Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Horisontti2020

No description
by

Tekes EUTI

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Horisontti2020

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 2014-2020
Horisontti2020
Mikä?
Miten?
Mitä
uutta?
Miksi
mukaan?
*
EU:lta rahoitusta Euroopassa pääsääntöisesti
kansainvälisenä yhteistyönä tehtävään tutkimus- ja innovointitoimintaan.
Kenelle?
*
Korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, pk-yrityksille, suurille yrityksille, julkisen sektorin toimijoille, 3. sektorin toimijoille, myös yksittäisille tutkijoille ja T&I-projektien henkilöstölle
= LÄHES KELLE VAIN!
Eurooppa nousuun:
kasvua, kilpailukykyä, työllisyyttä
*
Kilpailtua rahoitusta kaikille avoimien julkisten hakujen kautta
Tavoite
1.
Mahdollistavat ja
teollisuusteknologiat
1.1.
Tieto- ja viestintäteknologia
1.2.
Nanoteknologiat
1.3.
Kehittyneet materiaalit
1.4.
Bioteknologia
1.5.
Valmistus ja prosessointi
1.6.
Avaruus

2.
Riskirahoituksen saatavuus

3.
Innovointi pk-yrityksissä

Konsortion minimivaatimukset
osallistujaa
EU-maasta tai
liitännäismaasta
Kaikki toisistaan
riippumattomia
www.tekes.eu
Miten mukaan?
3x
3x
Myös sellaisia,
joissa
yksi
osallistuja riittää!
*
ERC eli European Research Council -rahoitus
*
Pk-instrumentti
*
Ohjelmien yhteisrahoitustoimet
*
Koordinointi- ja tukitoimet
*
Tutkijoiden, T&I-henkilöstön koulutus ja liikkuvuus
*
Työohjelmassa esitetyt poikkeukset
Yksi hanke, yksi korvaustaso
Innovaatio-
toiminta
Pk-
instrumentti
Hyöty &
vaikuttavuus
*
Minkä ongelman ratkaisee? Kelle hyötyä?

*
Loppukäyttäjät mukana markkinoita lähellä olevissa hankkeissa.

*
Kaupallistamissuunnitelma ja tulosten levittäminen
*
Teollisuuden johtoasema
& yhteiskunnalliset haasteet
20%
pk-yrityksille
*
Pk-yrityksille lainat ja takaukset,
kasvuvaiheen yrityksille pääomarahoitus
*
Kolmivaiheinen pk-instrumentti
innovaatioprosessin eri vaiheet
*
Erilaiset muodot mukana: palvelut, design, liiketoimintaideat ja -mallit, sosiaaliset innovaatiot, julkisen sektorin innovaatiotoiminta

*
Painotus tulosten käyttöönotossa

*
Standardit, julkiset hankinnat, bottom-up-projektit, palkinnot määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisesta
1-3 M€ / ~1-2 v
Ei suoraa
rahoitusta
1.
Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)
2.
Tulevat ja kehittyvät teknologiat
3.
Tutkijaliikkuvuus: (Marie Sklodowska-Curie -toimet)
4.
Tutkimusinfrastruktuuri
Huipputason
tiede
Teollisuuden
johtoasema
Yhteis-
kunnalliset
haasteet
1.
2.
3.
41 %
32 %
23 %
~50 000 € / ~6 kk
www.tekes.fi/eu
Todellisten välittömien kustannusten laaja korvaaminen
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
100 %
välittömistä
kuluista
+25 %
välillisten
kulujen
kattamiseen
€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€€€€€€€€€€
€€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
€€€€€
70 %
välittömistä
kuluista
+25 %
välillisten
kulujen
kattamiseen
markkinoita lähellä olevat hankkeet
Kiitos! Ota yhteyttä:
Verkostot
Rahoitus
Kansainvälinen
yhteistyö
70,2 mrd€
Kaupallistaminen
Tutkimus ja kehitys, demonstrointi, markkinareplikointi
Konsepti ja toteutettavuuden arviointi
1.
Terveys
2.
Maatalous ja merien tutkimus
3.
Energia
4.
Liikenne
5.
Ilmasto ja raaka-aineet
6.
Osallistavat yhteiskunnat
7.
Turvallisuus
4.
Yhteinen tutkimuskeskus (JRC);
Ydinenergian EURATOM-ohjelma
Horisontti2020@tekes.fi
Full transcript