Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lectura i escriptura en síndrome de Down

Lectura i escriptura en síndrome de Down
by

Melissa Fortea

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lectura i escriptura en síndrome de Down

Conclusions
Etiologia
Índex
Dificultats en lectura
i escriptura
Orientacions metodològiques
generals
Etiologia
Lectura i escriptura en síndrome de Down
Dificultats en lectura i escriptura
Orientacions metodològiques generals
Mètode Troncoso i del Cerro
Concreció de pràctiques a l'aula
Melissa Fortea, Isabel Gómez,
Susana Llopis i Sarai Martínez

Conclusions
Dificultats derivades de les característiques físiques
Deficiències cognitives
Alteracions en el desenvolupament del llenguatge

Orelles petites i
de forma arrodonida
Mans i dits curts i amples amb plec palmar únic
Protrusió lingual
i macroglòssia

Característiques físiques
Dificultat en l'aprenentatge
Dificultat per establir relacions
entre els signes, la representació gràfica i els sons escoltats
Dificultats en la grafomotricitat
Dificultats d'articulació,
veu i fluïdesa
Més enllà de la lectura:
la comprensió
Lectura
Descodificació
Comprensió
+
L'alumnat amb síndrome de Down:
- Major capacitat per descodificar que per comprendre
- Major comprensió lectora que auditiva
- Diferències a nivell individual de l’alumne
- Importància de l’automatització de la mecànica lectora
- Fonamental incidir en la comprensió
Concreció de pràctiques a l'aula
ES CONSIDERA MOLT IMPORTANT L'ACCÉS A LA LECTURA
(Borrel et al., 2011)
Atenció
Memòria
Processament de la informació
- Escassa diferenciació entre estímuls antics i nous
- Dificultat per mantindre l’atenció i continuar amb una tasca específica
- Menys capacitat per autoinhibir-se
- Dificultat per a processar formes específiques d’informació sensorial
- Disminució en la capacitat de consolidar i recuperar la memòria
- Reducció de la memòria declarativa

Dificultats per a:
- Integrar i interpretar la informació
- Planificar noves accions
- Realitzar una conceptualització i programació internes
- Aconseguir operacions cognitives seqüencials
- Elaborar pensament abstracte
- Elaborar operacions numèriques

(Flórez, 1995 citat en Comes, 2006)
(Mayor, 1988 citat en Ramírez et al., 1999)
Pragmàtic
Deficient desenvolupament de la competència comunicativa amb limitacions en el lèxic per expressar necessitats o desitjos.
Fonològic
Nombre excessiu d'omissions de fonemes i supressió de certes consonants

Lèxic
Més reduït, i adquisició més lenta (que en la resta de xiquets)

Semàntic
Capacitat limitada per combinar relacions semàntiques i per produir oracions complexes.

Sintàctic
Dificultats per a ordenar sintàcticament frases
Problemes per a utilitzar verbs auxiliars en oracions interrogatives
Dificultats per a emprar els pronoms personals i indefinits
Escassa utilització de verbs compostos
Longitud mitjana dels enunciats.
Desenvolupament de les
habilitats perceptives i discriminatòries
PRIMERA FASE
SEGONA FASE
TERCERA FASE
Mètode de lectura
Mètode d'escriptura
Primera etapa
Percepció global i reconeixement de paraules
Segona etapa
Accés al codi escrit i aprenentatge de síl.labes
Tercera etapa
Progrés lector i fluïdessa i afició
Primera etapa
Preescriptura
Traçat de línies
Segona etapa
Iniciació a l'escriptura
Tercera etapa
Progrés escriptor
Ortografia - Gramàtica - Morfologia - Sintaxi
- Discriminació
- Associació
- Selecció
- Classificació
- Denominació
(Roch, Florit i Levorato, 2011)
Comprensió lectora
(Comes, 2001)
ELS RESULTATS
SÓN MILLORABLES
AMB FORMACIÓ
I AUGMENT DE LES
EXPECTATIVES DEL
PROFESSORAT
Orientació cap a l’èxit
Programa de lectura primerenca
Abordament dels processos de lectura i escriptura de manera separada
Ensenyament divertit, significatiu i motivador
Aprofitar el major
rendiment visual
Adaptar-se a les
necessitats i evolució
del xiquet
(Fundació Iberoamericana Down 21, 2014)
ANOMALIA CROMOSÒMICA
47 cromosomes en lloc
dels 46 habituals

