Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bitki Biyoteknolojisi

Campbell Biyoloji - Ünite 38
by

Ferhat Ozturk

on 12 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bitki Biyoteknolojisi

*ABSİSİK ASİT
*ETİLEN
*TRAVMATİK ASİT
ISLAH YÖNTEMLERİ
Biyoteknoloji nedir ?
BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ
Bitki Biyoteknolojisi
Biyoteknolojik tekniklerin bitkilere uygulanmasına
bitki biyoteknolojisi
denir.
Bitkilerin ve hücrelerin çoğaltımı
doku kültürü
yle, bunların genetik özelliklerinin araştırılması
bitki genetiği
çalışmaları ile, bu özelliklerin değiştirilmesi veya geliştirilmesi de her iki tekniğin birlikte uygulanması olan
genetik mühendisliği
ve/veya
bitki ıslahı

teknikleriyle yapılmaktadır.
Bitki Biyoteknolojisi son yıllarda doku kültürü çalışmaları ve genetik mühendisliği-moleküler çalışmaları ile hızla ilerlemesine devam eden bir dal olmuştur.
Biyoteknolojik uygulamalarla birçok hammadde için gerekli enzimatik reaksiyonlarda kullanılan çok farklı enzimler elde edilelebilmektedir.
Bu teknoloji ile bitkilerin besin değerleri korunmaktadır.
Tarımsal atıklardan bugün örneğin metanol gibi maddeler bol ve kolaylıkla elde edilerek biyoyakıt elde edilmiştir
Bünyesinde kükürt olan besinlerle beslenen koyunların yünlerinin daha kaliteli olduğu görülmüştür.
Tütünden hemoglobin (Vitreoscilla) elde edilmiştir.
Geleneksel ve Modern
Bitki Biyoteknolojisi
Geleneksel Biyoteknoloji; yoğurt, sirke yada peynir yapımındaki maya kullanımı, bazı deterjanlarda enzim kullanımı ve bazı antibiyotiklerin üretimi gibi canlı organizmaların yapılarının değiştirilmeden kullanıldığı teknolojilerdir .

