'estan desenvolupant altres projectes d'electricitat solar de concentració per un total de 14000 megawatts.
Espanya és el quart país europeu en l'aprofitament de l'energia solar tèrmica, per davant de països com Itàlia, França o Gran Bretanya. Amb un 6% del total del mercat europeu, el nostre país ha assolit la maduresa tecnològica i comercial després de més de 20 anys d'experiència.
Full transcript