Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projecte de Biblioteca (Escola Cossetània)

No description
by

Escola cossetània

on 4 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projecte de Biblioteca (Escola Cossetània)

Entrem en el Programa d’innovació biblioteca escolar “puntedu”.

Presentem el nostre projecte de biblioteca al
"Concurso nacional de buenas prácticas para la dinamización e innovación de las bibliotecas de los centros escolares"
i ens donen el tercer premi.

La biblioteca, un espai per aprendre i per gaudir
Escola Cossetània
2005 - 2006
Entrem a formar part del Projecte Biblioteca pública – Biblioteca escolar de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
Projecte Educatiu de Centre
La Fundación Germán Sánchez Ruipérez fa un estudi de bones pràctiques en la integració de la biblioteca al centres educatius. L’escola és un dels deu centres escollits de l’Estat Espanyol.
2008 - 2009
Es disposa d’una petita biblioteca organitzada i catalogada que ha anat creixent en dimensió i projecte fins a l’actualitat.
L'escola

Centre d’educació infantil i primària, d’una línia.

Equip docent: 14,5 mestres i una TEI.

L’escola va néixer l’any 1966 com una cooperativa de pares i mestres.

L’any 1977 entra a formar part del Col•lectiu d’Escoles per a una Escola Pública Catalana (CEPEPC).

El 1988 comença a formar part de la xarxa d’escoles públiques.

Amb una part del claustre estable s’ha pogut mantenir la
línia pedagògica
de l’escola.



Defineix una línia pedagògica orientada a l’
educació integral
dels alumnes, “
que els permeti créixer i desenvolupar-se com a persones i arribar a ésser membres actius de la societat, tot adquirint i respectant els valors i les normes de la convivència...”

La lectura com un element clau per assolir l'educació integral.





Curs 2000 - 2001
1980 - 1982
El projecte creix i es consolida
La biblioteca ha anat creixent i adaptant-se a les necessitats de l’escola i de la comunitat educativa

Ha esdevingut
Un centre de recursos per a la informació, el foment de la lectura i de suport al currículum.
Un espai d’aprenentatge i de lleure.
Un espai de trobada de tota la comunitat educativa.
Un espai compensador de desigualtats.


La biblioteca està integrada en el Projecte Educatiu (PEC) i participa activament en l’elaboració i desenvolupament del Pla de Lectura de Centre (PLEC).
Objectius i activitats
Funcions
Recursos
Usos
1.
Funció d’organització i gestió.

2.
Funció educativa
.

3.
Funció social i cultural
.

4.
Funció de col•laboració amb l’entorn
.

Comissió biblioTICa.
Una mestra responsable i un grup de treball de mestres.
Grup de treball de l’AMPA.
Grup d’alumnes bibliotecaris/es de 4t, 5è i 6è.
Una persona contractada per a l’horari no lectiu.
Dotació econòmica de la direcció del centre i de l’AMPA.

Planificació d’estratègies i d’activitats per assolir els objectius del projecte de biblioteca:
Ús de la biblioteca en horari escolar (9 a 16:30 h)

Com a centre de recursos documental i multimèdia per a desenvolupar el projecte curricular del centre.
Activitats del Pla d’animació a la lectura i formació literària
Activitats de formació d’usuaris de biblioteques
Formació en la cerca, localització i selecció de la informació
Servei de préstec diari (a l’hora del pati, càrrec dels alumnes bibliotecaris)


Ús de la biblioteca en horari extra escolar (cada tarda de 16:30 a 17:30 h)

Biblioteca i aula d’estudi
Servei de préstec per a tota la comunitat educativa
Suport en la cerca d’informació, l’elaboració de treballs i tasques escolars
Activitats: hora del conte (mensual) i joc de l’enigma (trimestral)



Biblioteca escolar

Moltes gràcies!
1. Funció d’organització i gestió

Gestionar i organitzar l’equipament, les instal•lacions i el catàleg.

Desenvolupar la col•lecció i els recursos informatius.

Fer difusió i facilitar l’accés al recursos propis o de l’entorn.

2. Funció educativa

Impulsar el Pla de Lectura de Centre (PLEC).

Donar suport al desenvolupament del currículum.

Fomentar la lectura en tot tipus de formats i suports.

Formar en la cerca, localització i selecció de la informació.

3. Funció social i cultural

Compensar desigualtats facilitant l’accés lliure a la informació i a la cultura.

Fer difusió i promoure valors culturals.

Organitzar activitats i difondre informació cultural sobre tot tipus d’activitats, recursos i serveis propis i externs.

4. Funció de col•laboració amb l’entorn

Col•laborar en l’organització i participar en les activitats del Pla d’Animació a la lectura (PAL) de la ciutat.

Participar activament en el Seminari de biblioteques escolars del Garraf.

Col•laborar i/o participar en les iniciatives que sorgeixin d’institucions i entitats de l’entorn al voltant de la lectura.

Promoure i difondre activitats culturals de l’entorn social de l’escola.


31 de maig de 2016
Trobada de biblioteques escolars de Catalunya

Formar bons usuaris de biblioteques capaços de fer un ús autònom dels recursos i serveis que ofereix la biblioteca.


Desenvolupar a competència informacional.


Afavorir la competència lectora, l'hàbit lector i el gust per llegir.
Alumnes
Professorat
Famílies
Full transcript