Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Basis cardiologie

No description
by

Maartje van Boxtel

on 9 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Basis cardiologie

Basis cardiologie

Basiscursus in de anatomie en fysiologie van het hart en het interpreteren van ECG’s

Maartje van Boxtel
15-10-2015

Polikliniek Cardiologie Radboudumc

Doel
Aan het eind van deze lessenreeks hebben de cursisten kennis van de anatomie en fysiologie van het hart en kunnen zij een 12-afleidingen elektrocardiogram (ECG) beoordelen aan de hand van de zeven stappen zoals omschreven in het zakkaartje: ECG diagnostiek.
Opbouw
Les 1: Anatomie / fysiologie
Les 2: Grondbeginselen van het ECG
Les 3: Het interpreteren van het ECG: stap 1 en 2
Les 3: Het interpreteren van het ECG: stap 3 en 4
Les 5: Het interpreteren van het ECG; stap 5 en 6
Les 7: Het interpreteren van het ECG; stap 7

Anatomie van het hart
Fysiologie van het hart
Hartstichting (2015) Hartritme.
Geraadpleegd op 29-09-2015 van https://www.hartstichting.nl/hartritme

Anatomie en fysiologie van het hart
Hartstichting (2011) Bouw en werking van het hart.
Geraadpleegd op 29-09-2015 van https://www.hartstichting.nl/bouw-werking-hart

De grondbeginselen van het ECG
Willem Einthoven
(1860-1927)
Het actiepotentiaal
Actiepotentiaal: het uitwisselen van elektrisch geladen ionen, de elektrische activiteit.
Calcium is een sterk positief geladen ion.
Wanneer calcium de hartspiercel binnenstroomt spant de hartspiercel zich aan. (depolariseren)
Wanneer calcium de cel verlaat ontspant de spiercel (repolariseren)
De uitslagen op het ECG zijn een optelsom van al deze individuele potentiaaltjes van miljarden hartspiercellen.
De elektrodes en afleidingen
De uitslagen op een ECG
Registreerde de elektrische activiteit van het hart: een electrocardiogram (ECG)
Registreerde de elektrische activiteit in drie richtingen: afleiding I, II en III. De driehoek van Einthoven.

Drie extremiteitsafleidingen: I, II & III
Drie elektrisch-afgeleidde afleidingen: aVR, aVL & aVF
Staan precies tussen de extremiteitsafleidingen in
Worden afgeleid van afleiding I, II en III
Ontstaat door het samenknijpen (depolarisatie) van de atria.
De P-top
Aangestuurd door sinusknoop, vervolgens wordt de prikkel over de hartspiercellen verspreid over de atria.
De PQ-tijd
Het QRS-complex
De T-top
AV knoop "houdt de prikkel even vast".
Atria krijgen hierdoor de kans om volledig uit te pompen
Op het ECG gebeurt even niets
Samenknijpen van de ventrikels
• De Q: eerste negatieve uitslag na de P-top
• De R is de eerste positieve uitslag van het QRS complex
• De S is de negatieve uitslag ná de R top.

herstelfase van de ventrikels
Cellen gaan terug naar hun oorspronkelijke elektrische lading.
Afsluiting les 1
Zijn er nog vragen?
Wat vonden jullie ervan?
de inhoud
het niveau
de werkvorm

Verzoek aan jullie: ga het herhalen!
Schieten je nog vragen te binnen? Stel ze via Padlet!
http://nl.padlet.com/MaartjeB/ECG

Basis cardiologie les 2

Basiscursus in de anatomie en fysiologie van het hart en het interpreteren van ECG’s

Maartje van Boxtel
26-11-2015
Polikliniek Cardiologie Radboudumc

Opbouw
Les 1: Anatomie / fysiologie
Les 2: Grondbeginselen van het ECG
Les 3: Het interpreteren van het ECG: stap 1 en 2
Les 4: Het interpreteren van het ECG: stap 3 en 4
Les 5: Het interpreteren van het ECG; stap 5 en 6
Les 6: Het interpreteren van het ECG; stap 7