trisomia del parell 21
Trisomia lliure o simple
Traslocació
Mosaicisme
95 %
3,5 %
1,5 %
NO-DISYUNCIÓ O NO-SEPARACIÓ

Parella 21 no se separa:
els dos cromosomes es queden
a l’òvul o l’espermatozoide

Cromosoma 21 complet més un troç d’altre cromosoma 21:
generalment es troba adherit a altre parell (al 14 o al 22)
Primera cèl.lula normal (46 cromosomes).
Primeres divisions: no-disjunció de la parella del 21.
- Cèl.lules derivades de l'afectada: 47 cromosomes
- cèl.lules derivades de les normals: 46 cromosomes
Afectació de l'individu depén del moment d'aparició
Models per abordar l'aprenentatge:
- Característiques del xiquet
- Motivació com eina principal
- Importància del context
d'aprenentatge
Context inclussiu exigeix
intervenció
educativa adequada
Lletres
Paraules
Síl.labes
Orientacions
metodològuiques
Mètode
Principis tancats
i universals
Adaptat a cada
alumne/a
en particular
NOVES TECNOLOGIES
FERRAMENTA MOLT ÚTIL
- Compensen les dificultats en motricitat fina
- Ensenyament més individualitzat:
s'adapta al nivell i ritme de cada alumne
- Possibilitat de repetir i autocorregir: autonomia

tasca de tota la societat
INCLUSIÓ
La lectura i l'escriptura
habilitats fonamentals

http://www.aliciallanas.com/
Mètode Troncoso i del Cerro (2009)
ELS ALUMNES REBEN ATENCIÓ PRIMERENCA
PERÒ REPETEIXEN CURS
UTILITZACIÓ DE MÈTODES DE PROCESSAMENT VISUAL
ENSENYAMENT TARDÀ DE LA LECTURA CONJUNTAMENT AMB L'ESCRIPTURA
DEDIQUEN MENYS TEMPS A LLEGIR QUE ELS SEUS COMPANYS
Biblografia
Borrel Martínez, J. M., Flórez Beledo, J., Serés Santamaría, A., Fernández Delgado, R., Albert Álvarez, J., Prieto Santos, C., … Martínez Pérez, S. (2011). Programa español de salud para personas con Síndrome de Down. Down España. Recuperado a partir de http://riberdis.cedd.net/handle/11181/3355

Comes, G. (2001). L’ensenyament inicial de la lectura a nens i nenes amb síndrome de Down a Catalunya. Tarragona: El Mèdol. Recuperado a partir de http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=133446

Comes, G. (2006). Enseñar a leer al alumnado con síndrome de Down: programas de intervención temprana. Archidona (Málaga): Aljibe.

Fundación iberoamericana Down 21 (2014). Down21. Consultat el 24 de febrer de 2014, a partir de http://www.down21.org/web_n/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=41

Ramírez, D. A., Estrella, L., i Henao, O. (1999). Diseño y experimentación de una propuesta didáctica apoyada en tecnología multimedial para el desarrollo de habilidades comunicativas en niños con Síndrome de Down. Revista Educación y Pedagogía, 11(23), 245-261.

Roch M, Florit E, Levorato C. (2011). Follow-up study on reading com-prehension in Down’s syndrome: the role of reading skills and listening comprehension. International Journal of Language and Communication Disorders, 46, 231-242.

Troncoso, M. V. i del Cerro, M. M. (1999). Síndrome de Down: lectura y escritura. Masson.
Bibliografia
mosaicisme
1,5 %
Full transcript