Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SCM

SCM
by

Olesea Gheorghita

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SCM

Sisteme de management al lanţului de aprovizionare şi distribuţie
Prezentat de:
Dodon Călina
Dorofti Cornelia
Gheorghiţa Olesea Tendinţele iniţiativelor de afaceri în procesul de fabricaţie 1970 1990 1980 (cc) image by jantik on Flickr Procesul de fabricaţie Calitate Lanţul de aprovizionare 2000 e- Business si lanţurile de aprovizionare Ce este lanţul de aprovizionare? Fluxurile lanţului de aprovizionare Exista trei tipuri de fluxuri într-un lanţ de aprovizionare: Material Finanţe 1st step (cc) image by nuonsolarteam on Flickr
Ce este lanţul de aprovizionare?
Modelul Push vs. Pull
Efectul Bullwhip
Managementul lanţului de aprovizionare (SCM)
Beneficiile lanţului de aprovizionare
Problemele şi provocările SCM-lui
Importanţa internetului în cadrul SCM Toate activităţile asociate cu fluxul de transformare a materiilor prime în produse destinate utilizatorilor finali
Termenul de lanţ de aprovizionare se referă la întreaga reţea de companii care lucrează împreună pentru a proiecta, produce și livra bunuri Spark (cc) image by nuonsolarteam on Flickr Lanţul logistic este o reţea de facilităţi care cuprinde următoarele activităţi: Furnizarea materialelor de către furnizori Transformarea materialelor în semifabricate și produse finite (procesul intern) Distribția produselor finite către clienți şi către clienţii clienţilor Push vs. Pull în Lanţul de aprovizionare Exemplu de lanţ de aprovizioanre Amonte Nivelul 2 Furnizor Nivelul 2 Furnizor Nivelul 2 Furnizor Nivelul 1 Furnizor Nivelul 1 Furnizor Producător de grâne Grâne Procesul Intern Asamblare/
Fabricare și
împachetare Procesul de producție Ambalaje Cereale Carton Companie de cherestea Producator de carton ondulat Producător de etichete Etichete Cereale împachetate Aval Centrul de distribuție Distribuitorii Clienții Distribuitor Client Magazin Push sau Building-to-stock (BTS): Producere de stoc pe bază de anticipare a cererii. Prognozarea cererii se poate face pe baza unei varietăți de tehnici sofisticate (unele din zona Operațiunilor de Cercetare și unele folosind Interpretarea Datelor).
Pull sau Building-to-order (BTO): Producere de stoc ca urmare la cererea efectivă (comenzi ferme).
Punctul de Push-Pull: În multe lanțuri de aprovizionare, unitățile de amonte angajează BTS, în timp ce unităţile în aval angajează strategia BTO. Punctul lanțului de aprovizionare în care are loc trecerea de la BTS la BTO se numește punctul de Push-Pull.
Localizarea optimă a punctului de Push-Pull este un factor cheie determinant în vederea creșterii performanţei lanțului de aprovizionare. (cc) image by anemoneprojectors on Flickr Sistemul Convențional Push Producător/Asamblator Produsul pe piață
Cheia: Prognozarea cererii
Folosirea producției realizate, inventarieri Clienţii Sistemul Pull Concepte majore Împlinirea comenzii/livrarea comenzii
la timp
Operațiunile Front office: recepţionarea comezii, publicitate, CRM
Operațiunile Back office: contabilitate, finanțe, inventriere, ambalare, logistică
Logistică: gestionarea fluxului de bunuri, informației și banilor în cadrul lanțului de aprovizionare 1. Plata
2. Stocuri disponibile
3. Ambalare, transport
4. Asigurare
5. Producție (planificare, execuție) Pașii de realizare a comenzii 6. Achiziționare, depozitare
7. Prognozarea cererii
8. Contabilitate, facturare
9. Stabilire relaţii cu clienții
10. Întoarceri (Logistica inversă) Amonte Aval Material (cc) image by anemoneprojectors on Flickr Informaţia Finanţe Produse, părţi Capacitate, program de livrare Facturi, stabilire a preţurilor, termeni de acordare a creditelor Returnări, reparaţii, servicii after-sale Comenzi, date privind vânzările Plăţi Probleme în cadrul lanțului de aprovizionare Complexitatea reţelei lanţului de aprovizionare
ex: un numar mare de furnizori şi distribuitori
Complexitatea structurii produsului şi procesului de fabricaţie al acestuia
Cât de mult ar trebui suportată diferenţierea/ personalizare/ localizarea produsului?
În ce mod se personalizează un produs (amonte, aval)?
Mărirea presiunii în ceea ce priveşte serviciul clienţi si utilizarea acestui Acestea sunt problemele mari Întârzieri în producție, distribuție
Inventarieri costisitoare
Lipsa de parteneri de coordonare
Incertitudini în cadrul livrărilor
Prognoza unei cereri sărace
Interferența cu producția
Calitate proastă mijloc (serviciu) Iar acestea sunt provocările şi mai mari Variabilitate în lanţul de aprovizionare Variabilitatea cererii Chiar şi cele mai sofisticate metode de prognozare a cererii deseori nu reuşesc să anticipeze cererea Variabilitatea procesului Absenţa neaşteptată de personal Variabilitatea aprovizionării ex: livrări întârziate venite de la furnizori Efectul Bullwhip Principiul Efectului Bullwhip este că o variaţie de mică amplitudine a cererii consumatorului se transpune printr-o variaţie din ce în ce mai importantă în fiecare etapă spre amonte, până la furnizorul din amonte al lanţului. Acest fenomen îşi găseşte explicaţia în mai multe cauze: Principalele cauze ale efectului Bullwhip

