Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Reklamda Örnek Olay Çözümlemeleri

Smart Reklam Afişi Çözümlemesi
by

İlknur Akarsu

on 14 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Reklamda Örnek Olay Çözümlemeleri

smart Reklamının Görüntüsel Anlatımı:

“smart, the less polluting car of the world, from just 7.990 € “ sloganı ile yani smart dünyanın en az kirlilik yaratan otomobili olduğunu iddia ettiği bu afişinde çevre kirliliğine dikkat çekerek, çevreye duyarlı otomobiller ürettiğini vurgulamak istemiştir.

Başlangıç fiyatını da belirterek, bilgilendirme yapmıştır. Yazı karakteri gri bulutlar ve kirlilik yaratan kara dumanlar üzerine beyaz renk ve aracın küçük olmasından hareketle küçük harflerle yazılmıştır. Bu fiyat bilgisinin verildiği ve kendini diğer otomobillerden ayrıştıran mesajın dışında otomobili temsil eden tek parça aracın ön cam sileceğidir. Bu silecek haricinde otomobil reklamı olduğunu ifade eden herhangi bir araç simgesi kullanılmamıştır.

Bu afişte dünyanın en az kirlenmeye yol açan otomobili olduğunu iç içe kullandığı iki görsel ile ifade etmeye çalışarak, dolaylı bir anlatım kullanmıştır. Bu görsellerden ilkini arka plan, ikincisini ön plan diye ayırırsak; arka planında büyük bir sanayi tesisi, büyük bacalar ve bu bacalardan birinden çıkan ateş ve duman sonucu oluşmuş kirli bir hava görüyoruz. Bu kirliliğe bağlı olarak, yerlerdeki kurumuş, sararmış çimenler görülmektedir.

Ön plan da ise, otomobilin ön cam sileceğinin süpürdüğü alanda tertemiz ve yemyeşil bir doğa, yol boyu çiçekler, pırıl pırıl bir gökyüzü, kuşlar, dağlar görünmektedir. Otomobil içinde iken ön cam sileceğinin yağmur damlalarını ya da kirli bir camı silip temizlemesi gibi arka planda yer alan tüm bu kirliliği temizlediği ifade edilmek istenmiştir.

Aracın içinde oturan birinin bakış açısına göre tasarlanan bu görsel, bakan kişiye karayolunda giden bir aracın içinde seyahat ettiğini ve ön camdan manzarayı gördüğünü çağrıştırmaktadır. Gösterge:
Doğa, sanayi, nesne, zemin Gösteren (düz anlamlar):

Ön Plan: Otomobil cam sileceği, doğa, yeşil alan ve ağaçlar, dağlar, kuşlar, yol kenarındaki çiçekler, mavi gökyüzü, beyaz bulutlar, kara yolu.

Arka Plan: Sanayi tesisi, büyük bacalar, dumanlar, sararmış çimenler, gri bulutlar Gösterilen (yan anlamlar):

Ön Plan: Temiz ve bol oksijenli bir doğa, doğallık, özgürlük, sevinç, mutluluk, heyecan, çevreye saygı, diğerlerinden ayrı diğerlerinden farklı olma,

Arka Plan: Çevre kirliliği, karamsarlık, yok oluş Mitler:

İyi Kötü
Yaşam Ölüm
Var oluş Yok oluş
Temiz Kirli
Doğal Yapay
Doğa Kültür Metafor ( Eğretileme )

Metafor kullanımının afişin slogan kısmında dünyanın en az kirlilik yaratan aracı olduğunu iddia ettiği mesajda görüyoruz.

Kendini diğer araçlar ve onların gaz salınımları ile yaptığı kıyas sonucu kendini diğer otomobil markalarından ayrıştırıyor. Metonim ( Düzdeğişmece )

Otomobilin sileceği görseldeki otomobili temsil eden tek parçadır. İçinde, bütünün parça ya da parçanın bütün yerine geçtiği metonim’in önemli alt kategorisi olan kapsamlayışa örnek olarak otomobil ön cam sileceğini verebiliriz.


