Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

projecte musica

No description
by

sara mon

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of projecte musica

INTRODUCCIÓ AL PROJECTE INDICADORS ASSOCIATS AL PROJECTE (cont.) TOTAL: 17 sessions TEMPORITZACIÓ INDICADORS ASSOCIATS AL PROJECTE TEMPORITZACIÓ Per a desenvolupar la música del musical, el grup de treball haurà de buscar informació sobre: - La problemàtica del tema a tractar.

- El tipus de música que es relaciona amb l’època en la qual es desenvolupa el problema o aquella que l'alumnat relacione amb el tema escollit. Per a l’elaboració del guió es proporcionarà a l'alumnat unes bases sobre com s’organitza un guió, i que els alumnes hauran de seguir (introducció, desenvolupament i desenllaç) Passos a seguir:
1- Anàlisi del context històric i sociològic del tema elegit.

2- Esbossos i dissenys posibles.

3- Selecció dels dissenys.

4- Execució del vestuari amb els materials finals a partir del dissenys seleccionats. Per a l'elaboració del vídeo publicitari s'haurà de tindre en compte el disseny, de manera que cartells, tríptics i vídeo tinguen relació entre ells. A partir de referents actuals han de crear publicitat d’acord amb el tema elegit sobre el qual versarà el musical. Àrea 1 - GUIÓ Àrea 4 - ESCENOGRAFIA OBJECTIUS D’APRENENTATGE (I) - Dossier teòric per a consultar i fer recerca guiada.

- Enllaços amb la informació de grups musicals reivindicatius i cançons protesta.

- Vídeos com a exemple de com és un musical.

- Fitxes amb la descripció completa per poder guiar cadascuna de les activitats. Exemples. nivell: 4t d'ESO
núm. d'alumnes: 30
model: Institut de Sils
PROJECTE GLOBAL Vídeo d'introducció PRODUCTES FINALS: ACTIVITATS Cada grup ha seleccionat la branca amb la qual va a
treballar. Les àrees eren 6 per a 6 grups de 5 alumnes:
escenografia, coreografia, vestuari, publicitat, guió i música

Molt important: mai s'avalua el resultat final. Avaluem cada fase,
així com la implicació de l’alumnat en cada classe.

El grup comparteix el material (blog) i interacciona amb altres grups, són receptius amb les diferents idees plantejades i han de plantejar-ne de noves més relacionades amb els seus interessos. L’equip de treball haurà de crear un escenari adaptat a la temàtica.

Escenografia fixa, que serà el fons principal i altres mòbils.

S’hauran de realitzar esbossos i una xicoteta maqueta, molt senzilla.

