Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prawa Kobiet

No description
by

Weronika Szlosek

on 1 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prawa Kobiet

Kampanie przeciwko łamaniu praw kobiet.
Historia Praw Kobiet
Aborcje
1,25 zł
Poniedziałek, Marzec 16, 2015
Vol XCIII, No. 311
Łamanie praw kobiet w Japoni i Korei Pł.
Azja
P
rawa kobiet to

uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach.

Prawa kobiet różnią się od ogólnie rozumianej kwestii praw człowieka wskazaniem uwarunkowanego historią i tradycją słabszego egzekwowania praw kobiet i dziewcząt niż praw mężczyzn i chłopców.

Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej.
-Społeczne przyzwolenie na przemoc w rodzinie.
-Neokonfucjanizm w Korei:
*Główna zasada rządząca myślą konfucjańską głosiła, iż yang („niebo, szlachetność, pozytywność, światło, mężczyzna”) stało ponad yin („ziemia, podłość, negatywność, ciemność, kobieta”).
*Mężczyzna miał wiele możliwości na to, aby rozwieść się ze swoją żoną, lecz ona nie miała prawa ubiegać się o rozwód. Jednym z powodów, na który mógł powołać się mężczyzna było tak zwane „siedem grzechów ciężkich”:
1. Brak posłuszeństwa wobec teściów2. Niemożność poczęcia męskiego potomka 3. Zdrada 4. Zazdrość 5. Choroba dziedziczna 6. Gadulstwo 7. Kradzież
*Jedna z zasad konfucjanizmu – zasada samjong – głosiła, iż kobieta miała być posłuszna „przed ślubem wobec ojca, następnie wobec męża, a po jego śmierci, wobec swojego pierwszego syna”.
-Problem wykorzystywania seksualnego w koreańskim przemyśle rozrywkowym.
-Prostytucja w Japonii


Prawa Kobiet
Prawa kobiet, czym są?
Seksizm (sex – „płeć”) to pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi lub że nie powinni posiadać równych praw. Zazwyczaj sprowadza się do wiary w wyższość mężczyzn i wynikających z niej dyskryminujących zachowań wobec kobiet.
Feminizm (łac. femina ‘kobieta’) to ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa.
Feminizm & Sufrażyzm
Sama nazwa feminizm została po raz pierwszy użyta w 1895 r. chociaż myśl feministyczna rozwijana jest od XVII–XVIII wieku, jej ślady jednak można znaleźć właściwie we wszystkich epokach. Początki feminizmu sięgają czasów Rewolucji Francuskiej (lata 1789-1799) i powstania Deklaracji Praw Kobiety i Obywatelki (1791 r.), wydała Olimpia de Gouges . Rok później Mary Wollstonecraft wydała Wołanie o prawa kobiety z postulatami równości politycznej i systemu kształcenia dla kobiet i mężczyzn. Za pierwszą feministkę w historii uznaje się Christine de Pisan, francuską pisarkę z XIV wieku.


Ruch powstał w 1848 roku ogłaszając Deklaracje Praw Kobiet uaktywnił się podczas wojny secesyjnej 1861-1865. Sufrażystkami były to kobiety walczące o równouprawnienie i uzyskanie praw wyborczych. Prawa wyborcze kobiety uzyskały po raz pierwszy w Wyoming w 1969 roku ,a walka o nie trwała aż do przyjęcia przez Kongres 19 poprawki do konstytucji.
Aborcja
W roku 2000 Alicja Tysiąc miała dwoje dzieci, Krystiana i Patrycję. Obie wcześniejsze ciąże wiązały się z powikłaniami zdrowotnymi, co zmusiło lekarzy do dwukrotnego wykonania cięcia cesarskiego. . Z tego względu lekarze odradzili Alicji Tysiąc trzecią ciążę.
Dodatkowym obciążeniem jej zdrowia była postępująca od roku 1977 krótkowzroczność . W roku 2000 Alicja Tysiąc miała w każdym oku wadę −20 dioptrii, spowodowaną postępującą retinopatią, która równocześnie stanowiła przeciwwskazanie dla stosowania hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych.
20 marca 2007 Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, w którym nakazał Rzeczypospolitej Polskiej wypłacenie Alicji Tysiąc 25 tys. euro zadośćuczynienia oraz 14 tys. euro na pokrycie kosztów sądowych. Trybunał przyznał zadośćuczynienie ze względu na naruszenie przez Polskę Art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do poszanowania życia prywatnego).


*Co najmniej 200 tys. kobiet na terenach okupowanych przez Japończyków w czasie II wojny światowej było zmuszanych do prostytucji, zwykle w organizowanych przez armię domach publicznych.
*W wyniku tragicznej sytuacji gospodarczej w Japonii (po II Wojnie Światowej) wiele rodzin sprzedawało kobiety gangom, a te wykorzystywały je jako prostytutki, często dla amerykańskich klientów.
*W latach 50. ubiegłego wieku w Japonii było 1921 dzielnic „czerwonych latarni” z prawie 40. tysiącami domów publicznych. Po prawnym zdelegalizowaniu prostytucji zmienił się jedynie nominalny charakter lokali, które stały się hotelami, klubami „randkowymi”, salonami masażu etc. Obecnie sex-dzielnica Tokio to 34 kilometry kwadratowe, na których mieści się 3500 lokali. Nieraz kobiety decydują się na pracę w nich dobrowolnie, jednak znaczna ich część pochodzi z handlu ludźmi.

Azja
Pozycję kobiety w islamie ukazuje Koran. Podkreśla różnice między płciami, wyraźnie określając kobiety jako gorsze od mężczyzn.
"...niewiasty postępować powinny ze wszelką, przystojnością, a mężowie tak samo z niemi, ale mężowie mają stopień wyżej nad niewiastami"
"Mężczyźni mają pierwszeństwo nad kobietami, ponieważ Bóg dał im wyższość nad niemi i wyposaża je przez mężczyzn"
"Żony powinny być posłuszne, zachowywać tajemnice mężów swoich, gdyż pod ich straż niebo je oddało; mężowie doznający ich nieposłuszeństwa, mogą je karać, zostawić w osobnych lożach, a nawet bić je; uległość niewiast powinna dla nich być ochroną od złego z niemi obchodzenia się"
"Bóg ci zaleca; abyś podzielając majątek swój między swe dzieci, synom dwa razy tyle dawał, co dajesz córkom"
Kobiety w Islamie
Co kryje burka?
Wątpliwa Przyjemność
Elżbieta Laudy
Full transcript