Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

anida anida

No description
by

NICULAI ANDRIESCU

on 16 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of anida anida

utilizarea mijloacelor T.I.C. în predarea cunostintelor despre invatatura eshatologica a Bisericii va eficientiza procesul de invatare, va valoriza caracterul practic-aplicativ al informaiilor si va asigura o retentie sporita;
IPOTEZA:
CONCLUZII:
utilizarea mijloacelor si tehnicilor informationale si audio-video in prezentarea invataturilor eshatologice a asigurat o invatare usoara, a valorizat caracterul aplicativ al cunostintelor si a generat rezultate scolare superioare
E paradoxal faptul că, deși se
vorbește despre semnele apocaliptice, totuși, în atotîntelepciunea Sa, Dumnezeu nu terorizează pe om cu momentul sfârșitului lumii.
Pregatirea pentru sfârsitul crestinesc al vietii pamantesti,
dar si pentru viata vesnica de
dupa Judecata de Apoi începe odata
cu nasterea, se contureaza în copilarie si se desvarseste pe tot parcursul vietii pamântesti;
ARGUMENT:
“Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie,
nici îngerii din ceruri, nici Fiul,
ci numai Tatăl.” [Matei 24, 36]
considerăm că e necesară educatia religioasă încă din copilărie, de pe băncile școlii, deoarece aceasta este vârsta conturării profilului moral-religios al viitorului creștin;
S-au inmultit si s-au diversificat intr-un ritm galopant caile de transmitere a informatiei, iar profesorul de Religie ortodoxa trebuie sa tina pasul cu r-evolutia tehnica pentru a veni in intampinarea cererii informationale a elevilor;
nu sunt inlocuite mijloacele traditionale ale Bisericii, ci doar incorporate in strategii moderne si dinamice de prezentare a invataturilor mantuitoare.
Capitoul I: Eshatologia-delimitare conceptuala
I. 1. Sensul eshatologic al creatiei

-se revelează în realitatea creării lumii cu scopul de a ajunge la desăvârșire și transfigurare;
- Sensul vietii pământești se regăsește în trecerea prin moarte la plenitudinea unei vieti eterne.
-Viata omenească ar fi incompletă dacă ar fi experimentată doar pe pământ prin acest trup material, sensibil și coruptibil.
-în viata veșnică se încheie planul sădit în om de către Dumnezeu care l-a creat după Chipul Său pentru a ajunge la Asemănarea cu El.
I. 2. Motivul nevazut
al sfârsitului lumii
o nouă „plinire a vremurilor”, când planul intern al lui Dumnezeu se va fi împlinit deja;
Dumnezeu hotărăște să îi pună capăt lumii acesteia dar nu ca urmare a unei decizii aleatoare luate în deplinătatea puterilor sale divine, ci în urma unei cercetări atente, plină de iubire și de dreptate asupra stării creatiei Sale. Hotărârea de a pune capăt chipului actual al lumii se va lua în momentul în care continuarea ei nu ar mai avea nici un rost.
I. 3. Semnele vremurilor
- predicarea Evangheliei la toate popoarele;
-convertirea poporului evreu la creștinism;
-ivirea proorocilor mincinoși;
-mari catastrofe în natură;
-războaie și vești despre războaie;
-coborârea lui Ilie și Enoh pe pământ;
-nașterea lui Antihrist;
-aparitia semnului Fiului Omului pe cer, adică a Crucii.
I. 4. A doua venire a lui Hristos

„Acesta va fi evenimentul Cincizecimii universale și de supremă putere. Aparitia lui Hristos și prefacerea lumii înseamnă o ridicare a lumii într-o stare transfigurată de Duhul Care este în Hristos, sau o extensiune deplină a Duhului de Care este plin El, asupra lumii. Duhul nu va mai lucra atunci în mod ascuns în lume ca acum, ci își va arăta efectul lucrării și la vedere. Strălucirea de pe Tabor se va extinde asupra lumii întregi. Lumea va fi atunci Taborul generalizat”. (Pr. Prof. D. Stăniloae)
I. 8. Viata vesnica întru fericire sau nefericire

„Cele ce ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului nu s-a suit, pe acestea le-a gătit Domnul celor ce-L iubesc pe El.”
(I Corinteni 13, 12).
I. 7. Judecata de Apoi

„Căci Fiul Omului va să vină întru slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale” (Matei 16, 27).
„În veacul ce va să vie, nu vom fi pedepsiti sau condamnati pentru că am păcătuit, din moment ce am fost înzestrati cu o fire nestaornică și instabilă. Vom fi însă pedepsiti dacă, după ce am păcătuit, nu ne-am pocăit și nu ne-am întors din calea noastră cea rea, către Domnul, căci ni s-a dat putere și vreme de pocăintă” (Teognost al Alexandriei)
I. 6. Învierea generala a mortilor si schimbarea trupurilor celor de pe pamânt

