Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psychosynthese-Eindhoven Karin trieling

Psychosynthese Eindhoven ~ Karin Trieling
by

Jeroen Tapper

on 27 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psychosynthese-Eindhoven Karin trieling

Individuele gespreksbegeleiding
Contact
Praktijk voor Psychosynthese ~ Karin Trieling ~ Eindhoven
Individuele gespreksbegeleiding
navigeer met de muis
of
gebruik de navigatie rechtsonder
Email: info@psychosynthese-eindhoven.nl
Adres: Lodewijk Napoleonplein 41, 5616 BA Eindhoven
Telefoon Praktijk: 06-23473922
Telefoon Privé: 040-2434774
Links
Instituut voor Psychosynthese: http://www.psychosynthese.nl
Karin Trieling (1967)
Tarieven
Werkwijze
Voor wie?
Psychosynthese is bedoeld voor mensen die:
De behoefte of noodzaak voelen om stil te staan bij wat er in hun leven speelt, ontbreekt of verwerkelijkt wil worden.
Vastgelopen zijn en weer greep willen krijgen op hun leven
Zich ontevreden, angstig en onzeker voelen en zich niet langer in de greep willen zijn van hun emoties
In harmonie met zichzelf en hun omgeving willen leven en werken
Een groot verdriet willen verwerken
Kampen met lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke oorzaak te vinden is
Het gevoel hebben dat er meer moet zijn het leven en zich willen (her)bezinnen op hun toekomst.
Het beste uit zichzelf willen halen.
Problematiek
Existentiële problematiek, zingevingsvragen
Midlife- , depressie- en angstervaringen
Rouw en scheidingsproblematiek
Burn-out en stressklachten
Tweede generatieproblematiek
Communicatie in relaties
Er is de mogelijkheid tot een kennismakingsgesprek waaraan geen kosten zijn verbonden. Na het besluit tot samenwerken en een intakefase van drie gesprekken waarin er aandacht wordt besteed aan de hulpvraag en de autobiografie van de cliënt wordt er een behandelovereenkomst afgesloten.

Bij Psychosynthese is de belangrijkste vorm van werken de dialoog en krijgt de cliënt ook praktische oefeningen en technieken aangereikt. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende benaderingswijzen zoals geleide visualisatie, meditatie, opstellingen (gebaseerd op het systemisch werk van Bert Hellinger), het werken met dromen, tekenen en lichaamswerk. Welke benaderingswijze de boventoon zal voeren is afhankelijk van de cliënt, de situatie en vooral de vraag waarmee het proces van de cliënt het meest is gediend. Ik, als begeleider, coach, ondersteun en draag tegelijkertijd de principes en inzichten van psychosynthese over.
Het aantal gesprekken hangt af van de onderwerpen die de cliënt inbrengt en de diepte waarop er gewerkt wordt.
Tarief particulieren: op aanvraag.
Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.
Zakelijk tarief: via offerte.
In 2000 ben ik begonnen aan de 5-jarige hogere beroepsopleiding Psychosynthese vanuit de behoefte aan verdieping in mijn leven en mijn werk. Ik ben daarbij werkzaam als HBO-v verpleegkundige in de psychiatrie. Begin 2014 ben ik begonnen aan de lichaamsgerichte jaaropleiding Sexual Grounding bij de BodyMind opleidingen. Ik heb een zelfstandige praktijk waar ik mijn werkervaring in de gezondheidszorg combineer met de individuele begeleiding van mensen met levensvragen. Kleinschaligheid en betrokkenheid zijn kenmerken van mijn praktijk. Mijn intentie is om werkelijk te luisteren naar dat wat stem gegeven wil worden. Mijn praktijk is gevestigd in het centrum van Eindhoven.
Psychosynthese is gebaseerd op het gedachtegoed van Roberto Assagioli en kent in het proces van bewustwording een centrale rol toe aan het concept van de wil. De wil wordt gezien als het creatieve principe en als het sturend principe in onze ontwikkelingsprocessen. Psychosynthese heeft aandacht voor zowel de bewuste als de onbewuste krachten van de wil.

Psychosynthese schenkt niet alleen aandacht aan de persoonlijkheid maar verkent ook de krachten die buiten het normale bewustzijn liggen. Psychosynthese plaatst menselijke problemen en vragen die op het eerste gezicht op zichzelf lijken te staan in een ruimer perspectief. Het schept een relatie met het grotere geheel.

Niets staat op zichzelf. Het is ziekmakend wanneer er samenhang ontbreekt en wanneer we gevangen en afgescheiden zijn van het geheel. Het opheffen van dit gefragmenteerde bewustzijn en daarbij de stagnaties kunnen zien en ervaren om dit vervolgens te kunnen plaatsen in een betekenisvolle samenhang is het streven van de begeleiding.

Voor meer informatie over psychosynthese zie de website van het Instituut voor Psychosynthese: http://www.psychosynthese.nl/
Credits
Foto: copyright 2009 Zan van Alderwegen http://www.zan.nu/
Webdesign: Tapperworks http://www.tapperworks.com
Praktijk voor Psychosynthese ~ Karin Trieling ~ Eindhoven
Psychosynthese is een begeleidingsvorm gericht op persoonlijke groei en innerlijke ontplooiing met behulp van individuele inzicht gevende gesprekken. Het is een methode waarbij je kunt leren om vanuit een ruimer perspectief naar je eigen leven te kijken. Het biedt een rijk en hoopvol mensbeeld en een praktische manier om jezelf te ont-wikkelen. Het doel daarbij is om te gaan ervaren, bewust te worden, wie je in wezen bent én hoe je jezelf manifesteert in de buiten wereld. Daartussen kan een wereld van verschil zitten.
Problemen die we in ons leven tegenkomen en die ons doen besluiten om begeleiding te zoeken, worden gezien als obstakels. We ervaren ze uiteraard als lastig en pijnlijk, maar dragen ook een mogelijkheid in zich tot groei en bewustzijn over onszelf en onze omgeving. Een voorwaarde om hieraan concreet gestalte te geven is de bereidheid om op een andere manier over de werkelijkheid te durven denken dan we op grond van het verleden gewend zijn. Psychosynthese kan in deze ontwikkeling een actieve rol spelen. Zij beschikt over uitgangspunten en kaders, waarbinnen de noodzaak van obstakels én mogelijkheden beide worden erkend. Zij beschikt over de flexibiliteit om onzekerheden te aanvaarden die nu eenmaal horen bij een zinvolle relatie met de toekomst. Het is in dit contact met het onbewuste dat we meer en meer gaan weten wie we werkelijk zijn, wat de richting in ons leven is en heeft een groter gevoel van (keuze)vrijheid tot gevolg.

lees meer ...
Psychosynthese
Vergoedingen
Hoewel zorgverzekeraars de gunstige effecten van psychosynthese onderschrijven, heeft dit nog niet geleid tot vergoeding binnen de basisverzekering. Er zijn verzekeraars die een vergoeding hebben opgenomen in een aanvullende verzekering tot een maximum per kalenderjaar. Dit is per verzekeraar en soort verzekering verschillend geregeld.
Soms zijn werkgevers bereid om geheel of gedeeltelijk in de kosten bij te dragen. Het kan zinvol zijn hier naar te informeren.
Full transcript