Vandaag
- Hoe maak je een kwalitatief goed ECG?
- Stap 1 en 2 van het interpreteren van het ECG.
Even opfrissen
Het ECG registreert de: _______
Het bloed gaat via de _______klep van het
rechteratrium naar de rechterventrikel.
Het bloed in longslagader is:
Het ‘opgebruikte’ bloed vanuit het lichaam komt het hart binnen via de: __________
Even opfrissen
De belangrijkste prikkelvormer van het hart is de: _____________
Als de sinusknoop niet werkt,
neemt de ________ het over als backup.
In de normale situatie heeft de AV-knoop
als functie:________
De bundel van His splitst zich in de: _____
Wanneer de geleidingsbanen niet werken wordt de prikkel als volgt voortgeleid:______
Even opfrissen
Het actiepotentiaal is: _________
Waarom maak je een ECG met meerdere afleidingen?
Elektrische activiteit van het hart
Of het aciepotentiaal
Het uitwisselen van elekrisch geladen deeltjes van buiten de cel naar binnenin de cel (en andersom)
Om de elektrische activiteit vanuit verschillende oogpunten te beoorden.
Onderste holle ader en bovenste holle ader
Tricuspidalisklep
zuurstofarm
Sinusknoop
AV-knoop
De prikkel even 'tegenhouden' (vertragen)
Linker- en rechter bundeltak
Van hartspiercel op hartspiercel
Interpreteren van het ECG
Dus niet aanpassen!
Ijk: 10mm = 1mV
Papiersnelheid: 25mm per seconde
Alle volgende stappen zijn gebaseerd op deze instellingen.
Interpreteren van het ECG
Is het sinusritme?
Interpreteren van het ECG
- Beoordeel systematisch adhv 7 stappen
- Is het ECG afwijkend? Vergelijk met een oud ECG! Vaak zijn afwijkingen langer bestaand
- Sla geen stappen over, anders mis je belangrijke punten!
- Is de patiënt vitaal bedreigd? Haal eerst hulp van een collega of arts, een ECG kan later nog!
Indien het ritme niet regulair is, overweeg extra-systole of atriumfibrilleren
- Het ritme is regelmatig (een afwijking van 10% in de RR interval is wel toegestaan)
- Alle P-toppen zien er het zelfde uit en de PQ tijden zijn gelijk
- De P-toppen zijn positief in afleiding I en II
- De P-toppen worden gevolgd door QRS-complexen die steeds gelijk van vorm zijn

Stap 2: Ritme op basis van P-top
Stap 1: ijk en papiersnelheid
Evaluatie
Voor de volgende keer
Houd bij elk ECG de vijf geboden in je achterhoofd, zoek ze nog eens op in de reader.
Controleer bij elk ECG de ijk en papiersnelheid en kijk of je het ritme kunt beoordelen
Zet een ECG op Padlet, schrijf erbij wat jij denkt te zien en vraag je collega’s er eens naar te kijken.

www.padlet.com/MaartjeB/ECG
Interpreteren van het ECG
Prematuur Atriaal Complex (PAC)

Stap 2: Ritme op basis van P-top
- Complex dat te vroeg valt (prematuur)
- P-top en/of PQ-tijd zijn afwijkend ten opzichte van het basisritme
- Er ontstaat een compensatoire pauze na de PAC

Prematuur Ventriculair Complex (PVC)

- QRS-complex dat te vroeg valt (prematuur)
- QRS-complex is verbreed (>0.12 sec) en vaak bizar van vorm
- Er zit geen P-top voor het QRS-complex
- Vaak een compensatoire pauze na de PVC

Interpreteren van het ECG
Atriumfibrilleren

Stap 2: Ritme op basis van P-top
- Een onregelmatig ritme zonder duidelijke P-toppen.
- De basislijn is niet mooi recht, je ziet een fibrillatiegolf
- Geen PQ-tijd
- Ventrikelrespons tot 180/minuut (bij kinderen nog sneller)

Wie ziet er sinusritme op zijn ECG?
ECG 1, 3 en 4
Wie ziet PAC's op zijn ECG?
ECG 3
ECG 1
Wie ziet PVC's op zijn ECG?
Wie ziet atriumfibrilleren op zijn ECG?
ECG 2
Les 3: 10-12 of 17-12?
Herhaling
Interpreteer stap 1 en 2.
Is het sinusritme?
- Het ritme is regelmatig (een afwijking van 10% in de RR interval is wel toegestaan)
- Alle P-toppen zien er het zelfde uit en de PQ tijden zijn gelijk
- De P-toppen zijn positief in afleiding I en II
- De P-toppen worden gevolgd door QRS-complexen die steeds gelijk van vorm zijn

Basis cardiologie les 3
Basiscursus in de anatomie en fysiologie van het hart en het interpreteren van ECG’s

Maartje van Boxtel
10-12-2015
Polikliniek Cardiologie Radboudumc

Inhoud
Herhalen
Stap 1: ijk en papiersnelheid
ijk oké?
Papiersnelheid oké?
Herhaling
Interpreteer stap 1 en 2.
Is het sinusritme?


ijk oké?
Papiersnelheid oké?
Herhaling
Interpreteer het ritme
Speed: 25mm/sec
- Onregelmatig ritme zonder duidelijke P-toppen.
- De basislijn is niet mooi recht, je ziet een fibrillatiegolf
- Geen PQ-tijd
- Ventrikelrespons tot maximaal 180/minuut (bij kinderen nog sneller)
Uitbreiden
Stap 2: ritme
Nieuw!
Stap 3: hartfrequentie
Stap 4: elektrische hartas
Nieuwe ritme's
Atriumflutter
- Atriale frequentie 250-350/min (dus P-toppen in een zeer snelle frequentie)
- Kenmerkende fluttergolf of zaagtand motief
- De AV-geleiding kan wisselend zijn, soms 2:1, 3:1, 4:1 of elke slag verschillend

Atriumflutter
Hoe is de AV-geleiding?