Sadece bu parça sayesinde görünürde bir otomobil olmamasına rağmen kullanılan parça sayesinde çağrışıma dayalı bir benzeyiş kullanımı vardır. Kara yolu: Otomobilin ilerlediği oto yol. Üzerindeki kesik çizgili şerit işaretinden bunu anlayabiliyoruz ama otomobili göremiyoruz.

Cam sileceğinden aracın içindeki yolcunun veya sürücünün bakış açısıyla görünen manzara, bu görsel bakan kişiye karayolunda giden bir aracın içinde seyahat ettiğini ve ön camdan manzarayı gördüğünü çağrıştırmaktadır. Kuşlar, yol kenarındaki çiçekler: Canlılığı, yaşamın güzelliklerini ifade ediyor. Mavi gökyüzü:
Mavi gökyüzü; özgürlüğü, huzuru ve sonsuzluğu ifade eder. İnsana rahatlık ve huzur veren, dinlendirici bir renktir. Sanayi tesisi:
Çevre kirliliği yaratan bir tesis, kapitalist düzeni, gücü, parayı temsil ediyor. Hakim olan rengin gri olması sonucu gri rengin anlamında baktığımızda, gözün en rahat algıladığı renklerden biri olan grinin alçak gönüllülüğü ifade eden, uzlaştırıcı ve denge unsuru olan bir renk olduğunu, ciddiyet ve hareketsizliği çağrıştırdığı ifade edilmektedir. Büyük bacalar, dumanlar:
Sanayi tesisinin büyük bacaları bu bacalardan birinden çıkan ateş yakıcılığı, kara dumanlar ise, gökyüzünde havada yarattığı kirliliği ifade ediyor. Işığı emen ve yok eden siyah, hüznü, yalnızlığı, sıkıntıları ve endişeleri hatırlatarak karamsarlığı artıcı etkiler gösterebilir.

Ölümü çağrıştıran siyah, genellikle matemin rengi olarak bilinir. Siyah renk aynı zamanda, gücü, soyluluğu, ağırbaşlılığı, hırsı ve tutkuyu ifade eder. Sararmış çimenler:
Sarı, ışığın, sevincin, üretim ve verimliliğin rengidir. İnsana sevinç ve coşku verir. İlham vericidir. Bilgiyi ve bilgeliği ifade eder. Sarı renk sıcak bir renk olmakla birlikte, yeşile kaçan tonları soğuk bir renk gibi algılanır. Bu nedenle, sarı canlılık ve neşenin rengi olduğu kadar, hüznün ve sonbaharın da rengidir.

Bu iki zıt etkiyi de içinde barındırdığı için insanda duygu ve zihin karışıklığına neden olabilmektedir. Sarı rengin görselde yarattığı etki tanımdan çok farklıdır. Görselde kirliliğin yarattığı etki ile canlılığını yitiren yok olan bir doğayı ifade etmektedir. Gri bulutlar:
Karamsarlık uyandıran bulutlar burada gri yağmur bulutlarından farklı olarak bacadan çıkan dumanlar sonucunda beyaz bulutların kirlendiği izlenimini uyandırmaktadır. Toplumbilimsel Çözümleme Toplumbilimsel Çözümlemenin alt başlıkları olarak; Yabancılaşma, Anomi, Bürokrasi, Sınıf ( sosyo-ekonomik ), Sapkınlık, Seçkinler, Azınlıklar, İşlevselcilik, Yaşam biçimi, Irk, Rol (toplumsal), Seks (cinsiyet), Toplumsallaşma, Statü, Stereotip, Değerler karşımıza çıkmaktadır. Toplumbilimciler, eğer bir şey parçası olduğu şeyin varlığını devam ettirmesine ve dengesini korumasına yardım ederse o şeyin işlevsel olduğunu söyler.

