Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

podstawy

No description
by

Greg Stef

on 1 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of podstawy

BUDOWA I RODZAJE APARATÓW
MIGAWKA SZCZELINOWA I CZAS NAŚWIETLANIA
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Appearance_of_the_shutter_at_various_speeds.gif/400px-Appearance_of_the_shutter_at_various_speeds.gif
otwiera drogę światłu do materiału światłoczułego na okeślony czas
umieszczona jest pomiędzy obiektywem a materiałem światłoczułym
Składa się z dwóch lub więcej równolegle prowadzonych taśm stalowych (lamelek) lub płóciennych
ZASADA DZIAŁANIA
zwolnienie mechanizmu migawki powoduje przesuwanie się szczeliny utworzonej przez lamelki wzdłuż materiału światłoczułego, czego skutkiem jest jego równomierne naświetlenie
CZASY NAŚWIETLANIA
Przedział czasu otwarcia migawki to obecnie od 1⁄12000 sekundy, do 30 sekund, przy czym popularne lustrzanki oferują węższy zakres od 1⁄4000 sekundy do 30 sekund.
FUNKCJA
SCHEMAT BUDOWY LUSTRZANKI
1/1000s 1/500s 1/125s 1/60s 1/20s 1/4s 1s 5s 10s 30s
krótszy czas, lamelki przysłony poruszaja sie szybciej,
można "zamrozić" ruch
Eadweard Muybridge
dłuższy czas, wpada dużo światła, ruch rozmywa się. żeby uzyskać nieporuszone
zdjęcia trzeba aparat o coś oprzeć lub umieścić na statywie

kwiecień/may 1883
MATRYCA
OBIEKTYW
PRZYSŁONA
układ rejestrujacy sygnał elektryczny sygnał elektryczny proporcjonalny do ilości padającego na niego światła
elementem światłoczułym jest piksel
kiedy powierzchnia matrycy CCD jest oświetlona, uwolnione zostają nośniki, ich ilość zależy od natężenia światła
ilość światła przeliczana jest na napięcie - powstaje w ten sposób informacja o natężeniu jasności dla każdej z barw
informacja ta przepisywna jest na informację graficzna


Girolamo Cardano, który w 1550 r. zastąpił otwór w camera obscura pojedynczą soczewką skupiającą
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Zoom_prinzip.gif/220px-Zoom_prinzip.gif
pierwszy obiektyw w kamerze filmowej z 1931r, w aparacie fotograficznym w 1949r
możliwa jest płynna regulacja długości ogniskowej
Wymaga to zastosowania większej niż w normalnym obiektywie liczby soczewek, co pociąga za sobą obniżenie zdolności rozdzielczej obiektywu

CZYM JEST OGNISKOWA?
Ogniskowa (odległość ogniskowa) – odległość pomiędzy ogniskiem układu optycznego a punktem głównym układu optycznego, np. odległość środka soczewki od punktu, w którym skupione zostaną promienie świetlne
OGNISKOWA "STANDARDOWA" W FOTOGRAFII
standardowa ogniskowa jest równa przekatnej "małego obrazka" i wynosi 43 mm, a kąt widzenia w tym formacie wynosi 53°
STANDARDOWY OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY O STAŁEJ OGNISKOWEJ
posiada stała - w przciwieństwi do zoom'ów - ogniskowa
w fotografii przyjuje się, że obiektywem "standardowym" jest obiektyw o ogniskowej 50mm i o kacie widzenia 40°
obiektyw stałoogniskowy jest prostszy w konstrukcji, lżejszy, ma większą rozdzielczość, większą jasność i mniejsze wady optyczne niż obiektyw zmiennoogniskowy przy tej samej ogniskowej.
OBIEKTYW O ZMIENNEJ OGNISKOWEJ (potocznie: zoom)
CZUŁOŚĆ MATRYCY
ISO 100  200  400  800 1600 3200
EKWIWALENT OGNISKOWEJ / OGNISKOWA PRZELICZENIOWA
Często błędnie interpretuje się to jako liczbę zwiększającą (lub zmniejszającą) wartość ogniskowej. Należy bowiem pamiętać, że ogniskowa obiektywu jest wielkością fizyczną i niezależną od wielkości matrycy aparatu, oznacza to, że konkretny obiektyw zawsze tworzy taki sam obraz, a jedynie matryce inaczej go widzą.
TELEOBIEKTYW
dzięki specjalnej konstrukcji obiektyw ten ma ogniskowa dłuższa od swojej obudowy !
Najprostsze teleobiektywy składają się z dwóch grup soczewek: pierwszej, skupiającej znajdującej się w przedniej części obiektywu oraz drugiej, rozpraszającej, znajdującej się w jego tylnej części. Działanie drugiej z tych grup podobne jest do działania telekonwertera.


