Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Orosz Realizmus

Orosz realizmus
by

Dömötör Baráz

on 10 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Orosz Realizmus

1800 1805 1810 1820 1825 1830 1840 1845 1850 1855 1875 1880 1885 1890 1895 1900 Napóleoni-háborúk 1825 - Dekabrista-felkelés Orosz-oszmán háború 280 felkelés 10 év alatt Lengyel felkelések Zavargások a
jobbágyfelszabadítás
miatt a realizmus fénykora Krími háború Orosz-oszmán háború I. Sándor 1801-1825 új adók bevezetése
a jobbágyokat fel lehet szabadítani (<0,5%)
nyertes háború Napóleon ellen (1812)
válság a háború miatt, népszerűtlenség 1815 I. Miklós 1825-1855 I. Sándor öccse
nem szeretne uralkodó lenni, szereti a nyugodt életet
megkoronázása után pár órával kitört a dekabristák felkelése Politikája erős kezű, központi irányítás
hivatalokat ellenörző hivatalok
a hivatalokat ellenörző hivatalokat ellenörző hivatalok
és az ezeket ellenörző titkos szolgálatok létrehozása Romantika jobbágyok felszabadítása –» elégedetlenség a nemesek és a parasztok körében is
új közigazgatási rendszer, ami több szintű, hiearchikus felépítésű volt, a lélekszám szerint
így jobb lett a felügyelet, és a pénzek elosztása, fejlődött az infrastruktúra, egészségügy és oktatás
új törvényszéki rendszer: pártatlan bíráskodás mindenki felett
sikeres gazdasági reform, az nagyléptékű iparosodás elkezdődése
uralkodása alatt több puccs-kisérlet, egyre gyanakvóbb –» egyre aktívabb a titkosszolgálat A romantika kibontakozásakor ő volt a cár Sikeres hadjáratok a nemrég független perzsa állam ellen: területszerzéssel
1821-ben beavatkozik a görög szabadságharcba, elpusztítja az egyiptomi flottát
1830-ban viszont hirtelen támogatni kezdi az Oszmán Birodalmat Egyiptom felszabadulása ellen
1830-31-es lengyel felkeléseket véresen leveri, új közigazgatási rendszert vezet be, kötelező lesz az orosz nyelv oktatása
lépéseit negatívan értékelte az orosz közvélemény (is) 1848-49
és a krími háború II. Sándor 1855-1881 I. Mikós fia
béke a krími háború után –» területvesztés
"Jobb felülről elindítani a jobbágyság eltörlését, mint arra várni, hogy alulról maga szabadítsa fel magát." dekabristák = decemberisták
Napóleon ellen harcoló katonák (nemesi származású tisztek és besorozott muzsikok egyaránt) titkos köröket alpítottak
a cár egyen uralma ellen, köztársaságot, vagy alkotmányos monarchiát szerettek volna
egyesek az USA-val megegyező politikai és közigazgatási rendszert szerettek volna
több felkelés és lázongás, I. Miklós cár koronázásakor tört ki a legnagyobb
a cár katonai erővel leverte őket, a vezetőket kivégeztette, a többi embert Szibériába küldte Reformok a pánszláv mozgalom az első uralkodó, aki felismeri a mogalom jelentőségét és nyiltan támogatja
a pánszlávizmus célja egy egységes szláv nemzetbirodalom létrehozása (tehát félig-meddig nacionalista eszme)
ebben a "képben" nem fér meg semmilyen más, nem szláv nemzet, ők "betolakodók"
az Orosz Birodalom szerepe minden szláv nemzet védelmezése
pénzel támogatja az Orosz Birodalmon kívüli mozgalmakat, és ügynökök segítségével folyamatosan "ébresztik a szláv nemzeti öntudatot"
a célterületek az OMM, és Oszmán Birodalom
1877-ben ennek ürügyén hatalmas támogatással újabb háborút indítanak az Oszmán Birodalom ellen, Bulgária felszabadításáért 1865 1860 1870 1835 III. Sándor 1881-1894 megbosszulja apja halálát
erőskezű uralkodó, teljhatalmat ad a titkosszolgálatnak és rendőrségeknek
gazdasági reformok: papírpénz bevzetése
egyetemek szigorú ellenörzése
politikai rendőrség (Ohrana) felállítása
terjeszkedés Ázsiában, szövetség Franciaországgal Orosz realizmus Társadalmi körkép az orosz realizmus kibontakozásakor A cárok erős, központi irányítás
zsarnokias megnyilvánulások
ugyanakkor nem elkényeztetettek, mint a nemesek, katonás, célnak megfelelő neveltetés
közvetlen minisztériumok, hivatalok és titkosszolgálatok, ellenörzési céllal
