Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

gundsambuu davaamaa

on 29 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Гүйцэтгэсэн: Д. Гантулга Хятадын улсын
эдийн засгийн байдал,
гадаад руу хөрөнгө
оруулах хэлбэр Хятадын эдийн засгийн
байдал 2012 оны Монгол улсын
гадаад худалдаа: Хятадын эдийн засаг 2012 оны эхний хагасын байдлаар: Хорин хоёр их наяд долоон зуун есөн тэрбум найман зуун сая юань, Үүнд:
- Хөдөө аж ахуй, түүхий эдийн бүтээгдэхүүний хэмжээ Нэг их наяд долоон зуун дөчин долоон тэрбум нэг зуун сая юань
-Аж үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хэмжээ арван нэгэн их наяд ерэн таван тэрбум юань
-Үйлчилгээний салбарын бүтээгдэхүүний хэмжээ есөн их наяд найман зуун жаран долоон тэрбум долоон зуун сая юань
2011 онд гадаад худалдааны нийт хэмжээ 3 их наяд 6 зуун 42 тэрбум 60 сая ам.доллар
Эдийн засгийн хямралыг давж гарахын тулд:
Дотоодын эрэлтийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч, дэд бүтцийн томоохон төслүүд хэрэгжүүлэхэд 150 тэрбум ам.доллар гаргахаар төлөвлөсөн Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2012 оны 10 дугаар сарын 15-ны байдлаар 8869.8 сая ам.доллар,
Үүнд:
Экспорт 3409.4 сая ам.доллар
Импорт 5460.4 сая ам.доллар
Нийт өсөлт 110.7 сая ам.доллар буюу 1.3%,
Экспорт 252.7 сая ам.доллар буюу 6.9 хувиар буурсан
Импорт 363.4 сая ам.доллар буюу 7.1 хувиар өссөн
Гадаад худалдааны тэнцэл 2051.1 сая ам.долларын алдагдалтай, өмнөх оны мөн үеийнхээс 616.1сая ам.доллар буюу 42.9 хувиар өссөн (GDP-2011) Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2012 онд хятадын эдийн засаг
буурсан шалтгаан Европын өрийн хямралын нөлөөгөөр экспортын хэмжээ буурсан.
Эдийн засгийн гол хөдөлгөгч тулгуур болсон барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг төрөөс хязгаарласан.
Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх түүхий эд материал, ажиллах хүчний цалин, зардал өссөнөөс экспортын барааны өрсөлдөх чадвар буурсан.
Хятадын ажиллах хүчний зардал өссөний улмаас гадаадын
хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүд хятад дахь зарим үйлдвэрээ хааж, үйлдвэрлэлээ багасгасан. Мөн Япон улстай арлын маргаан хурцадсаны улмаас хятад дахь японы хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрүүдийн бүтээгдэхүүнийг хятадын хэрэглэгчид худалдан авах нь эрс багассан. 2012 онд ДНБ-ийн өсөлт онгөрсөн оныхоос 1.6%-аар буурч 7.7% орчим
Хөдөө аж ахуй, түүхий эдийн салбарын өсөлт буураагүй
Аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын өсөлт буурсан
Импортын өсөлт 6%, экспортын өсөлт 7.9%, энэ өмнөх оны өсөлтийн хурдаас 18.9%, 12.4%-аар буурсан ба гадаад худалдааны тэнцлийн зөрүү
2 их наяд доллар болж өмнөх оныхоос 45 тэрбум доллараар өссөн.
Ирэх онд ДНБ-ийн өсөлтийг 8.2% байхаар тооцсон. "Хятадын эдийн засгийн байдалд
хийсэн дүн шинжилгээ ба урьдчилсан таамаг”
тайлан(2012 оны 3 дугаар улирал)-д дурдсанаар: Хятад улсын аж ахуйн нэгжээс гадаад улсад хийсэн хөрөнгө оруулалт 2011 оны байдлаар Хятад улсын 5639 компани Монголд хөрөнгө оруулсан.
Энэ нь Монгол дахь нийт хөрөнгө оруулалтын 49.4%
Одоогийн байдлаар Хятад улсын Монголд хийсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 2.85 тэрбум ам.доллар
Монгол улсад орсон гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын бараг тал хувьтай тэнцэж байна
2011 оны байдлаар хоёр улсын худалдааны эргэлт 6.38 тэрбум ам.доллар
Хятад улс 2011 онд 74 тэрбум 650 сая долларын хөрөнгө оруулалт гадаадад хийсний 2.6%-ийг Монгол улсад оруулсан. Хятад улсаас Монгол улсад
хийсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2011 онд
(Мэдээллийн эх үүсвэр: ГХЯ) Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 1990-2011 / салбараар/
(Мэдээллийн эх үүсвэр: ГХЯ) Монголд байгуулагдсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани 1990-2010 он
(Мэдээллийн эх үүсвэр: ГХЯ) Хятадын аж ахуйн нэгжүүд гадаадад хөрөнгө оруулах хэлбэр Дараах тохиолдлуудад нэмэлтээр бүрдүүлэх материал
1. Хятад улстай дипломат харилцаа тогтоогоогүй улсад
2. Онцгой улс бүс нутагт
3. Хятад талын хөрөнгө оруулалт 100 сая доллараас давсан үед
4. Олон улс бүс нутгийн эрх ашгийг хөндсөн
5. Гадаадад онцгой зорилгоор компани байгуулахад
Орон нутгийн аж аж ахуйн нэгж нь:
1. 10 саяас 100 сая долларын хөрөнгө оруулалт
2. Эрчим хүч, уул уурхайн төрлийн хөрөнгө оруулалт
3. Хятадаас захиалга авах бизнес Бүрдүүлэх материал Мөнгөн хөрөнгө оруулалт
Биет хэлбэрээр (бараа материал, ажил үйлчилгээ)
Биет бус хэлбэрээр (патент, барааны тэмдэгт г.м)