pierwszy obiektyw w kamerze filmowej z 1931r, w aparacie fotograficznym w 1949r
możliwa jest płynna regulacja długości ogniskowej
Wymaga to zastosowania większej niż w normalnym obiektywie liczby soczewek, co pociąga za sobą obniżenie zdolności rozdzielczej obiektywu
dzisiaj "teleobiektywami" nazywa się wszystki obiektywy o waskim kacie widzenia, czyli o ogniskowej powyżej 135 mm
Matryca APS-C (symbol DX) – przekątna klatki filmu analogowego jest ok. 1,5 raza większa od przekątnej matryc APS-C,
więc musimy pomnożyć ogniskowa obiektywy przez 1,5, aby otrzymać ogniskowa przeliczeniowa
w przypadku kompaktów z matrycą 2/3 przelicznik wynosi 4
tzw. "pełna klatka", "full frame", oznaczana symbolem FX
każda matryca ma czułość "natywna"
zmniejszanie lub zwiększanie tej czułości polega na zwiekszaniu mocy sygnału
zwiększenie wartości o kolejna wartość podstawowa zwiększa czułość dwukrotnie (matryca zarejestruje dwa razy więcej światła
Podsumowanie

ISO to wielkość określająca czułość aparatu.
Im wyższe ISO tym wyższa czułość.
Wysokie ISO pozwala na robienie zdjęć przy mniejszej ilości światła.
Im wyższe ISO tym większe szumy na zdjęciu.
Używaj ISO najniższego jak tylko się da w danych warunkach.
lepsza jakość
potrzeba więcej światła
gorsza jakość
potrzeba mniej światła
Krótkie ogniskowe, jakie z powodu mniejszej matrycy stosuje się w kompaktowych aparatach cyfrowych przyczyniają się do uzyskiwania dużej głębi ostrości na zdjęciach wykonywanych tymi aparatami zgodnie z zasadą: im krótsza ogniskowa, tym większa głębia ostrości.
Przysłona fotograficzna, przesłona – część obiektywu regulująca wielkość otworu na drodze strumienia światła
na obiektywach oznacza się liczbę przysłony wartościami, odpowiadającymi przybliżeniom kolejnych potęg liczby 2:
1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,0; 16,0; 22,0...
Każda kolejna pozycja oznacza ustawienie przysłony, przy którym do wnętrza obiektywu przepuszczana jest dwa razy mniejsza ilość światła
Najniższa wartość przysłony określa jasność obiektywu
Wartość przysłony f/1,0 oznacza, że ogniskowa obiektywu jest równa średnicy otworu przysłony
zazwyczaj im dłuższa ogniskowa tym "ciemniejszy" obiektyw
GŁĘBIA OSTROŚCI
zakresu odległości, w którym
obiekty sprawiają wrażenie ostrych
Bezpośrednio, na zakres głębi ostrości mają wpływ następujące czynniki:
przysłona – im mniejszy otwór względny jest pozostawiony
(czyli: czym wyższa liczba przysłony, np. 16 lub 22), tym większa głębia;
odległość na jaką ustawiona jest ostrość obiektywu (odległość między przedmiotem a aparatem) - im odległość ta jest mniejsza, tym głębia ostrości również.
ogniskowa (IM WIĘKSZA OGNISKOWA, TYM MNIEJSZA GŁĘBIA OSTROŚCI)

Pośrednio, na zakres głębi ostrości ma wpływ:
wielkość sensora/filmu
kalkulator głębi ostrości
http://www.dofmaster.com/dofjs.html?format=0.019&focal=50.0&aperture=1.781797&distance=.5&units=1.0
EKSPOZYCJA - tryb manualny
Wartość ekspozycji, oznaczana najczęściej symbolem EV (od ang. exposure value)
Zmiana EV o jeden poziom oznacza podwojenie ilości światła lub zmniejszenie jej o połowę
ekspozycję ustawiamy przy pomocy trzech paramatrów: CZAS, PRZESŁONA, CZUŁOŚĆ
ta sama wartość ekspozycji (w EV) możemy uzyskać przy różnych kombinacjach czasu, przysłony i czułości
ĆWICZEZNIA PRAKTYCZNE
1. poprawne naświetlenie przy różnych wartościach
czas/przysłona/czułość
priorytet czasu - zamrażanie, rozpływanie ruchu
priorytet przysłony - głębia ostrości
Full transcript