Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Musikskapande: Skriv en låt med några ackord och melodi.

En uppgift i låtskrivande för årskurs 6. Givna ackord att välja mellan och givet tonförråd (G/Em-pentaskala). Med bedömningsgrunder.
by

Anton Larsson

on 6 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Musikskapande: Skriv en låt med några ackord och melodi.

Musikskapande

Ni kommer att delas in i tre grupper.

Tillsammans ska ni skriva en låt som har
några ackord och melodi.

Låten ska framföras för de andra grupperna.
Skriv en låt
med några ackord och melodi
Sätt ihop några av de här ackorden i en ordning som ni tycker passar:

G Em C D

G eller Em
ska vara första och sista ackordet i låten (samma startackord som slutackord).

Instrumenten ni får använda er av är gitarr och keyboard.

Skriv ned ackordens ordning på ett papper.


Steg 1
När ni kan spela ackorden i den ordning ni valt ska ni göra en melodi till er låt. En ton i taget.

Ni får använda er av dessa toner:

B D E G A

Tonerna får spelas i vilken ordning ni vill, samt upprepas så många eller få gånger ni vill.

Gör melodin enkel och inte för snabb eftersom ni ska kunna öva in den och spela upp den.

Återanvänd gärna fraser som kan återkomma i låten.

Skriv ned melodin på papper, skriv ned ackorden över melodin.
Steg 2
Öva in hela låten tillsammans.
Alla ska öva på att spela melodi och kompa.
Turas om.

Till sist ger ni låten och er grupp namn som ni kommer överens om tillsammans.

När ni framför låten tillsammans ska:
någon/några spela melodin och någon/några spela ackorden,
därefter byter ni, så att den som spelade melodin kompar med ackord och vice versa.


Steg 3
Namn:
Vecka & år:
t.ex. v.13 2015
Uppgift: skriva en låt med några ackord och melodi

1. Hur gjorde ni när ni valde ordningen på ackorden?
2. Hur gjorde ni när ni skrev melodin?
3. Hur övade ni in låten?
4. Vad spelade du när ni framförde låten?
5. På vilket sätt bidrog du i skapandet?
6. Hur tycker du att resultatet blev?Skriv på ett papper och sätt in i pärmen:
Steg 4
Skapa musik:
E: Du bidrar till skapandet och använder använder instrument och prövar hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
C: Du är med i hela skapandet och använder använder instrument och prövar hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
A: Du är med i hela skapandet och använder använder instrument och prövar hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.

Du spelar melodin:
E: delar av melodin, C: övervägande delar av melodin, A: hela melodin.

Du kompar på ett ackordinstrument:
E: några ackord, C: några ackord med flyt, A: alla ackord med flyt.


Delar av musikundervisningens
centrala innehåll


Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
Musikframföranden.
Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
Bedömning av uppgiften
https://docs.google.com/a/lmgilund.se/document/d/1oSCtxkpIkZOHFmEBCLnOllblI1PonkgtzI7RhUuTOCk/edit
Här är en länk till ackord och meloditoner:
Anton Larsson, Lunds Montessorigrundskola 2015
anton.larsson@lmgilund.se
Full transcript