Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Novela stavebního zákona

No description
by

Aleš Ziegler

on 7 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Novela stavebního zákona

Novela stavebního zákona
1) Co je to stavební zákon?
Upravuje:
§ 1
Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.

(2) Tento zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívaní a odstraňování staveb, dohled a zvláštní pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb.

(3) Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní úpravy.
Ok, takže co řeší, ale stručně prosím?
- já tomu říkám veřejná kontrola nad využitím území

- to znamená jak pravomoci státních orgánů, tak možnosti občanů zapojit se do rozhodování o využití cizích pozemků
Právnické okénko - o zákonech obecných a zvláštních
Zákon obecný
zákon zvláštní
Občanský zákoník
Stavební zákon
Správní řád
Plno zvláštních zákonů, například:

z. o ochraně přírody a krajiny, z. o zemědělském půdním fondu, z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury....
Velká novela
- plánovaná změna stavebního zákona a víc jak 30ti zvláštních zákonů

- připravována ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí
Proč teď?
- prioritou vlády je urychlení výstavby, hlavně dálnic,

- při projednávání novely zákona EIA ministr Brabec slíbil, že bude platit akorát rok
Co se chystá?
Heslem dne je zrychlení povolovacích procesů pomocí integrace - územního řízení se stavebním a s procesem EIA
- při projednávání novely EIA se ukázalo, že většina poslanců napříč politickým spektrem by ráda oslabení práv občanů domáhat se ochrany svého životního prostředí,

-souvisí to s tím, že to začla silně prosazovat Hospodářská komora


- otevření stavebního zákona v této situaci hrozí prosazením řady různých nápadů na oslabení ochrany životního prostředí,

Je třeba dát poslancům najevo, že občanům na jejich životním prostředí záleží!
Problémy v územním plánování
- Podle návrhu by mohl územní plán pro nezákonnost napadnout u soudu pouze ten, kdo vlastní v obci pozemek a kdo současně podával v průběhu přípravy připomínky

- lhůta pro napadení se zkracuje ze 3 let na 6 měsíců

- možnost zkráceného postupu změn ÚP (to není nezbytně špatně, záleží jak bude upraveno)
Problémy v procesu EIA
Problémy v územním řízení
Problémy ve stavebním řízení
Ostatní problémy
Politická situace
- ruší se veřejné projednání,

- ruší se možnost úřadu uložit zpracování variant (pro stavební záměry)

- celkově spojení EIA a územka/koordinovaného řízení je komplikované a zmatené
- povolování skleníků a bazénů na pozemcích vedle rodinných domů bez ohlášení,

- zrušeno velikostní omezení pro možnost výstavby rodinných domů bez stavebního povolení
- navrhuje se dát autorizovaným inspektorům pravomoci ve zjednodušeném územním řízení

- u územního souhlasu a zjednodušeného ÚR se omezuje okruh "účastníků"
- kácení kvůli stavbě se navrhuje povolovat závazným stanoviskem bez správního řízení,

- v zákoně o urychlení výstavby infrastruktury se navrhuje, aby pokud příslušné úřady nedodají včas svoje závazná stanoviska, mohl si stavební úřad o odborné otázce učinit úsudek sám
Co můžeme dělat?
- Ozvěme se svým poslancům, senátorům, ministrům......

- Crowdfunding - děkujeme:
http://motejl.cz/#/podporte-zmeny/zeleny_kruh_chceme_byt_slyset
Výzva Nadace VIA a Zeleného kruhu
http://www.zelenykruh.cz/na-cem-pracujeme/rozhodovani-o-stavbach
za spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Full transcript