Omisiunea transmiterii informaţiei şi lipsa vizibilităţii : independenţa verigilor lanţului şi nerecunoaşterea cererii finale favorizează o previziune locală la fiecare nivel în funcţie de percepţia imediată, fără a se preocupa de consecinţele din amonte.
Politica de protecţie prin stocuri : fiecare nivel utilizează stocuri tampon ca principal criteriu de reglare.
Existenţa regulilor locale : este vorba în principal de optimizarea mărimii loturilor şi minimalizarea costurilor de stocare, ceea ce antrenează o lipsă a ajustării comenzilor.
Neîncrederea clientului în furnizor şi anticiparea situaţiilor de penurie : acest comportament favorizează o acoperire a riscului de penurie prin comenzi extinse, acestea permit asigurarea unei livrări minimale.
Număr de verigi din lanţ. Un lanţ de aprovizionare este cel mai adesea o reţea, ale cărei verigi pot constitui mai multe niveluri: furnizorii furnizorilor, până la clienţii clienţilor. Întinderea şi profunzimea reţelei (număr de verigi) amplifică fluctuaţiile de-a lungul lanţului. Gestiunea lanţului de aprovizionare încearcă în general să prevină efectele Bullwhip : Reducerea efectului Bullwhip ... small reducând şi împărţind diferitele verigi ale lanţului

favorizând o cunoaştere a cererii finale şi o viziune globală a lanţului şi a nevoilor clientului

planificând şi repartizând sarcinile sincronizând activităţile în beneficiul eficienţei globale