folyamatos támadások, merényletek ellenük Sikertelen merénylet
II. Sándor cár ellen A nemesség A vidéki,
"közép" nemesség A városi,
"fő" nemesség Nagy Péter ideje óta fennáló, 14 fokozatú rendszer elmaradott gondolkodás mód, konzervatívok
max. gimnáziumi tanulmányok
katonáskodás
az cári reformokat nem támogatják
a jobbágyfelszabadítás után sokan csődbe mennek elkényeztett nevelésmód
túlzott liberalizmus, sok estély, party
francia szokások, divat és nyelvhasználat
hivatalokban és a katonaságban felsőbb rangokat töltenek be sok pénzért
a realisták fő kritikai alanyaik A hivatalnokok az "alsó" nemesség / csinovnyikok nem örökletes, pozícióhoz kapott rangok
folyamatos kisebbségi komplexus
hatalmukkal folyamatosan visszaéltek
felesleges bürokráciát okoztak
teljesen ellenszenvet okoztak mind a nemesség, polgárság és a jobbágyság körében
"álpompa" A polgárság általában alsóbb nemesi ranggal rendelkeznek
gazdag kereskedőtől szegény értelmiségiig
nem orosz, ált. zsidó bevándorlók, felszabadult jobbágyok tagjai
a rendszer ellen szerveszkedő, fő réteg
hol előnyös, hol hátrányos helyzetbe kerülnek A muzsikok a jobbágyság idején teljes elnyomás alatt élt a parasztság, rabszolga szinten
felszabadulás után mélynomor várta őket
szegénység, folyamatos éhínségek
kötelező katonaság, magas adók
sokan elvándorolnak a városokba, ahol vagy gyárakban robotolnak, vagy alkalmi munkákból próbálnak megélni
a század végére egyre magasabb az elégedetlenség
a polgárság folyamatosan tüzeli őket a cár ellen A proletárok ipari központokban összezsúfolódott népek
gyárakban dolgoztak, éhbérért, rossz körülmények között
sokszor rabként tartották őket
könnyen irányítható, félrevezethető, elszegényedett tömeg
több eszmét támogattak aktívan, jellemző a kommunizmus és szocializmus
lázadások, tüntetések, sztrájkok
egyre elégedetlenebbek a 1900-ra
(1917-ben kitör a forradalom –» Szovjetúnió) A szakadárok az Orosz Birodalmat több etnikum alkotja
többek szeretnének önállósodni, erős a nacionalizmus
a legjelentősebb a lengyelek körében
több lázadás, merénylet az uralkodó ellen
a 19. század végére félautonómiát kapnak Gogol Lev Tolsztoj Dosztojevszkij Csehov A realizmus 19. század közepén alakult ki, a romantika világkorában, 1850-1870 a fénykora
a valóságot hűen, a jellemző vonások kiemelésével ábrázoló művészeti, irodalmi irányzat
a megnevezés a latin "real" (valós) szóból származik
a polgári, kapitalista világból való kiábrándulás
mindennapi élet objektív bemutatása természethez hű kifejezésformákkal
nem bírál, csak bemutat (ezt a kritikai realizmus már átlépi)
minden részletet egyenlően bemutat Az Orosz Birodalomban egyidőben jelentkezik a francia realizmussal
Oroszország = "minden realizmus szülőföldje", jelentős szerep a stílusirányzat kialakulásában
más társadalmi rendszer, cári önkényuralmi helyzet A képzőművészetben Az irodalomban a barbizoni iskola hatására megalakul a "Vándorkiállítók Társasága" (Peredvizsnyik, 1861)
13 fiatal festő fellázad a Cári Akadémia erőltetett klasszicizmusa ellen
a koruk problémáit és történéseit szeretnék ábrázolni, inkább kritikai realizmus
a szenvedő muzsikok, cári túlkapások a fő témájuk
Ilja Repin, Ivan Siskin, Vaszilij Perov, Szurikov, Kramszkoj Ilja Repin: Hajóvontatók a Volgán (1870-1873) Ilja Repin: Rettegett Iván és fia (1885) Szurikov: Morozova bojárasszony A zenében Ilja Repin: A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak (1880-1891) Perov: Falusi temetés (1865) Ilja Repin: Szadko a vízalatti királyságban (1876) Ilja Repin: Rettegett Iván és fia (1885) Orosz Zenei Társaság
meghatározó a francia és olasz opera
Pjotr Iljics Csajkovszkij: első igazi orosz zeneszerző, konzervatív, késő romantikus vs. az "Ötök" csoportja
céljuk: egyedi, orosz, nemzeti zene
Milij Balakirev, Cezar Kjui, Rimszkij Korszakov, Alexander Borogyin, Mogyeszt Muszorgszkij Mogyeszt Muszkorgszkij a zenei realizmus és az orosz zenés népdráma megteremtője
zenei impresszionizmus közvetlen elődje
