Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Europa - fra spittelse til samling - kap.9

v2
by

Jeppe Gaupseth

on 12 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Europa - fra spittelse til samling - kap.9

Europa
-fra splittelse til samling
kap. 9

Kalde krigen delte Europa i to maktblokker
1989 - Berlinmuren faller og kommunistregimene mister makten.
Gjenreisning og
samarbeid

Andre verdenskrigs etterfølgelser

Infrastuktur bombet

Jordbruk redusert

Redisert industrielle produksjon.
Tyskland

Folk sulter

Sliter med moralsk fordømmelse for de forbrytelsene naziregimet hadde gjort

De allierte satte igang avnazifisering. (avbrutt av den kalde krigen?)
•Valg i Vest-Europa etter krigen.

Sosialdemokratiske eller kommunistiske partier. (Begge partiene var aktive i kampen mot fascismen og nazismen.)

Folk ville ha et mer rettferdig samfunn enn det økonomiske og politiske kaoset som var i mellomkrigstiden.

Partiene lover folket bedre levekår og velferdsordninger.
Pga Kalde krigen mellom øst og vest - mister Moskva-lojale kommunistpartier oppslutning.

Italienske og spanske kommunistpartier bryter med Moskva - gir større politisk innflytelse i hjemlandet.
Sosialdemokratene

kommer til regjeringsmakt i mange land

jobber for en aktiv stat og samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet i en blandingsøkonomi

Velferdsstaten som mål
EF og EFTA
• Frankrike

Etter krigen - Frankrike redusert til annenrangs stormakt

Fryktet tyskerne.

pga Vest-Tysk økonomi som utviklet seg raskt med amerikansk støtte.

Frankrike ville binde Vest-Tyskland til seg økonomisk.
▪ 1951
Undertegnet Frankrike og Vest-Tyskland Kull- og stålunionen.
◦Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg knytter seg til unionen.

1957
felles ytre tollgrenser, felles arbeidsmarked, fri kapitalbevegelse mellom landene og felles utvikling av kjernekraft.

Romatraktaten slo fast at det langsiktige målet var en økonomisk og politisk union.
EF blir grunnlagt -1957

•Storbritannia
Ønsket ikke samarbeid med tyskerne eller franskmennene.
Så på seg selv som stormakt, med et spesielt forhold til USA.
Ville utvikle handelen med tidligere kolonier.

Som motvekt til EF fikk landet i 1960 med seg Sverige, Norge, Danmark, Østerrike, Sveits og Portugal
Dannet EFTA (European free trade association)

•innførte tollfrihet på industrivarer, men fisk og jordbrukspolitikken utenfor.
1961

Endret Storbritannia holdning til EF og søkte medlemskap.

Siden den økonomiske veksten var sterkere i EF.

Britenes søknad ble avvist, siden Frankrikes president var redd for å miste lederrollen i EF.

1973 ble Storbritannia, Irland og Danmark medlemmer.
USA og Vest-Europa
•USA

Støtter den europeiske integrasjonen.

1940 årene
USA invitert inn i europeisk politikk.

•Ble virkeliggjort etter krigen gjennom Marshallhjelpen og NATO
USA håpet at sin økonomi ble styrket gjennom samarbeid med Vest-Europa.
Forent Vest-Europa kunne demme opp med kommunismen og Sovjetunionens innflytelse.

•Kunne hindre tysk nasjonalisme å vokse fram.

•NATO
øverstkommanderende Dwight D. Eisenhower (president USA)
1951
•USA ville få alle landene i Europa forent.

Motstanderne: Frankrike og Charles de Gaulle.
Sprengte en atombombe i 1961
•markering av landets uavhengighet og trakk det militære samarbeidet ut av NATO.
Et delt Europa
• Blokkdelingen under den kalde krigen

Skapte ulike levekår

I Vesten: frie valg, ytringsfrihet, reise fritt og ha levestandard som steg raskt

Spania, Hellas og Portugal
▪ autoritære, udemokratiske regimer fram til 1975
▪ dårlige levekår
• Vest-Europa

Økonomien raskt på 1960 tallet (støtte fra amerikanerne)

Velferdsstatene ble bygd ut med sosiale sikkerhetsnett

Næringslivet vokser (tv, kjøleskap, telefon osv...)
•Østblokklandene

Styrt med planøkonomi

siker arbeid
billige matvarer
gratis barnehager og skoler
gratis helsetjenester (men lav kvalitet)
ventelister på luksusvarer
Kommunistiske samfunnene

Gjennomsyret politisk kontroll
▪ Massemediene kontrollert av staten
▪ Hemmelig politi (Stasi i Øst-tyskland)
▪ Drev fram idrettstalenter - systematisert doping
▪ Satsing på industrialisering
• 1970

Forbedret forhold i Øst-Europa.
◦Kommunistlandene lånte penger til vestlige land * Vest-Tyskland blir en viktig handelspartner
◦Økonomisk tilbakegang - skaper problemer
Krise i Vest-Europa
•1970

Europeiske økonomien viser krisetegn
Økonomiske veksten stopper
Inflasjon og arbeidsledighet øker

Grunn:
USAs økonomiske problemer forplanter seg til hele verden.
Utgiftene til Vietnamkrigen, underskudd på statsbudsjettet og synkende handelsoverskudd.
•1973

Redusert oljeproduksjonen (OPEC) -prisene foredoblet.

Olje: Vest-Europas viktigste energikilde - dyrere olje får alvorlig ringvirkninger.

•Europeiske ferdigvarer stiger i pris
Konkurranse fra Japan
Japanske biler og elektronikk oversvømmer europeiske markeder
•1980

Thatcher
britisk økonomi var langt nede

Thatcher kjempet for å få lagt ned kullgruvene, fikk hard motstand av fagforeningene.

•Svarte med å gå til angrep på velferdsstaten, mente staten gjorde menneskene late og uselvstendige.
Thatcher solgte statseid industri til det private, bekjemper fagforeninger og kutter utgifter.
Økonomien til Storbritannia kom 'under kontroll'

•Økonomisk krise i Europa
mange land blir tvunget til modernisering
ny datateknologi
skaper nye arbeidsplasser og nye utdanninger
http://www.nrk.no/nyheter/nobels_fredspris/1.8355716
Conversations with History: University of California - Berkeley, (2005)
Geir Lundestad
European-American relations
Kommunistisk, sovjetdominert østlig del
Kapitalistisk, amerikanisert vestlig del
Tyskland stiller seg i spissen for en sterkere integrasjon innenfor Den europeiske union. (EU)
Tyskland blir den sterkeste økonomiske makten i Europa.
Full transcript