Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biyomedikal Mühendisliği ve Dalları

No description
by

murat tamaç

on 23 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biyomedikal Mühendisliği ve Dalları

BiYOMEDiKAL MÜHENDiSLiGi VE BRANSLARI
BiYOMEDiKAL MÜHENDiSLiGi NEDiR?
Biyomedikal mühendisliği, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak, biyoloji ve tıpta karşılaşılan problemlerin çözümü için çalışan ve sağlık bakımı konusunda genel anlamda ilerlemeler sağlamayı hedefleyen bir mühendislik dalıdır.
Biyomekanik
Biyomekanik çalışmalarında, mühendislik yöntemleri de kullanılarak, canlıların nasıl hareket ettikleri, hareketlerinin nasıl kontrol edildiği ve hareket sırasında değişik bölümlerde oluşan kuvvet sisteminin etkisi incelenmekte, canlı ve cansız dokular üzerinde zorlanma durumları incelenmekte ve tedavi yöntemleri test edilmekte ve geliştirilmektedir.
Biyosensörler
Biyosensörler biyolojik tepkimelerde hedef analitleri denetlemek için kullanılan küçük algılayıcı cihazlardır.
Biyomalzemeler
Biyomalzeme; vücudun işleyişine yardımcı olmak üzere üretilen ve geliştirilen malzemelerdir.
Biyoteknoloji
Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı yada bir barçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan yada mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına “Biyoteknoloji“ denmektedir.
Biyonanoteknoloji
Biyonanoteknoloji biyolojik başlangıç materyallerini kullanan, biyolojik tasarım ve üretim prensiplerinden faydalanan ve tıp biyoteknolojide uygulanan bir nanoteknoloji dalıdır.
Biyoinformatik
Biyoinformatik, bilgisayar teknolojisinin biyolojik bilgi işlenmesi amacıyla kullanılmasıdır. Bu amaçla bilgisayarlar, biyolojik ve genetik bilginin elde edilmesi, saklanması ve analiz edilmesi için kullanılır.
Klinik Mühendisligi
Genel olarak klinik mühendisleri,hastalıkların araştırılmasında ve evrelerinde kullanılan cihazların dizaynı ve geliştirilmesinde görev alan mühendislerdir.Klinik mühendisleri; fiziksel bilimleri , malzeme ve imalat bilgilerini hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanmak için üretilen makinelerin tasarımında ve yapımında kullanırlar.
Radyodiyagnostik cihazlar vasıtasıyla elde edilen ve daha kolay teşhis imkanı sunan radyodiyagnostik görüntüler hekimleri sadece kolay teşhis imkanına kavuşturmakla kalmamış, bu imkanın sonucunda hastalıkların daha özel yöntemlerle tedavi edebilir hale gelmelerini sağlamışlardır.
Tıbbi Görüntüleme
Protez ve Yapay Organ
Yapay organ işlevini yitirmiş veya yitirmekte olan ve genellikle hayati önem taşıyan organların yerine bu organların işlevlerinin bir kısmını ya da tamamını geri kazandırmak amacıyla tasarlanan mekanik malzemelerden veya doku mühendisliği yoluyla üretilen organdır.
Biyolojik isaretler
Biyolojik işaret, canlı vücudundan elektrotlar veya dönüştürücüler aracılığıyla algılanan elektrik kökenli olan veya olmayan işaretlerdir.
Doku Mühendisligi
Doku mühendisliği ve rejeneratif tıp canlı hücrelerin çeşitli yollarla çoğaltılmasını, bunların teşhis, test ya da tedavi amaçlı uygulamalarda kullanılmasını kapsar.
Rehabilitasyon Mühendisligi
Rehabilitasyon mühendisliği engelli insanların yaşam kalitesini geliştirmek için bilim ve teknolijinin uygulanmasıdır.
Teletıp
Teletıp, mesafe hasta ve doktorları birbirinden ayırdığı zaman sağlık bakım hizmetleri sağlamak maksadıyla elektronik bilgi ve komünikasyon teknolojilerinin kullanılmasıdır.
SONUÇLAR
Biyomedikal alanında eğitim almış personele duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisleri ve Teknikerleri bu alanda hizmet vermekte ise de Biyomedikal ve özellikle Klinik Mühendisliği alanında eğitim almış uzman elemanlara sağlık kurumlarında gereksinim duyulmaktadır. Hastanelerde kalite ve risk yönetimi kavramlarının ön plana çıkması ile birlikte tıbbi cihazların kalibrasyon ölçüm ve takiplerinin yapılması beklenmektedir. Tüm bu işlevleri yerine getirecek olan personelin sektöre kazandırılabilmesi için üniversitelerimizdeki Biyomedikal Teknikeri ve Mühendisliği eğitimi veren programların sayısının arttırılması çok büyük bir önem taşımaktadır .
KAYNAKLAR
1. http://tr.wikipedia.org/wiki/Biyomedikal_m%C3%BChendisli%C4%9Fi
2. http://www.emo.org.tr/ekler/ada370ffe4b8c03_ek.pdf
3. http://www.biyomekanik.itu.edu.tr/Icerik.aspx?sid=3969
4. http://biyokure.org/biyosensor-nedir/7582
5. http://www.bilgiustam.com/biyomalzeme-vucutta-kullanilan-yapay-malzemeler-2/
6. http://biyoinformatik.wordpress.com/2007/02/18/biyoteknoloji-nedir/
7. http://www.nanotechnology.leeds.ac.uk/research/Bionanotechnology.shtml
8. http://biyoteknolojikyasam.blogspot.com/2012/12/biyoinformatik-nedir.html
9. http://www.medikalteknoloji.com/print.php?news.313
10. http://w3.gazi.edu.tr/~mkaradag/tezler/duyguunal.pdf
11. http://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_organ
12. http://www.medikalteknoloji.com/forum-t1367-15.html
13. http://www.biyomedtek.com/bmt-konular-no5.htm
14. http://www.embs.org/docs/careerguide.pdf
15. http://kccqwerty.blogspot.com/2011/10/teletp-nedir.html
16. http://www.emo.org.tr/ekler/ada370ffe4b8c03_ek.pdf

Dinlediğiniz için tesekkürler...
içindekiler
1. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
2. BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ÇALIŞMA ALANLARI
2.1. Biyomekanik
2.2. Biyosensörler
2.3. Biyomalzemeler
2.4. Biyoteknoloji
2.5. Biyonanoteknoloji
2.6. Biyoinformatik
2.7. Klinik Mühendisliği
2.8. Tıbbi Görüntüleme
2.9. Protez ve yapay organ
2.10. Biyolojik işaretler
2.11. Doku Mühendisliği
2.12. Rehabilitasyon Mühendisliği
2.13. Teletıp
3. SONUÇLAR
4. KAYNAKLAR

Full transcript