hiányos zenei műveltség, "a zseni amatőr"
naturalista, nyers művek
műveinek témája az élet igazságának megismerése, a különböző emberi jellemek, karakterek ábrázolása, az orosz nép, az orosz történelem
az orosz nyelvű énekbeszéd megalkotása
idegbeteg és alkoholista, ez okozza halálát
legfőbb műve az Egy kiállítás képei "Mindnyájan Gogol köpönyegéből bújtunk elő." az orosz realizmust Gogol: A köpönyeg című műve teremtette meg
jellegzetes alak a csinovnyik: kiszolgáltatott, szegényes, "rutin-életű", emberi kapcsolatok nélküli hivatalnok
másik jellegzetes alak a "felesleges ember" típus (Puskin: Anyegin óta):
teni szeretne, de úgy gondolja, hogy nem tud, ezért nem tesz, azaz "gépies alak" Fő képviselői: Nyikolaj Vasziljevics Gogol
Lev Nyikolajevics Tolsztoj
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
Anton Pavlovics Csehov Nyikolaj Vasziljevics Gogol 1839-1881 1809-1852
1834-től a pétervári egyetem történelem tanára, közben ír, sikeres felolvasóesteket tart műveiből
1835: Arabeszkek novellás kötet (Az arckép, Az őrült naplója), "kisember novellák"
1836: hivatalnok novellák (Az orr)
1836-ban bemutatja a Revizor című, vidéki nemeseket kicsúfoló vígjátéket, amivel a cár tetszését is megnyeri, nemzetközi siker Korai évei lengyel-ukrán származású, ukrán kisnemesi családban született
apja kedvtelésből ukrán nyelvű vígjátékokat írt
jól iskolázott volt, kitűnt a komikumával
egy ideig hivatalnokként dolgozott, majd ajánlólevéllel Szentpétervárba utazott: elkezdődött helykeresése
1830-tól álnéven kiadja első novelláit
megismerkedik Puskinnal, aki támogatja
magántanítóként dolgozik Első sikerek Külföld 1836-1848: külföldi körút, adományokból él
megírja fő művét a Holt lelkeket, 1841-ben a cenzúra először betiltja, de befolyásos ismerősei révén végül kiadhatja
1842: A köpönyeg
1847: utolsó könyve a Válogatott szemelvények barátaimmal folytatott levelezésemből, melyben megtagadja több korábbi műveit, felháborodást keltve
1851-ben végleg letelepedett Moszkvában
1852-ben megőrül, a Holt lelkek második kötetének kéziratait halála előtt elégeti Lev Nyikolajevics Tolsztoj 1828-1910
1847-ben hazatér, megpróbálja a birtokukat megreformálni, de a jobbágyok ellenállnak
Visszatér az egyetemre, hogy befejezze
Hirtelen elszántságból belép a hadseregbe, tüzérségi altisztként
harcok a hegylakók ellen –» Gyermekkor (életrajz)
krími háború –» Szevasztopoli elbeszélések
Szevasztopol elvesztése után kilép a hadseregből régi orosz arisztokrata családból származik (anja hercegnői, apja grófi rangú volt)
Jasznaja Poljanában született 1828-ban
1837-ben a családja Moszkvába költözik, hogy megfelelő taníttatást kaphasson
16 éves korától a kazanyi egyetemre járt, keleti nyelveket, majd jogtudományt tanult
Tanulmányait félbehagyta, és ifju arisztokrata bálokra járt Korai évei Első próbálkozások Tanulmányutak 1857-ben felkeresi Rousseau lakhelyeit –» csalódik Nyugat-Európában
önmagát fenntartó közösségek ideája
parasztjainak iskolát alapít, ahol ő is tanít, sajátos pedagógiai módszerekkel
1860-61: híres külföldi írókkal (pl. Charles Dickens) és pedagógusokkal találkozik
több értekezést, könyvet ad ki, és előadásokat tart pedagógiai módszereiről Házas élet 1862-ben feleségül veszi Szofja Andrejevna Berszet, akivel 15 gyerekük lesz
1862-1881: a legtermékenyebb időszaka (Háború és béke, Anna Karenina
1880-tól intenzíven a vallás témájával foglalkozik, újrafordítja oroszra az evangéliumokat
korábbi életmódjából kilép: parasztként öltözik, szántani, kaszálni jár
1882: feleségével összeveszik, bolondnak titulálják, a titkosrendőrség megfigyeli, vallási műveit betiltják, birtokát felosztják; ő pedig művei kiadási jogát szabaddá teszi
1889: kiadja a Feltámadás c. utolsó nagyregényét, amiben az erkölcsi felemelkedést és szellemi megtisztulást mutatja be –» végleg kiközösítik
1908: Tolsztoj 80 – többezren zarándokolnak el hozzá