Menirea sfârșitului chipului actual al lumii este aceea de a scoate trupurile și materia de sub povara păcatului care le-a adus în acest stadiu și să curete trupul și substanta lumii de coruperea și îngroșările păcatului.
trupurile celor morti vor învia pline de slavă iar ale celor vii se vor transfigura și toate vor deveni luminoase după măsura primirii luminii dumnezeiești în timpul vietii pământești.
I.5. „Cer nou si pamânt nou”
Prin «cer nou și pământ nou» nu începe o nouă creatie, ci o reașezare, o transformare, o reînviere a făpturii, o încununare a zilei a opta, Împărătia veșnică.
În zilele veșniciei, lumea de după cea de A Doua Venire a lui Hristos se va transforma într-un mediu transparent, de manifestare a dumnezeirii.
Frumusetea care se descoperă acum în parte se va înduhovnici prin har și vor deveni pure și curate în văzul duhovnicesc al umanitătii.
Capitolul al II-lea: Utilizarea calculatorului si a instrumentelor T.I.C. în predarea religiei – delimitare conceptuala
II. 3. Avantajele utilizarii instrumentelor T.I.C.

Dinamizeazăa sși faciliteazaă procesul de predare-învatare;
Sporesște gradul de atractivitate fatăa de materia predataă;
Sustine un nivel mai mare de implicare al elevilor în cadrul lectiilor;
Ofera un suportă majoră în trecerea de la lectiile centrate pe transferul de cunostinte la cele centrate pe formarea de competente si dezvoltarea de cunoșstinte;
Eficientizeazăa administrarea proceselor educationale;
II. 4. Limitele folosirii instrumentelor T.I.C. la disciplina Religie ortodoxa

Izolarea actului de învatare în contextul sau psihologic;
Diminuarea dialogului profesor-elev printr-o individualizare excesiva a învatarii;
aplicabilitate redusa în cazul lectiilor cu continut moral ori duhovnicesc;
Monopolul pe care îl poate genera utilizarea excesiv instrumentelor digitale în fata elementelor clasice, traditionale, dar harice ale Bisericii.
II. 1. Calculatorul si noua alfabetizare – competente digitale
II.1.1. Competentele digitale ale profesorului de religie

Rolul de „Învătător” al profesorului de religie se evidentiază în modul în care, pe baza competentelor T.I.C. asimilate și experimentate, reușește să utilizeze instrumentele digitale în scopul realizării, în cadrul orelor de religie, a unor competente/abilităti care invită pe elevi la colaborare, reflectie, spirit critic, deschidere, încredere, formare a identitătii moral-religioase, responsabilitate, gândire socială.
II.1.2. Competentele digitale ale elevului
Accesarea fişierelor stocate pe Internet;
Crearea documentelor cu procesare de text, foi de calcul şi prezentări compatibile cu Microsoft Office;
Adăugarea elementelor de design, imagini, hărţi, diagrame şi grafice;
Implicarea în discuţii interactive, la distanţă;
Lucrul împreună la un proiect, în timp real, în grupuri sau perechi;
II. 2. Internetul – o problema practica

. Internetul ar trebuie sa ne provoace spiritul critic si sa nasca semne de întrebare fata de calitatea informatiei postate, cantitatea de cunotinte stocate, dar si fata de raportul dintre cele doua dimensiuni ale informatiei - cantitatea si calitatea - si nevoia de asigura un nivel de acces echitabil la informatie
II. 5. Instrumente T.I.C.
utilizate la disciplina
Religie ortodoxa:

PREZENTARILE DIGITALE;
PUBLICATII DIGITALE;
APLICATII GRAFICE SI MULTIMEDIA;
BLOG;
E-MAILUL;
MESAJELE INSTANT (MI);
TYPE AND TRAVEL
s.a.
CAPITOLUL AL III-LEA: CERCETARE PEDAGOGICĂA
- aspecte teoretice -

