Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Källkritik

No description
by

Fredrik Röös

on 6 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Källkritik

Källkritik & Informationssökning
Varför söker vi information?
Vi har ett informationsbehov, ett gap i våran kunskap. Ett behov om något vi finner intressant och vill veta mer om
Hur ska man söka efter information?
Sätt man finner information på.
Att söka information ska man göra smart och effektivt genom att planera.
https://www.bibliotekvarmland.se/
Längst ner på sidan finns genvägar till databaserna
Källkritik - vad innebär det?
Ett praktiskt sätt att bedöma informations trovärdighet. Varför varför ska jag inte tro detta?

Inte bara användbart i skolan
En grundregel är att använda sitt sunda förnuft, låter det för osanolikt så är det troligen så
Desto mer kunskap du har i ett ämne desto lättare kan du avfärda något som osant
Vad är en källa?
Källkritiska kriterier:
Vart ska vi söka efter information?
Enkel sökning (quick and dirty)
Pärlodling (pearl growing)
Kort om bygga block (boolesk logik)
Informationskanal = En plats jag kan söka/leta efter information

Till exempel:
sökmotorer som Google, uppslagsverk som NE & databaser som artikelsök, biblioteket samt dess personal och böcker eller ens föräldrar
Vanligaste sättet man börjar en sökning på
Används i databaser som artikelsök, men desto mer på högskola/universitet som har massor av databaser
Starka och svaga sökord
Betydelsebärande: unika, relevanta och rättstavade
Svaga ord är stoppord (eller, en, att), vanliga ord och felstavade

De svaga orden betyder oftast inget i en sökning och ignoreras ofta
Databaser som biblioteket har och ni kan söka information:
Rekommenderat sätt att söka information på.
Låt andra göra jobbet åt er
Använda ord i hittade dokument för att söka vidare på
Använda länkar och referenser i redan hittade dokument
Finns det information om detta ämne?
Har jag valt rätt kanal att söka i?
Ger sökningen träffar men mättar inte behovet, bra ingång för nästa sökstrategi!
Använder booleska operatorer; AND, OR & NOT (OCH, ELLER & INTE
OCH/AND används när båda orden ska finnas med i träffen
ELLER/OR ska antingen det ena eller det andra vara med
INTE/NOT ska det ordet INTE vara med
Något information är lagrat i
Skiljer på kvarlevor, som är en rest av något, eller berättande, som är skriftliga eller muntliga
Byggnader, fotografier eller intervjuer, böcker
Hur gör man då rent praktiskt?
Äkthet - övergripande kriteriet. Är källan sann eller falsk och manipulerad.
I labb eller vid tester
Handlar i vårt fall mer om trovärdighet för den som skapat/gjort informationen
Jämföra källors innehåll
Primärkälla
Sekundärkälla
Tredjehandskälla (tertiär)
Informationen har sitt ursprung
Exempel:
Ögonvittnen vid en olycka
Vetenskapliga tidskriftsartiklar
Ett brev eller en dagbok
Kvarlevor
I sekundärkällor kan man säga att primärkällors information återspeglas och det sker en tolkning
Exempel:
Artiklar i tidningar och tidskrifter
En uppsats
En bok
Är källor som baseras på sekundärkällor
Tillexempel uppslagsverk, ordböcker eller någon som återberättar
I varje steg så sker det en tolkning vilket kan göra att informationen får en annan innebörd
Dess trovärdighet kan sänkas
Tid
Tendens
Beroende
Är informationen aktuell? Vad som är sann fakta idag kan vara falsk imorgon. Ämnen som medicin och teknik kommer nytt hela ofta

Närheten till händelsen spelar in, ett ögonvittnes trovärdighet sänks ju mer tid mellan händelsen och återberättelsen
Har källan någon anledning att ljuga?
Vinklas informationen på något sätt?
Tjänar skaparen på att ändra din åsikt?
En brottsling vill bli fri
En politiker vill inte berätta dåliga saker om sitt parti
Jämför källan med andra källor!
Ta reda om vem personen eller organisationen är!
En källa ska inte ha påverkats av en annan källa för att öka trovärdigheten

Två ögonvittnen till en händelse som aldrig möts och berättar samma historia ökar trovärdigheten

Jämför källan med andra källor!
Exempel
Du vill veta när ICA är öppet
Du har en skoluppgift, om potatisar
Vilket parti du jag rösta på
Hur bedömer man en hemsidas trovärdighet?
Vem har gjort hemsidan?
Kolla om de har kontaktuppgifter, verkar de lätta att vilja nås? Mail, telefonnummer, chatt på sidan
Finns det sociala medier kopplade till sidan, är de populära?
Finns de uppgifter om deras verksamhet, så som organisationsnummer osv?
Ser sidan "proffsig" ut eller inte? Om den är på svenska är det korrekt språk? När är sidan senast upptaderad?

Te.x http://www.malepregnancy.com/

På hur många ställen måste du vara källkritisk?
"Enligt en ny undersökning är det farligt att borsta tänderna med färgad tandkräm. Allt fler borstar tänderna med färgad tandkräm visar en rundringning. Experter anser att den färgade tandkrämen kan ge upphov till tandköttscancer. Detta har dock folktandvården velat hålla tyst om, uppger initierade källor. När detta blev känt bland föräldrar blev det en folkstorm."
Övning
Vill du veta mer?
Sök - att hitta rätt information på Internet
Källkritik - att hitta korrekt information på Internet
http://www.mediekompass.se/arkiv/mediekunskap/kaellkritik
Thurén, Torsten (2003). Sant eller falskt? [Elektronisk resurs] : metoder i källkritik. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten
Tillgänglig på Internet: https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20180.pdf
http://www.kulturarvstockholm.se/tips_rad/kallkritik/

Tror du på det här?
Använd er av synonymer på ord, ord som liknar varandra i innebörd
Full transcript