Benzer şekilde bir şey denge bozucu ve yıkıcı bir öge ise o da işlevsel değildir. Eğer bir şey, parçası olduğu şeyin varlığına hiçbir etkisi yoksa o durumda işlevsizdir. Bu tanımdan hareketle görselimizde yer alan sanayi tesisi; gücü otoriteyi temsil eden, üretim yapan, bir çıktı sağlayan ve bu anlamda işlevsel olarak düşünülebilecek bir öge olmasına rağmen denge bozucu ve doğa açısından yıkıcı etkileri olması anlamında işlevsel olmadığını söylemek mümkündür.

Reklama konu olan smart ise çevreye duyarlı bir otomobil olarak işlevsel bir kimlik kazanıyor. Sanayi tesisinin karmaşık yapısı bürokrasiyi, çevreye duyarsızlığı ve kirliliğe sebep oluşu toplumun değerlerine, sağlığına saygı duymaması, doğa içinde yabancılaşmayı ifade ederken çevre ile ilgili normlara uymaması anomik olarak görüşebilir. Görselimizde verilmek istenen mesajlardan biri de, smart otomobil kullanan kişinin yaşam biçimidir.

Çevre kirliliğine duyarlı bir sürücü olduğu anlatılmak isteniyor. Günümüzde pek çok otomobil statü sembolü olarak kullanılırken bu araç işlevselliği ile ön plana çıkmıştır.

Sınıfsal farklar gözetmediğini fiyatı ile herkesin ulaşabileceği bir otomobil olduğunu, esas önemli olan şeyin işlevsellik ve toplumsal değerler olduğunu görüyoruz. Teşekkürler...

İlknur Akarsu Marksist (İdeolojik ) Çözümleme Her ne kadar görselimizde sadece sileceği ile otomobilin bütünü temsil ediliyor olsa da reklama konu olan otomobil de bir endüstri ürünüdür ve görselimizde yer alan sanayi tesisine benzer bir fabrikada üretilmiştir.

Eleştirel bakış açısı ile düşündüğümüzde bir otomobilin de üretim aşamalarında çevreye zarar verebilecek etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Marx, insanların doğaya müdahale ettiklerini ve kendi maddi var oluş koşullarını yeniden üretmek için, belli araçların ve aletlerin yardımıyla doğayı kullandıklarını savunmaktadır.

Marksist düşüncenin temeli olan maddecilik, bireylerin maddi ilişkilerinin ve üretim biçimlerinin getirdiği yabancılaşmadan ve ezilmeden kurtulmasını ister. Ancak burada hem görselde bulunan sanayi tesisinde hem de reklama konu olan otomobil üreten fabrikada kendi varoluşu uğruna doğanın kullanımını ve hatta yine doğanın kullanımı ile reklam yapılarak araç satışının hedeflendiğini görüyoruz.
Otomobilin üretiminde çalışmış, bu işe emek vermiş işçilerin, emeğine yabancılaşması söz konusudur.

Marksist Kurama göre; ayrıca fabrikaya sahip burjuvazi sınıfı ile yönetici sınıf tarafından sömürülen emekçi sınıfın çatışmasından bahsetmek mümkündür.
Çözümlememize konu olan reklam sayesinde tüketim toplumuna çevrecilik teması üzerinden verilen mesaj ile bir mal bir otomobil satılmaya çalışılmaktadır.
Otomobilin üretiminde çalışmış, bu işe emek vermiş işçilerin, emeğine yabancılaşması söz konusudur.

Marksist Kurama göre; ayrıca fabrikaya sahip burjuvazi sınıfı ile yönetici sınıf tarafından sömürülen emekçi sınıfın çatışmasından bahsetmek mümkündür.

Çözümlememize konu olan reklam sayesinde tüketim toplumuna çevrecilik teması üzerinden verilen mesaj ile bir mal bir otomobil satılmaya çalışılmaktadır.
Full transcript