Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ekosistem ve madde döngüleri ( vize prezi)

No description
by

elif fidan yıldız

on 21 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ekosistem ve madde döngüleri ( vize prezi)

EKOSİSTEM VE MADDE DÖNGÜLERİ
Dünyamız da bir ekosistemdir.
EKOSİSTEM
EKOSİSTEMİ OLUŞTURAN ETMENLER

Çevrebilimde belli bir alanda yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halinde bulunan canlılar ile onların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütüne “Ekosistem” adı verilmektedir.
Deniz,çöl, orman, evimizdeki akvaryum, yaşadığımız kent, her biri ayrı bir ekosistemdir.
Bunların hepsinde canlılar vardır, onların cansız çevreleri vardır ve bunlar bir birleriyle sürekli etkileşim halindedirler.
Dünya ekosistemine dışarıdan katılan tek şey güneş enerjisidir.
CANLI ETMENLER
Üreticiler
Tüketiciler
Ayrıştırıcalar
ÜRETİCİLER
Ekosistemin canlı öğeleri arasında en önemlilerinden biri, üreticilerdir.
Tüm ekosistemlerde temel üreticiler yeşil bitkilerden oluşur.
Temel üreticiler olan yeşil bitkiler,ışık enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal enerjiye çevirirler.
TÜKETİCİLER

Birincil tüketiciler enerji kaynağı olarak yeşil bitkilerin yapısında biriken organik maddeleri kullanırlar.

Doğrudan doğruya bitkilerle beslendikleri için bunlara

otobur hayvanlar

da denir.
Yaşamlarını birincil tüketicileri yiyerek sürdüren
etobur hayvanlar
a ikincil tüketici adı verilir
Tüketiciler genellikle birincil ,ikincil ve üçüncül olmak üzere üç gruba ayrılır.
Ekosistemlerde tüketiciler büyük çoğunlukla hayvan türlerinden oluşur.
AYRIŞTIRICILAR
Ayrıştırıcı organizmaların ekosistemlerdeki görevi, canlı dokularında biriken çeşitli kimyasal maddeleri yeniden canlılar tarafından kullanılabilir hale getirmektedir.
Ayrıştırıcı organizmalar ölen bitki ve hayvan dokularını parçalayarak yaşamlarını sürdürürler ve bu işlemden elde ettikleri enerjiyi yaşam işlevleri için kullanırlar.
Bazı ekosistemlerde küçük etobur hayvanlarla beslenen yırtıcı hayvanlara da üçüncül tüketiciler denir
BESİN ZİNCİRİ ve ENERJİ PİRAMİDİ
Bir yaşam birliğindeki canlılararasında görülen beslenme ilişkisine
besin zinciri
denir.
Üreticiler , tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere üç temel canlı grubundan oluşan karmaşık beslenme ilişkilerine ise
besin ağı
denir.
Besin zincirinde doğal bir enerji akışı gerçekleşir. Buna da
enerji piramidi
adı verilir.
Besin zinciri karada çiçekli bitkilerle , suda mikroskobik alglerle başlar.
KARA EKOSİSTEMİNDE BESİN AĞI
SU EKOSİSTEMİNDE BESİN AĞI
BESİN VE ENERJİ PİRAMİDİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
MADDE DÖNGÜLERİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü
Fosfor Döngüsü
Canlılar için önemli bir madde olan azot, protein ve DNA’ nın bileşenlerindendir. Azot, topraktaki verimi büyük ölçüde etkiler.

Atmofer % 78 oranında azot (N2) içerir.
Fakat atmosferde serbest bulunan azot organizmalar tarafından doğrudan kullanılmaz.
Azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için bazı süreçlerden geçerek nitrit ve nitratlara dönüştürülmesi yani bağlanması gerekir.
AZOT DÖNGÜSÜ
DOĞADA AZOTUN DOLAŞIMI
Atmosferde yıldırım ve volkanik faaliyetler sırasında ortaya çıkan elektrik deşarjları sonucunda azot ,oksijenle birleşerek nitrit ve nitratlara dönüşür.
Azotun bağlanması topraktaki bazı bakteriler tarafından gerçekleştirilir.Bu bakteriler ölmüş canlıların yapılarındaki organikmaddeleri parçalayarak bunları nitrata çevirir.
Toprakta ve bazı bitkilerin köklerinde bulunan azot bağlayıcı bakteriler sayesinde bitkiler nitratları alır ve yapılarına katar.
Azot, besin zinciri ile bitkilerden otçullara otçullardan da etçillere geçer.
Ölen bitki ve hayvanlar , ayrıştırıcılar tarafından parçalanır.Mikroorganizmalar azotu nitrit ve nitrata dönüştürür ve böylece azot döngüye katılmış olur.
Azotun esas kaynağı atmosferdir.
KARBON DÖNGÜSÜ
Karbon atomları, canlı dokularını meydana getiren birleşikleri oluşturması nedeniyle tüm yaşamın
temel taşıdır.
Canlıların temel yapısını oluşturan karbon ; atmosferde karbondioksit , suda karbon dioksit ve bikarbonat hâlinde bulunur.
Karalarda ise karbon, kömür, doğal gaz, petrol,
kireç taşı içerisinde yer alır.
Karbon döngüsü atmofer, litosfer, biyosfer ve hidrosfer arasında gerçekleşir. Döngü bozulmadığı sürece karbon oranında önemli değişiklikler meydan gelmez.
SU DÖNGÜSÜ
Yeryüzünde bulunan deniz, göl ve akarsulardan buharlaşan su yükselerek gökyüzünde birikir. Biriken bu buhar tanecikleri bulutları oluşturur. Oluşan bulutlar gökyüzünde soğuk hava tabakaları ile karşılaşır. Yoğunlaşarak yağmur, dolu, kar ve sis olarak tekrar yeryüzüne döner. Bu olaya doğada
su döngüsü
denir.
Su döngüsü Dünya'daki hayatın devamı için çok önemlidir.
Dünya'nın dörtte üçü sularla kaplıdır.
FOSFOR DÖNGÜSÜ
Fosforun doğadaki deposu, fosfatlı kayalar ve sudur.
Fosfor döngüsünün temelini, fosforun karalardan denizlere, denizlerden karalara taşınması oluşturulur. Fosfatlı kayalardaki fosforun bir kısmı, erozyon yoluyla suda çözünmüş hale gelir. Bu inorganik fosfat, bitkilerce alınır, organik fosfatlara çevrilir. Beslenme zinciriyle ot obur ve et obur hayvanlara aktarılır. Bitki artıkları, hayvan ölüleri ve salgılarındaki organik fosfatlar, ayrıştırıcı mikroorganizmalar yardımıyla inorganik duruma çevrilir. Böylece, yeniden bitkilerce alınmaya hazırdır.
KONU :Ekosistem ve Madde Döngüleri
Elif Fidan YILDIZ - 120103061
Fen Bilgisi Öğretmenliği
2. Sınıf / 2. Grup
Full transcript