Modern biyoteknolojı ise rekombinat DNA, nükleik asitlerin hücre veya organellere doğrudan enfeksiyonu, farklı taksonomik gruplar arasında uygulanan hücre fizyonu gibi doğal fizyolojik üreme, çoğalma ve rekombinasyon engellerini ortadan kaldıran ve klasik ıslah ve seleksiyon yöntemlerince kullanılmayan in vitro işlemlerin tamamı olarak adlandırılır .
Biyoteknoloji;
Hücre ve doku biyolojisi kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, fizyoloji ve biyokimya gibi doğa bilimlerinin yanı sıra makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği gibi mühendislik dallarından yararlanarak,
DNA teknolojisiyle bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek,
doğal olarak var olmayan veya ihtiyacımız kadar üretilemeyen yeni ve az bulunan maddeler (ürünleri) elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür.
*Bitkilerin genetik yapısında ,öngörülen amaçlara yönelik olarak yapılan düzenlemelere yada genetik olarak farklılık gösteren formların seçilmesine denir .
*Amaç:kalite ve kantite bakımından daha iyi ,stres koşullarına (kuraklık, sıcaklık, hastalık, böcek ve pestler, yabani otlar ...) daha dayanıklı ve tüketici isteklerine dönük ürün elde etmektir .
YENİ BİTKİ ÜRETİMİ
İstenilen geni taşıyan DNA ilgili hücre'den izole edilir ve PCR ile çoğaltılır.
Aynı zamanda vektör olarak kullanacağımız bakteri plazmiti de izole edilir ve kültürlenerek çoğaltılır.
Aynı restrüksyon enzimleri hem ilgili gen hem de plasmid kesilir ve DNA ligaz enzimi ile ilgili gen plazmite bağlanır.
Bu DNA artık rekombinant bir DNA dır.
Gen aktardığımız bakteri de hem böceğe hem de antibiyotiğe direnç geni mevcuttur.
Bu bakterileri bitkiye ait küçük parçalara kesilmiş doku parçasına bulaştırılır. (Kallus kültürü)
Yaralı bitki dokularından salgılanan bir madde rekombinant DNA nın bitki hücresine girmesini sağlar.
Bitki dokuları besin kültür ortamına alınır.
Antibiyotik ve büyüme hormonu ilave edilir
Antibiyotiğe direnç genini almış olan bu doku gelişerek tam bir bitki haline gelir .
Artık bu bitki böceklere karşı kendini savunabilme genini taşıyan ve antibiyotiklere karşı dayanıklılık gösteren bir bitkidir.
üniversitede biyoteknoloji
Büyümeye Yararlı Hormonlar
Büyümeyi Engelleyici Hormonlar
BITKISEL HORMONLAR
*OKSİN
*STOKİNİN
*GİBERELLİN
Gövde ve kök ucu, tomurcuk, meyve ve nod bölgelerinde üretilir.
Çekirdeksiz meyve üretimi, bitkinin rüzgara dayanmasını sağlar.
Meyve gelişimini uyarır.
Büyümeyi ve gelişmeyi teşvik eder
Doku kültürü yöntemiyle bitki üretimi sırasında hücre farklılaşmalarını uyarır.
Klorofil üretimi ve kloroplast organeli sentezinde etkilidir.
Doku kültürü sırasında gövde oluşmasında etkilidir.
Çimlenme olayını hızlandırır.
Bitkinin boyuna uzamasını sağlar.
Bitki hücrelerinin su alımını arttırır.
Salkım seyreltme ve tane iriliğinde etkilidir.
Tohumun dormansi durumunda kalmasını sağlar.
Kurak veya rüzgarlı havalarda stoma açıklığını azaltarak bitkinin terlemeyle AŞIRI su kaybetmesini engeller.
Bitkinin zor koşullara dayanmasını sağlayan stres hornonlarından biridir, bu nedenle biyoteknolojik çalışmalarda en çok kullanılan hormonlardan biridir.
Kuraklığa, su basmalarına, enfeksiyona, yaralanmaya bitkinin dayanmasını sağlar.
Gaz halinde üretilir ve diğer bitkilere ulaşır.
Meyvenin olgunlaşmasını yumuşamasını, tatlanmasını sağlar.
Fazla üretiminde çürümeye neden olur.
Bitkide yaprak dökümüne neden olur.
Sonbahara doğru sitokinin ve oksinin aşırı artması etilen hormonu üretimini uyarır.
Etilen üretiminin başlaması ile oksin ve sitokinin azalır. Bitkide büyüme yavaşlar. Yapraklar sararır ve dökülür.
Bitkinin yaralanan kısmında üretilir
ve yaralanan dokunun tamir edilmesini sağlar.
Herbisite dayanıklı transgenik bitki
Mısır, sap, koçan kurduna dayanıklı
BtMısır
*Melezleme
*Hibrit ıslahı
*Seleksiyon
*İntrodüksiyon
*Yapay Döllenme
*Poliploidi
*Klonlama
*Canlıya gen aktarımı ile gen klonlama
*Doku Kültürü Yöntemi
Biyoteknolojinin Kullanım Alanları
*Endüstriyel ürünlerin (proteinler, yağ, vitaminler, enzimler vb.) üretilmesi
*Biyoyakıtların üretilmesi
*Moleküler test, tanı ve tedavilerin yapılması
*Yabani ve kültür bitkilerinde genom sekanslaması ve genetik-moleküler özelliklerinin ortaya konulması
*Tıbbi amaçlı protein ve sekonder metabolit üretimi
*Hücre, doku ve organ kültürü ile tohum (sentetik), fide, fidan, yumru, miniyumru, soğan üretimi (klonal çoğaltım veya mikroçoğaltım),
*Daha bol ürün veren bitkiler ve hayvanlar elde etmek
*İnsana ait çeşitli hormon ve enzimler üretebilen bakteriler oluşturmak
*Strese dayanıklı bitkiler elde etmek
*Sentetik tohum üretimi
BİTKİYİ TEHDİT EDEN TEHLİKELER
*Kuraklık
*Tuzluluk
*Donma
*Böcekler
*Virüsler
*Bakteriler
*Zehirli kimyasallar
*Yabani bitkiler
Ünite 38b
Campbell Biyoloji

by Ferhat Ozturk, Ph.D.
BİTKİ ISLAHI NEDİR ?
Bitki Biyoteknolojisinin
Kullanım Alanları
Full transcript