CAPITOLUL AL III-LEA:
CERCETARE PEDAGOGICĂA
- aspecte practice -

III. 8. Descrierea etapelor cercetarii
2011
2013
2012
III. 1. Fundamentarea teoretica

evidentierea beneficiilor și a avantajelor pe care le aduc materialele informationale prelucrate digital, în comparatie cu transmiterea clasică, conservatoare, de cunoștinte, în această epocă a revolutiei tehnice și informationale.
III. 2. Tipul cercetării
studiu calitativ,
să contureze impactul pe care mijloacele și tehnologiile moderne de prelucrare și transmitere a învătăturilor religioase îl au în perceptia dar și în sufletul copiilor.
III. 3. Ipoteza cercetării

utilizarea T.I.C. în prezentarea continuturilor religios-morale va conduce la îmbunătătirea rezultatelor elevilor.
se estimează o sporire a interesului pentru asimilarea informatiilor cu continut eshatologic, precum și amplificarea dorintei de cercetare a altor segmente culturale care sunt în interdependentă cu dimensiunea religioasă a vietii.
III. 4. Obiectivele cercetării

1. Reliefarea importantei folosirii competenelor digitale în sprijinirea predării, învătării și evaluării la disciplina Religie ortodoxă;
2. Identificarea resorturilor psihologice și sufletești stimulate prin utilizarea T.I.C. în predarea Religiei ortodoxe;
3. Conturarea avantajelor dar și a dezavantajelor utilizării tehnicilor și mijloacelor moderne de transmitere a învătăturilor religioase;
4. Conturarea caracterului moral-religios al viitorului creștin.
III. 5. Variabelele cercetării

Variabile independente:
Gradul de receptivitate al elevilor fată de materialele prelucrate prin intermediul tehnologiilor informationale;
Functionarea optimă a mijloacelor audio-video și P.C. în secventa experimentală a cercetării pedagogice;

Variabile dependente:
Competentele digitale ale cadrului didactic ori ale elevilor;
Corectitudinea informatiilor prezentate în materialele digitale propuse;
Respectarea exigentelor psihologice în ceea ce privește momentul oportun de implementare a mijloacelor T.I.C.;
III. 6. Coordonatele majore ale metodicii cercetării
III. 7. Metodologia cercetării
III.6.1. Loc de desfășurare


Școala cu clasele I – VIII, nr. 7, „Octav Băncilă”

BOTOȘANI
III.6.2. Perioada de cercetare


Anul școlar 2011 – 2012

semestrul I


III.6.3. Eșantionul de subiecti44 de elevi din două clase de a VIII-a împărtiti în două grupe:
III.6.4. Eșantionul de continut

Unitatea de continut:
Credinţa creştină – Noţiuni de Dogmatică,
adaptari pornind de la lectia:
Credinta în înviere și viata veșnică.

Continuturi selectate:

Judecata particulară;
Semnele sfârșitului lumii;
Judecata universală;
Pilda talantilor;
Pilda neghinei;
Pilda celor zece fecioare.
III.7.1. Metode non-experimentale de colectare a datelor

Metoda interviului
Observatia
Studiul documentelor
Testul
Experimentul
III.7.2. Metode acţionale sau de intervenţie (mijloacele utilizate )
III.7.2.3. Programe generatoare de fișe de lucru

HotPotatoes;
The Teacher’s Corner;
III.7.2.1. Programe de editare a imaginilor

Adobe Photoshop,
Picasa;
Photoscape;
CorelDRAW
III.7.2.2. Programe de editare video și audio:

WindowsMovieMaker;
Picasa;
Audicity;
III.7.3. Instrumente de cercetare utilizate

Testul de evaluare initială;

Pachetul de lectii proiectate în mod diferit, corespunzător celor două grupe de lucru supuse cercetării psihopedagogice;

Testul de evaluare finală;
III.8.1. Etapa preexperimentala

-aplicarea testelor initiale celor două grupe- eșantion
SEPTEMBRIE
OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
III.8.2. Etapa experimentală