ААН Худалдааны яам (орон нутгийн худалдааны хэрэг эрхлэх агентлаг) Зөвшөөрөл
Зохицуулах хууль: Хилийн чанад дахь хөрөнгө оруулалтын хууль
Тухайн бүртгэлтэй харъяа нийслэл, мужийн худалдааны газар тус компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллана.
Хувь хүн- Зохицуулалт, зөвшөөрөл байхгүй. Улсын бүрэн эрх, аюулгүй байдал, нийгмийн эрх ашигт хортой эсвэл хууль журамд харшилсан
2 улсын харилцаанд сөрөг нөлөөтэй
Хятадын нэгдэн орсон олон улсын гэрээг зөрчих магадлалтай
Импортолж экспортлохыг хориглосон бараа, техник технологи Дараах нөхцөлд зөвшөөрөл олгохгүй: Хүсэлт гаргасан өргөдөл
(Гадаадад байгуулах компанийн нэр, дүрмийн сан, үйл ажиллагааны хэлбэр, хугацаа,хөрөнгийн эх үүсвэрийн талбар, хөрөнгө оруулалтын агуулга, хувь эзэмшлийн бүтэц, хөрөнгө оруулалтын орчны үнэлгээ)
Компанийн гэрчилгээний хуулбар
Гадаадад байгуулар компанийн дүрэм, холбогдох гэрээ хэлэлцээр
Холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл, бичиг баримт
Өөр аж ахуйн нэгжийг худалдан авсан нэгтгэсэн тухай урьдчилсан тайлан
Холбогдох байгууллагаас шаардсан бусад бичиг баримт Нэмэлтээр бүрдүүлэх материал: 4. Хөрөнгө оруулалтын хэт тэлэлтийг багасгах
Хүн амын зарим хэсгийн орлого өндөр байгаагаас тансаг зэрэглэлийн байрны эрэлт ихэссэн нь
байрны үнийг өсгөх нэг хүчин зүйл болсон.
Бага, дунд орлоготой иргэдийн хэрэгцээг хангаж ердийн орон сууцны нийлүүлэлтэд төр анхаарч байна.
Тус салбарт олгож буй зээлийн цар хүрээг багасгаж, хүүгийн хэмжээг өсгөх замаар хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлаж байна. Хятадын барилга үл хөдлөхийн салбарын
өнөөгийн байдал: Хятадын барилга үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хөрөнгө оруулалт дотооддоо хязгаарлалтад
орсон тул хөрөнгө оруулагчид гадаад орон руу энэ чиглэлийн хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол нэмэгдэх хандлагатай болох магадлалтай.
Хандалт хийх газрууд:
Жич: Хятадын хөрөнгө оруулагчид 50:50 хувийн хөрөнгө оруулалтаар үл хөдлөхийн төсөл хамтран хэрэгжүүлэх сонирхолгүй, Монголын талыг газраа гаргаад өөрсдөө бусдыг нь гүйцэтгээд хяналтын хувиа өөрсдөө хянах хэлбэрээр ажиллах хүсэлтэй байдаг. Хятадаас хөрөнгө оруулагч хайх
Full transcript