Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Iceage in Nederland

Nederland tijdens de ijstijden
by

Rodney Nanninga

on 9 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Iceage in Nederland


Nederland tijdens de ijstijden
Iceage in Nederland
In het Pleistoceen (2,2 miljoen - 10.000 jaar geleden) schommelt de temperatuur sterk. Er zijn zeker 18 ijstijden of glacialen
Langlopende variaties in de baan van de aarde rond de zon en de stand van de aardas zijn volgens de theorie van Milankovitch de oorzaken voor het ontstaan van ijstijden
In de voorlaatste ijstijd (het Saalien) bereikte het ijs Nederland. Grofweg kwam het ijs tot de lijn Haarlem-Utrecht-Nijmegen (de HUN-lijn)
Het ijs stuwde als een bulldozer door het landschap.
Stuwwallen werden opgeduwd. In de stuwwallen ontstonden smeltwaterdalen en achter de stuwwallen sandrs of spoelzandwaaiers.
Waar het ijs heuvels vormde en deze overreed ontstonden drumlins
Aan de rand van het ijs, schoven gletsjer tongen vooruit en vormden stuwwallenAan de vorm van de stuwwalcomplexen is te zien waar het tongbekken van de gletsjer lag.
Onder het ijs werd grondmorene (keileem) afgezet. Een vrijwel ondoorlatende laag die soms ook weer werd gestuwd.
IJs is een krachtige landschapsvormer. Grote zwerfkeien werden vanuit Scandinavië door het ijs meegevoerd. Toen het ijs hier smolt bleven de stenen achter.
Tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien) bereikt het landijs Nederland niet. Nederland is een poolwoestijn.
Zand werd vanuit de drooggevallen Noordzee en de drooggevallen rivierbeddingen over Nederland afgezet als een soort deken. Daarom wordt dit zand ook wel dekzand genoemd. Het fijne materiaal (löss) werd verder meegevoerd door de wind en kwam in Zuid-Limburg of tegen de flanken van de Ardennen terecht.
Op sommige plekken waren ijslenzen in de bodem aanwezig. Deze duwden de bodem op. Toen het ijs smolt bleef een rond meertje achter: een pingoruïne.
In een groot deel van 'hoog' Nederland komt nu zand (in stuwwallen of als dekzand) aan het oppervlak voor. In 'laag' Nederland ligt dit zand ook, maar daar is het in het Holoceen bedekt met jongere sedimenten.
In Noord-Nederland komt op verschillende plaatsen keileem aan of dichtbij het oppervlak voor.
'Rode' keileem boven op zandlagen
Pingoruïnes bij Duurswoude
Dekzandruggen in de Gelderse Vallei. De zandruggen werden in de laatste ijstijd afgezet als paraboolduinen, die nu nog goed in het landschap te herkennen zijn.
De vorming van droge dalen
tongbekkens of glaciale bekkens. Over de lijn B-B' is de doorsnede in de volgende afbeelding getekend
De glaciale bekkens, zoals rechts in het IJsseldal, zijn inmiddels grotendeels opgevuld met smeltwaterafzettingen, rivierzand en dekzand
EINDE
Een droog dal bij de Posbank bij Rheden
Het Streek
AK
Full transcript