-aplicarea pachetelor de lectii diferentiate celor două
echipe eșantion - lectii preparate prin mijloace și
instrumente T.I.C. pentru grupul experimental și lectii care utilizează strategii expozitive de transmitere a cunoștintelor pentru grupul de control
III.8.3. Etapa post-experimentală:
- aplicarea testelor de evaluare finală celor două echipe- eșantion
III. 9. Strategia de verificare și evaluare a rezultatelor:
- compararea rezultatelor de la testele finale ale celor două eșantioane de elevi cu rezultatele de la testările initiale
III. 10. Prezentarea și interpretarea rezultatelor
III.11.1. Verificarea ipotezei generale
III.11.2. Verificarea obiectivelor generale prin confruntarea lor cu rezultatele cercetării
III. 12. Originalitatea cercetării:
invită la perfectionarea cadrelor didactice și a elevilor în utilizarea competentelor digitale în folosul formării religioase a elevilor
III.12.1. Puncte tari:
Confirmarea ipotezei de cercetare;
Motivarea elevilor în promovarea progresului și succesului școlar;
Concentrarea atentiei elevilor asupra materialelor prezentate;
Stimularea curiozitătii elevilor asupra informaiilor transmise;
Mijlocirea cunoștintelor cu coninut religios prin intermediul mijloacelor audio-video ori a instrumentelor T.I.C.;
Invitarea la învătarea activă prin participarea dinamică la asimilarea cunoștintelor religioase;
Oferirea unor aplicaii dinamice și inedite de editare și de prezentare a materialelor religioase;
Cultivarea simtului estetic al elevilor prin vizionarea și pregătirea unor materiale frumos prelucrate și dinamic prezentate;
Dezvoltarea spiritului misionar-creștin prin popularea mediului de stocare Web cu materiale religioase atractive, valoroase, antrenante, stimulative, estetice personale.
III.12.2. Puncte slabe
Lipsa dotării materiale corespunzătoare a cabinetelor școlare din considernte financiare;
Absenta competenelor digitale necesare în rândul cadrelor didactice și a elevilor.
Dezinteresul elevilor în a promova valorile religioase și principiile morale creștine prin intermediul internetului.
Riscul de a cădea în capcana comodităii și a dezinformării prin accesarea și vizualizarea materialelor cu continut religios insuficient documentate, postate pe net,
Necesitatea proiectării și derulării unei strategii didactice bazată pe utilizarea mijloacelor moderne într-o colaborare între profesorii de religie din aceeași școală și extinsă pe o durată mai mare de aplicare (ciclul primar sau gimnazial).
ANALIZA COMPARATIVĂ A TESTELOR INITIALE
ANALIZA COMPARATIVĂ A TESTELOR FINALE
PROGRESUL OBTINUT DE CĂTRE CELE DOUĂ GRUPE DE ELEVI ÎN URMA INTERVENTIEI EXPERIMENTALE DIFERENTIATE
GRUPA EXPERIMENTALĂ:
22 elevi - 14 băieti și 8 fete cărora li s-au prezentat lectiile într-o manieră dinamică, fiind utilizate instrumente T.I.C. de prelucrare a cunoștintelor;
GRUPA DE CONTROL:
22 elevi - 14 băieti și 8 fete cărora li s-au prezentat lectiile într-o manieră clasică;
Prezentări electronice:

Microsoft Office;
Google Docs;
Prezi;
III. 13. Deschideri spre alte teme de cercetare:
această cercetare va putea să invite la utilizarea eficientă și moderată a calculatorului și a instrumentelor T.I.C. în promovarea continuturilor religioase de orice factură – moral, biblic, dogmatic, etc – completând mijloacele traditionale, dar unice ale învătământului religios românesc. Așadar, rezultatele obtinute prin această cercetare constituie un punct de sprijin în extinderea cercetării la toate nivele de studiu și la toate laturile și specificitătile continuturilor religioase.
LUCRARE PENTRU OBTINEREA
GRADULUI DIDACTIC I
ÎN ÎNVATAMANT
INVATATURA
BISERICII RASARITENE
DESPRE ESHATOLOGIE
- cercetare pedagogica -
PROF. CONF. DR.
VASILE CRISTESCU

PROF:
ARHIP ADINA
cas. ANDRIESCU

IASI
2011-2013
Ai auzit?
Cică vine
sfârșitul
lumii ...
Când?
Unde?
Ce-i de
făcut?

caut eu
pe net
acum ...

Diocletian,
Nero ...

Hitler, Napoleon ...
preocupările oamenilor din toate timpurile au urmărit identificarea semnelor sfârșitului lumii ... apostolii încă în viată așteptau Parusia, martirii credeau că persecutorii lor erau întruchipări ale Antihristului . . .
Oare când
va fi ? ...

Lucrarea de fată este structurată pe trei capitole:
- primul capitol tratează învătătura eshatologică a Bisericii ortodoxe;
- al doilea capitol evidentiază beneficiile și obstacolele pe care le poate ridica utilizarea mijloacelor T.I.C. în predarea Religiei;
- al treilea capitol cuprinde cercetarea teoretică și practică derulată în școala noastră prin aplicarea instrumentelor T.I.C. în transmiterea învătăturii eshatologice;
„Privegheaţi, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru!” (Matei 24, 42)
„Știi cand va fi sfarsitul lumii? Cand nu va mai fi carare de la vecin la vecin ! Adica atunci cand nu va mai fi dragoste si intelegere crestineasca intre frati , intre rude , intre crestini , intre popoare . Atunci cand nu se vor mai iubi oamenii deloc , cu adevarat va sosi sfarsitul lumii. Caci fara iubire si fara Dumnezeu , nu pot sa mai traiasca oamenii pe pamant !”
(sihastru din Muntii Carpati)
JUDECATA DE APOI
VORONET
Full transcript