Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

101 teema - Mis on meedia

1. kursus (tunnid 1&2)
by

Maria Murumaa-Mengel

on 8 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 101 teema - Mis on meedia

Üldised reeglid Küsimused ja probleemid jms võib teele saata aadressil maria.murumaa@gmail.com

Kodutööd palun saata .doc vormingus (Wordi dokument), või ilma attach’ita, lihtsalt meili sisuks aadressil meediaopetus@gmail.com

Kodutööde kirjasuurus 12p; Times New Roman; reavahe 1,5; ei mingit janti äärejoondusega

PLAGIAAT ON ANDESTAMATU!!! (Plagiaat on kellegi teise kirjaliku töö, lausete, mõtete, ideede või andmete esitamine oma nime all ilma korraliku viitamiseta) Kirjalikud tööd
Loovus
Originaalsus
Struktureeritus
Kontrolltööd
Faktiteadmised
Analüüsioskus Konspekteerimine ei ole kohustuslik…

… aga slaididel kõike ei ole

Slaidid ja muud õppematerjalid kooli kodulehel PHG koolileht Tapeet, õpilaste häälekandja

Peatoimetaja
Kujundaja ja küljendaja
Keeletoimetaja
Reporter
Fotograaf
Kunstnik
Killuvend (või -õde) Mis seostub esimesena?
Nimisõnad
Tegusõnad
Omadussõnad

Valesid vastuseid ei ole! Mis on meedia? Medium+medium= media (ld k vahendajad)

Tavatähenduses teabelevivahendid

Meediaühiskond Olulisemad mõisted:

kommunikatsioon (ld k communicare - jagada)

- personaalne kommunikatsioon
- massikommunikatsioon

auditoorium (ld k audire - kuulama) Meediaühiskond:

Suur osa sellest, mida me teame, on meedia poolt vahendatud

Meedia taasloob reaalsust

Meedias nähtav on vaid üks tõlgendus
objektiivsus
neutraalsus Meedia rollid ühiskonnas:

Pakkuda teavet, olulist informatsiooni
Vahendada seisukohti ja arvamusi
Mõjutada institutsioonide tegevust
Kujundada väärtushinnanguid ja käitumisviise
Kujundada avalikku arvamust
Vahendada teadmisi
Pakkuda meelelahutust Funktsioon - roll, ülesanne, eesmärk, otstarve

1. Informeerimine
2. Korraldamine
3. Väärtuste kujundamine
4. Meelelahutus 1. Meedia kui informeerija:

Uudislik ja praktiline teave, teadmiste vahendamine

+ Turvatunne - omades teadmisi saab olukorda hinnata ja mingil määral tulevikku ennustada
+ Info = võim (?)

- Negatiivsed (näiteks ärritavad, vägivaldsed) uudised on meeldejäävamad
- Sõltuvus meediast 2. Meedia kui korraldaja:

Meedia toob inimesi kokku, ühendab, teavitab

+ Saab luua ühise aluse edasiseks tegutsemiseks (küünarnukitunne)
+ Edastatakse nt seadusemuudatusi - inimesed ja organisatsioonid saavad oma elu planeerida
+ Mobiliseerib

- Saab inimeste tähelepanu “üles kütta” ja sellega tähelepanu tegelikult probleemilt eemale juhtida 3. Meedia kui väärtustaja:

Ühiskonna väärtushinnangud
Üldised käitumisnormid
sotsialiseerimine
ühtlustamine ehk standardiseerimine
Kultuuri järjepidavus
Eri gruppide sidumine (integreerimine)
võib toimuda bumerangiefekt

Mis siis kui edastab nö “valesid väärtuseid”? 4. Meedia kui meelelahutaja:

Toob inimesed rutiinist välja, lõõgastab ja aitab puhata
Kaasaelamine
üksinduse peletaja
emotsionaalne kompensatsioon
Mängulõbu
Esteetiline nauding

Meedia kollastumine – kas on võimalik liigne meelelahutuslikkus? Ajakirjanduse kohta kasutatavad metafoorid ajakirjandus kui ühiskonna valvekoer ajakirjandus kui ühiskonna peegel ajakirjanik kui väravavaht meedia kui neljas võim Ajaleht:

Perioodiline, õhukesel paberil

nädalalehed ja päevalehed
üleriigilised ja piirkondlikud
üldloetavad ja erialased
kvaliteetlehed ja tabloidid Ajakirjad:

Mahukam
Rikkalikult illustreeritud
Meelelahutus ja praktiline teave Raadio: ld k radio - kiirgus, kiirgama

operatiivne, tehniliselt paindlik Televisioon: kr k tele - kaugele, visio - nägemine

osavõtuefekt, terviklik

emotsionaalne ja manipuleeriv uus meedia:

arvutid, IKT, internet

Trükiväljaannete võrguversioonid
Iseseisvad võrguväljaanded
Blogid
Sotsiaalvõrgustikud Kodune töö:

essee – „Minu meediapäev“

Oma meediapäeva analüüs. Kirjelda iseenda meediatarbimist ühe tüüpilise päeva jooksul: televisioon, raadio, internet, trükimeedia, reklaamid tänaval, mobiiltelefon, muusika, raamatud jne (mida, kui kaua, kui palju, mis ajal).

Palu ühel oma vanematest kirjeldada oma meediapäeva, samade kriteeriumite põhjal.

Töö vorm on vaba, soovitan julgelt püstitatud ülesannet vabalt tõlgendada, leida oma lähenemisi jne.

Pikkuseks minimaalselt 1,5 lehekülge 12p suuruses arvutikirjas, käsitsi kirjas umbes 3 lk. Kodutöö saata aadressil meediaopetus@gmail.com Grupitöö:

Töö ajalehtedega, 2-3 inimest grupis.

Tuua näiteid, milliste uudistega meie lehed täidavad meedia erinevaid funktsioone. Leida kõikide meedia funktsioonide juurde sobivad näited (artiklid, intervjuud, reportaažid, mis täidavad üht meedia rollidest).

Selgituseks: kui on uudis sellest, et toimus suur rattaralli, millel oli rekordarv osalejaid, siis täidab see nii informeerivat (kuidas ralli läks, kes olid võitjad jne), väärtushinnanguid kujundavat (et tõsta spordi populaarsust ja näidata, kui paljud sellega juba tegelevad) ja meelelahutuslikku rolli (millised olid emotsioonid jne). Kodutööde esitamisel oluline täpsus!

Iga hilinetud päev maksab ühe hinde

6.09 tähtaeg, esitad suurepärase töö 7.09 00:01, on hinne B Tere! Kodune töö:

Kirjuta iseendast persoonilugu. Grupitöö (grupis 4-5 liiget):

Pange oma grupi sees paika teie grupi:

Top 3 veebileheküljed
Top 3 telesaated
Top 3 reklaamid
Top 3 filmid
Top 3 raadiokanalid
Top 3 artistid (muusika)
Top 3 ajalehed
Top 3 ajakirjad
Top 3 raamatud Maria Murumaa-Mengel Esitlustes on alusallikatena kasutatud:
boyd, d. m. (2007). Social Network Sites: Public, Private, or What? Knowledge Tree 13, mai, URL: http://kt.flexiblelearning.net.au/tkt2007/?page_id=28
boyd, d. m. & N. B. Ellison. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), URL: http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html
Farmann, E. & P. Kramhoft. (1997). Raadioajakirjandus. Tartu.
Hennoste, T. (2001). Uudise käsiraamat. Tartu.
Kask, K. (2005). Meediaõpik. Õpik gümnaasiumile. Tallinn: Avita.
Kurvits, R. & T. Hennoste. (1994). Ajalehe kujundamine. Tartu.
McKay, M. & M. Davis & P. Fanning. (1995). Suhtlemisoskused. Tallinn: Väike Vanker.
McQuail, D. (2000). McQuaili massikommunikatsiooni teooria. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.
Murumaa, M. (2010). Auditooriumi tähtsus ja roll uue meedia keskkonnas sotsiaalvõrgustikes saadetavate sõnumite näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool.
Pullerits, P. & M. Raudsaar. (2001). Uudise töövihik. Tartu.
Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi ainete loengumaterjalid
Full transcript