împărţind informaţia între diferite verigi

accelerând transportul şi distribuţia între diferite verigi Principalele cauze ale efectului Bullwhip Reducerea efectului Bullwhip O gestiune performantă a lanţului de aprovizionare se bazează pe mai multe direcţii de îmbunătăţire Efectele Bullwhip si indicii de îmbunătăţire 5+7= (cc) image by anemoneprojectors on Flickr Prezentarea pentru toate verigile cererii finale, în timp real
Coordonarea previziunilor Coordonarea necesităţilor şi aprovizionării Minimalizarea ciclurilor şi costurilor Controlul fenomenelor aleatorii şi a riscului rupturii Reducerea numărului de niveluri Un set de procese şi subprocese care încearcă să implementeze şi să optimizeze funcţiile, entităţile interdependente şi elementele lanţului de aprovizionare ce interacţionează (cc) photo by theaucitron on Flickr Gestionarea lanţului de aprovizionare Implică: Organizaţii, producător, oameni Activităţi: Achiziţie, livrare, ambalare, verificare, depozitare Stabilirea unor relaţii de lungă durată cu furnizorii şi distribuitorii O eficientă circulaţie a informaţiei în cadrul lanţului de aprovizionare Benefiicile unui lanţ de aprovizionare Reduce incertitudinea de-a lungul lanţului
Asigură inventarierea la un nivel înalt în cadrul lanţului
Minimizează întârzierile
Eliminină activităţile neplanificate
Asigură bune servicii cu clienţii Lanţul de aprovizionare global Poate fi foarte lung
Posibile probleme transfrontaliere
Nevoie de suportul tehnologiei informaţionale pentru comunicare şi colaborare
Posibile întârzieri din cauza: serviciilor vamale, politicii fiscale, limbii, politicii Design-ul unui produs Diferenţierea în Amonte Produsul este creat pentru o anumită piaţă înainte să fie expediat din fabrică
Ex: Imprimanta Hewlett- Packard Diferenţierea în Aval Produsul a fost creat aşa încât destinaţia (sau personalizarea sau diferenţierea) poate avea loc cît mai aprope posibil de piaţa locală Tehnologia în cadrul lanţului de aprovozionare Internetul și web-ul sunt unelte foarte eficiente de consolidare a comunicării
Software-ul include metodele de previzionare a cererii şi metodele de planificare aşa încât să permită tuturor membrilor lanţului să coordoneze activităţile lor şi să ajusteze nivelurile de producţie
Software-ul permite membrilor să: să revadă performanţa din trecut să monitorizeze performanţa curentă să previzioneze nivelurile de produţie viitoare Schimb de informaţie privind cererea consumatorilor
Notificarea rapidă privind schimbările şi ajustările design-ului produsului
Oferă detalii şi imagini de ansamblu a situaţiei mult mai eficiente
Creşte viteza de prelucrare a tranzacţiilor
Reduce costul în ceea ce priveşte tranzacţiile
Reduce erorile ce pot apărea la introducerea datelor tranzacţiilor
Schimb de informaţii privind marjele de eroare şi tipurile acestora WEB SCM Exemplul 1: Cisco Folosirea internetului în propriul lanţ de aprovizionare
Produsele sunt fabricate de producători cu care se incheie un contract
În relaţii bune atât cu producătorii cît şi cu furnizorii
Comunică o singură previziune prin intermediul ambelor niveluri de furnizori, reducând astfel efectul de Bullwhip
Afişează produsul şi cerinţele cu privire la produs întregului lanţ de aprovizionare Exemplul 1: Beneficii pentru Cisco Eliminarea hârtiei ce era destinată comenzilor de cumpărare
Înştiinţarea pe cale electronică a partenerilor săi cu privire la schimbări asupra comenzilor
90 % din vânzări au loc prin intermediul internetului
875 milioane de dolari economisiţi anual datorită internetului (mai mult de 50% )
Duce la reducerea timpului consumat cu 75%
Scade nivelul nevoii de forţă de muncă în ciuda creşterii rapide
Reducerea costurilor de 20%-28% în fiecare an Exemplul 2: Beneficii pentru Dell Exemplul 2: Dell Crează "Integrarea virtuală": întregul lanţ de aprovizionare acţionează ca o singură companie integrată
Parteneri în amonte: producători şi furnizori
Parteneri în aval/clienţii (cea mai mare parte sunt întreprinderi de afaceri)
Schimb de informaţii cu furnizorii pe nivelurile de inventar
Menţine relaţii de lungă durată cu furnizorii cheie in vederea colaborării pe design Dell şi furnizorii lucrează împreună ca o " Întreprindere Virtuală"
Nivelul scăzut de inventariere
Dinamicitatea în stabilirea preţurilor: schimbarea preţurilor rapidă ca răspuns la cerere şi disponibilitate
Link-uri ce pot fi accesate de cleinţii corporativi Beneficii Integrarea lanțului de aprovizionare Beneficii tangibile Reducerea de inventar, reducerea de personal, îmbunătăţirea productivităţii, îmbunătăţirea managementului comenzilor, îmbunătăţiri ale ciclului financiar Beneficii intangibile Vizibilitatea informaţiei, procese noi/îmbunătăţite, receptivitatea clienţilor, standardizare, flexibilitate, globalizare şi performanţa afacerii Depozit al producătorilor inventarieri Centre de distribuţie inventarieri Magazine inventrieiri, comenzi, "împinge" clienţilor Clienţi comenzi Producător sau distribuitor Inventarierea itemilor standard Livrarea comenzilor către centrele de distribuţie sau
catre furnizori, dacă este cazul Comenzi catre producători, furnizori, dacă este cazul Modelul Push vs. Pull Mulţumim pentru atenţie! Cuprins Informaţia Zonele cheie a lanţului de aprovizionare Planificarea cererii Relaţii de parteneriat
Managementul bazei de aprovizionare Serviciile cu clienţii Performanţa întreprinderii Distribuţia legat de depozite
Full transcript