Elecció dels materials a usar:
- Cartó reciclat
- Paper reciclat.
- Objectes reciclats.
- Teles de roba vella.
- Retoladors.
- Pintura acrílica... taula resum sessions CRITERIS D’AVALUACIÓ DELS PRODUCTES ESQUEMA GLOBAL DEL PROJECTE 6 activitats o línies d'intervenció
6 grups de 5 alumnes per cada activitat
blog personal diari/dossier de treball
producte final: MUSICAL qüestionari inicial - Què és per a tu la música?
- Per a què diries que serveix la música?
- Creus que es pot protestar a través de la música?
- Què fas quan alguna cosa no t’agrada?
- Creus que hui en dia la gent està protestant perquè veu coses que no li agraden?
- Què saps sobre la música dels anys ’70?
- Què opines de la música reivindicativa?
- Quin tipus de música escoltes habitualment?
- Coneixes algun grup de música que tracte temàtica social?
- Què saps de la música punk?
- Coneixes algun grup de música punk?
- Has sentit parlar dels Sex Pistols?
- Coneixes el grup de música Obrint Pas? 25 preguntes - Coneixes el moviment anomenat La Nova Cançó?
- Coneixes els cantautors Lluís Llach o a Raimon?
- Veus al teu entorn algun tipus d’injustícia social?
- Quin tipus de música escoltaven els teus pares?
- Trobes algun tipus de vincle entre la música que escoltaven els teus pares i la que escoltes ara?
- Creus que la música transmet algun missatge?
- Has utilitzat alguna vegada la música per a expressar alguna reivindicació?
- Saps què és un musical?
- Has sentit parlar alguna vegada d’algun musical?
- Et sonen els noms dels musicals “El rei lleó”, “La bella i la bèstia”, “High School Musical”, “40 el musical”, “A quién le importa” o “We will rock you”?
- Quines activitats comprenen un musical?
- Has participat alguna vegada en un musical? TEMA: LA MÚSICA COM A EXPRESSIÓ EL MUSICAL COM A PRODUCTE FINAL la investigació sobre el tema els recursos emprats LES DIFERENTS LÍNIES D'ACTUACIÓ:
publicitat, escenografia, vestuari,
guió, música i coreografia. el compartir la informació: el blog la interacció dels diferents grups dansa música teatre matemàtiques llengua tecnologia plàstica arquitectura pintura relacions socials reivindicació desenvolupament personal moda noves tecnologies diversió aprenentatge PER QUÈ LA MÚSICA? - idioma universal per part de totes les cultures.
- expressió dels sentiments i inquietuds personals i col•lectives.
- transmissora de missatges, idees polítiques i exaltació del poder.
- expressió del descontent, reivindicativa de canvis socials.
- reflex d'una societat i una època històrica. “…sense música la vida seria una errada.” Friedrich Nietzsche. «La música ha de servir un propòsit; ha de ser part d'alguna cosa més gran, una part de la humanitat».
Pau Casals CONTINGUTS 1.- Justificació del tema
2.- Introducció al projecte
3.- Indicadors associats al projecte
4.- Temporització
Continguts de les sessions
Taula resum
5.- Producte final: activitats
6.- Objectius d’aprenentatge
7.- Recursos
8.- Criteris d’avaluació 1a SESSIÓ: Presentació el projecte i qüestionari inicial gràcies per la vostra atenció següent diapo 2a SESSIÓ: vídeo Sex Pistols, divisió en grups de treball, 3a SESSIÓ: - traducció de la cançó anglès-valencià,
- debat música reivindicativa Explicar detalladament el projecte.
Repartirem el dossier-guia als alumnes.
A partir del vídeo: analitzem l´època històrica
Continuem el debat i analitzem postures
Ho relacionem amb l’època i la societat actual. 4a SESSIÓ: Introducció sobre què és un musical
Pel·lícula "Grease" (1978) 5a SESSIÓ: acabem pel·lícula,
veiem vídeos sobre musicals 6a SESSIÓ: Debat sobre les problemàtiques actuals per a triar el tema sobre el qual versarà el musical. Buscarem informació i notícies sobre els temes que preocupen l’alumnat. tema escollit i divisió de la classe en grups
cada grup s'encarrega d'un apartat
(6 apartats: escenografia, coreografia, vestuari, publicitat, guió i música)
cada grup investiga sobre cada apartat 7a SESSIÓ: 8a SESSIÓ: Continuem amb la investigació al voltant dels apartats. 9a SESSIÓ: BLOG: compartir la informació
Interactuació entre els diferents grups
Resolució de dubtes que s'hagen pogut plantejar 10a SESSIÓ: expliquem teoria sobre els diferents apartats de treball del musical.
Donar nocions sobre com realitzar vestuari, com preparar guió, com fer coreografies, editar vídeos i imatges per a publicitat, etc.
Guiar l’alumnat en la seua tasca investigadora. continuem amb el treball al voltant dels diferents apartats del musical. 11a SESSIÓ: 12a SESSIÓ: Continuem amb la investigació al voltant dels apartats. 13a SESSIÓ: Posta en comú dels treballs grupals, selecció dels cartells i vídeos publicitaris, resolució dels dubtes que hagen sorgit a nivell global i correcció del treball realitzat fins ara. 14a SESSIÓ: Posta en comú del treball realitzat. A partir d’ara tractarem d’organitzar i distribuir per a l’actuació del musical. Distribuirem els flyers, la interpretació dels personatges, composició de l’escenografia i assaig del musical.. Muntatge i assaig del musical. 15a SESSIÓ: 16a SESSIÓ: Últim dia de muntatge i assaig, tot ha d'estar apunt i finalitzat per a l’endemà. 17a SESSIÓ: Estrena del musical. NOTA: les sessions seran flexibles,
es poden afegir dies d'assaig si calguera, L'assignatura de Projectes es considera com a assignatura independent o que pot englobar les hores de diferents assignatures:
1 sessió 55 minuts. Àrea 2 - MÚSICA Àrea 3 - COREOGRAFIA Àrea 5 - VESTUARI Àrea 6 - PUBLICITAT cartells, tríptics i vídeos promocionals L'alumnat haurà d'investigar sobre el tipus de ball i la coreografia i passos de ball més adequats per al tema del musical. Els tipus de ball podran ser, com a exemple: - Hip Hop.
- Funky.
- Rock and roll.
- Dansa contemporànea. Objectius transversals - Disposició per aportar idees pròpies i valorar les idees de la resta de companys.