1910: tüdőgyulladásban meghal Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 1821-1881 Fiatalkora nemesi családból származott
apja fösvény katonaorvos, anyja "romantikus álmodozó"
7 testvére közül a 2. legidősebb
anyja halála után apja a szentpétervári Hadmérnöki Intézetbe küldi
részeges apját a parasztjai agyonverték
tanulmánya alatt tékozló életet élt
1841: tisztté avatás
1844: lefordítja Balzac Eugénie Grandet című művét Fogadtatása 1845: civilként, nyomorban írja meg első művét, A szegény embereket
pozitív kritika, fellelkesül
többi művét negatív kritika éri
1849-től a cárellenes Petrasevszkij-kör tagja
résztvesz egy titkos nyomda létrehozásában
a titkosszolgálat lefüleli őket Szibéria halálra ítélik, de az utolsó pillanatban megváltoztatják, és kényszermunkába küldik 4 évre Szibériába
szabadulása után azonnal besorozzák közkatonának
1858-ban visszakapja nemesi rangját, s kiléphet a seregből
gazdag bátyja támogatásával visszatér az irodalmi életbe
európai körút Újra az irodalomban aktív részvétel a politikában
a baloldal élteti
1864: Feljegyzések a holtak házából
1863: bátyja napilapját beszünteti a cári rendőrség
új lapot indítanak, de bátyja halála után csődbe megy
több nőbe szerelmes, de mindegyik kapcsolat rosszul végződik
1866: Bűn és bűnhődés
bátyja és saját váltóit magáravállalva egy uzsorás A játékos című mű megírására kényszeríti
25 nap –» kap egy gépírőnőt
szerelmet vall neki, hozzá megy, a nő rendbeszedi a magánéletét, több művét kiadja, kifizetik az adósságokat felesége ráveszi, hogy külföldi körútra utazzanak
sok élmény éri
szerencsejátékos, ált. veszít
megírja A félkegyelmű, Ördögök, A kamasz és A Karamazov testvérek című műveit
visszatérése után a cárevics nevelője lesz
úgy gondolja, hogy az O. B.-ben a cár vezetésével egy jóléti társadalmat, az eszményi Krisztus-képet felmutatva lehet kialakítani, míg Európa lezülled Házassága Utolsó évei 1870-es évekre nagy sikereket ért el, de úgy gondolta, hogy egy monumentális világkatasztrófa fog bekövetkezni
ezt kifejti Az író naplója c. munkájában
hazafias baloldali körökbe került
1873: A kamasz
fellépéseket vállal el, befejezi műveit, töretlen a népszerűsége
1881-ben tüdőtágulásban meghal Anton Pavlovics Csehov 1860-1904 Fiatalkora az Azovi-tenger partján lévő Taganrog városban született
felszabadított jobbágyi származású család
apja kiskereskedő volt, 1876-ban az adósságbörtön elől elmenekült a családja
egyedül maradt, gimnáziumba járt, közben ruhagyárban dolgozott és házi tanító volt Korai évei 1879-ben szülővárosa ösztöndíjával beiratkozott a moszkvai orvosi egyetemre
egyetemi évei alatt több humoreszket és szatirikus elbeszélést írt, 1882-től a legrangosabb szentpétervári szatirikus lap, a Szilánkok állandó szerzője
1884-ben elvégzi az egyetemet, praktizál, de abbahagyja, és elkezd komolyan írni
az Új Idő lap munkatársa, hírneve egyre nő
1886-87: több mint száz novellát ír, két kötete jelenik meg –» Puskin-díj Virágkora tuberkulózisa van, többször gyógyútra megy Ukrajnába –» megírja A sztyepp kisregényét
1889-ben a szibériai Szahalin fegyenctelepre megy, és 10 000 rabot egyenként összeír
körút Nyugat-Európában
1892-ben falura költöik, újra praktizál: ingyen gyógyít, segít a kolerajárvány áldozatain
itt írja meg a 6-os számú kórterem, a Három év, az Életem és a Sirály című műveit
A Sirály elbukik a színházban –» csalódottság, nem akar több drámát írni
a Művész Színház vezetői biztatására újra bemutatják a Sirályt –» teljes siker Utolsó évei megírja a három legnagyobb drámáját a Ványa bácsit, a Három nővért és a Cseresznyéskertet
1901: feleségül veszi az egyik színésznőt
súlyosbodik a betegsége, ezért délre utazik (Nizza, Krím-félsziget, Jalta)
Jaltában házat épít, letelepszik, megírja a Szakadékban és A kutyás hölgy kisregényeit
1900-tól az orosz akadémia tiszteletbeli tagja
1904: 25 éves írói jubileum –» hirtelen rosszul lesz
egy németországi tüdőszanatóriumba utazik, ahol meghal
Full transcript