A. 2:1
B. 3:1
C. 4:1
D. Wisselend
Pacemakerritme
- Spikes voor de P-toppen en/of voor de QRS-complexen.
- Bij ventriculair gepaced ritme zal het QRS-complex verbreed zijn (>0.12sec)

Verder nog in stap 2: rechteratriumoverbelasting
P hoger dan 2,5 mm in II, III en/of aVF
Verder nog in stap 2: linkeratriumoverbelasting
Negatieve deel v/d P-top in V1 is dieper en breder dan 1 mm.
Stap 3: hartfrequentie

Minder dan 60/minuut
60-100/minuut
Meer dan 100/minuut

Bradycardie
Normaal
Tachycardie
Stap 3: hartfrequentie
Bepaal de hartfrequentie
Als geheugensteuntje:
300-150-100-75-60-50
Stap 3: hartfrequentie
Bepaal de hartfrequentie
Stap 4: elektrische hartas
De hartas laat de richting zien waar de meeste elektrische activiteit naartoe gaat
Normale/Intermediaire hartas
Linker hartas
Rechter hartas
Stap 4: elektrische hartas
Bepaal de hartas aan de hand van het zakkaartje
Negatief in 1, positief in aVF: Rechter hartas
Stap 4: elektrische hartas
Bepaal de hartas aan de hand van het zakkaartje
Positief in I en II: normale hartas
Stap 4: elektrische hartas
Bepaal de hartas aan de hand van het zakkaartje
Positief in I, negatief in II: linker hartas
Oefenen oefenen oefenen
ECG 1
ECG 2
ECG 3
ECG 4
ECG 5
Voor de volgende keer
Evaluatie:

Geef jezelf een cijfer: in hoeverre beheers je stap 1 t/m 5?
In de tussentijd: oefenen oefenen oefenen oefenen oefenen!
Stap 4: De hart-as
Stap 5: Geleidingsintervallen
ECG-scholing
les 4


Stap 5: geleidingsintervallen
PQ interval: 120-200 ms
QRS duur: >120ms

Want anders.....?
Basis cardiologie les 5
Basiscursus in de anatomie en fysiologie van het hart en het interpreteren van ECG’s

Maartje van Boxtel
12-2-2016
Polikliniek Cardiologie Radboudumc

Inhoud
Opfrissen
Stap 1 t/m 5
Nieuw
Stap 6: Morfologie QRS-complex
ECG 1
Beoordeel stap 1 tm 5
Speed 25mm/sec
Stap 6: Morfologie QRS complex
Speed 25mm/sec
- Duur norm < 120ms
- Voltages:

- R progressie
- Aanwezigheid path. Q's


bij < 120ms zie bundeltakblok
bij groot: zie hypertrofie
bij klein: zie Microvoltage
zie R-progressie
zie Infarcering
Stap 6: Morfologie QRS complex
Speed 25mm/sec
Rechter
bundeltakblok
Linker
bundeltakblok
Stap 6: voltages
Rechterventrikel hypertrofie
- rechter asdraaiing
- R in V1 > 5mm
Stap 6: voltages
Linkerventrikel hypertrofie
- R in V6 > R in V5
- R in I en/of aVL > 12 mm
- S in V1 of V3 + R in V4 of V6 > 35 mm
Stap 6: Microvoltages
Stap 6: R progressie (het toenemen van de R-top)
of foute elektrodenplaatsing!
Normaal: toename van V1 t/m V3 of V4

Abnormaal: mogelijk oud infarct
ECG 1: beoordeel stap 6
Speed 25mm/sec
Volgende keer: de laatste stap!
- Stap 7: STT segment
- En: het interpreteren van een heel ECG

- Verzoeknummers?
Stap 6: pathologische Q's
Q > 25% van het QRS complex in 2 of meer extremiteitsafleidingen of in 2 of meer precordiale afleidingen (aVR doet niet mee)

of

Q breder dan 1 klein hokje in

2 of meer extremiteitsafleidingen of in 2 of meer precordiale afleidingen

Basis cardiologie les 6
Basiscursus in de anatomie en fysiologie van het hart en het interpreteren van ECG’s

Maartje van Boxtel
09-03-2016
Polikliniek Cardiologie Radboudumc

Inhoud
De laatste stap!
Stap 7: STT segment
Interpreteren van een volledig ECG
Stap 7: ST segment
ST segment normaal: gelijk aan de basislijn
bij elevatie of depressie, zie ischemie

NIET VAN TOEPASSING BIJ BUNDELTAKBLOK!
Dan heb je altijd wat elevatie/depressie
Stap 7: beoordeel het ST segment
Stap 7: beoordeel het ST segment
Stap 7: beoordeel het ST segment
Stap 7: T-top
Normaal: in alle afleidingen positief indien QRS ook positief.
Anders mogelijk ischemie of infectie
Generale repetitie
Beoordeel het ECG aan de hand van de 7 stappen
Grande finale
Beoordeel het ECG aan de hand van de 7 stappen
di 1-3,
wo 9-3
wo 16-3
Full transcript