- Implicar-se en un projecte grupal amb uns objectius comuns.

- Conèixer les diferents eines que podem utilitzar per a la realització d'un treball per projectes.

- Descobrir nous sabers, nous móns, en una perspectiva de sensibilització o de “motivació”.

- Provocar nous aprenentatges en el marc mateix del projecte.

- Desenvolupar la cooperació i la intel·ligència col·lectiva.

- Ajudar cada alumne a adquirir confiança en ell mateix, reforçant la identitat personal i col·lectiva.

- Desenvolupar l'autonomia i la capacitat de fer tries i saber-les negociar. LA MÚSICA COM A EXPRESSIÓ Salvador González, Noemí Marín, Maika Pardo, Sara Ramón i Oscar Senabre - Conèixer la possibilitat que ofereix la música com a mètode d'expressió i protesta i el seu ús al llarg de la història.

- Entendre la importància de la música i la seua relació amb la llibertat d'expressió.

- Acostar-se a la música dels anys ‘70, comprendre els conceptes bàsics de la música punk i altre tipus de música reivindicativa.

- Recerca en diferents àmbits del
muntatge d'un musical (cartells,
vestuari, escenografia, guió,
música i vídeo). - Aprenentatge, muntatge i edició d’una cartellera, així com l’ús de programes informàtics de retoc gràfic de software de llicència lliure, en vídeos i fotografia.

- Conèixer l'ús de les eines web 2.0 (mitjançant el blog), com a ferramenta útil per a l'expressió d'opinions i obtenció d'informació.

- Conèixer l'ús de l'expressió corporal com a un llenguatge més d’expressió de sentiments.

- Comprendre la importància
de l'elaboració d'un guió i
obtindre destresa en la
seua elaboració. OBJECTIUS D’APRENENTATGE (II) 6 grups de 5 alumnes equip cooperatiu responsabilitats dins del grup / rols coordinador/a secretari/a portaveu responsables - Coordina el treball.
- Supervisa la planificació i el ritme de treball.
- Revisa el treball del grup. - Anota els acords.
- Anota els resultats dels debats, activitats...
- Omple els fulls d’autoavaluació del grup. - Es responsabilitza d’aconseguir els
materials que necessita el grup.
- Supervisa que els altres membres porten tot el necessari. - Comunica als
professors i als
altres grups els
resultats,
conclusions... Productes comuns 6 punts
Productes per grup 4 punts - Participació i contingut dels blogs amb els quals treballaran per compartir les seues idees: 2 punts.

- Treball de recerca realitzat en cadascuna de les àrees amb aportació de documents per a la presa de referències: 2 punts.

- Contribució amb idees i participació en els debats grupals:
1 punt.

- Actitud i comportament a classe i amb la resta de companys:
1 punt. - Cartells, díptic o tríptic i vídeo ben elaborats i amb la informació precisa.

- Guió, el seu contingut i la forma en la qual estarà redactat.

- Muntatge de la coreografia d'acord amb el guió elaborat.

- Elecció de la música i la seua relació
amb el guió.

- Disseny de l'escenografia
(decorat i il•luminació).

- Elecció del vestuari i la seua adequació
amb el guió. PRODUCTES COMUNS (6 punts) PRODUCTES PER GRUP (4 punts) tria del tema del producte final LA MÚSICA COM A EXPRESSIÓ Salvador González, Noemí Marín, Maika Pardo, Sara Ramón i Oscar Senabre http://www.institutdesils.cat/
Full transcript