Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Document electrònic i Ciutadania: model austríac

Document electrònic i Ciutadania: model austríac
by

Assessorament CATCert

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Document electrònic i Ciutadania: model austríac

PDF-AS: incrustar signatures electròniques en un document en format PDF
La verificació de signatures de documents PDF-AS es realitza a través del Signature Verification Services disponible a https://www.signature-verification.gv.at.
EGIZ Acrobat Plugin (permet de forma visible situar el "signature block" utilitzant Adobe™ Acrobat)
EGIZ eina d'escriptori per crear signatures PDF-AS en documents PDF
EGIZ Word Plugin per a MS Office™ 2007 per signar i guardar en format PDF-AS els documents Word
PDF-AS-Plugin per a OpenOffice.org 2.x and 3.x per signar i guardar en format PDF-AS els documents Word
Escenari actual
Administració pública tradicional
Impulsat i recolzat per
Normatives
Ús de noves tecnologies
Disponibilitat 24x7
Eficiència
Accessibilitat
C2A
B2A
A2A
Mesures seguretat informació
signatura electrònica de documents electrònics administratius i com transmetre'ls en les comunicacions A2C, A2B i A2A
Reacció a la Directiva Europea de Signatura Electrònica
Aparició de normatives de signatura electrònica als diferents països de la UE.
Element comú important per al pas del document administratiu en paper al document administratiu electrònic
Equiparació de la signatura manuscrita a l'electrònica si aquesta es realitza amb un certificat digital reconegut i utilitzant un dispositiu segur de creació de signatura.
El document electrònic a l'Administració
Els documents són el vehicle fonamental dins dels procediments administratius
Són documents a preservar durant llargs períodes de temps
Són utilitzats per diversos actors i dins de diversos procediments
Cal que estiguin signats electrònicament per a que tinguin efecte
Administració
Aquests processos no tenen perquè ser electrònics
Ciutadans i empreses
Requeriments del document electrònic
És necessari poder disposar de còpies electròniques i en suport paper
Com li proporcionem autenticitat i integritat?
No té perquè custodiar documents electrònics administratius
Qualified Electronic Signature
SignaturaElectrònica Reconeguda
Federal Act on Provisions Facilitating Electronic Communications with Public Bodies
LLEI 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Servicis Públics
Moltes vegades la validació de la signatura electrònica del document és complicada
Aparició de normatives d'Administració Electrònica
Es descriuen el tipus de còpies permeses i com s'han de produir per a que disposin de totes les garanties jurídiques
Còpia electrònica
Codi Segur de Verificació
Dades del Signatari
URL Seu Electrònica
Model combinat de còpia autèntica
Signat electrònicament
És possible combinar els dos móns?
Visibilitat de la signatura electrònica en el document
Que la signatura electrònica sigui verificable fins i tot des del document imprès
Exemple de validació de còpies electròniques
Segell electrònic
Còpies en suport paper i CSV
A nivell normatiu
Còpies electròniques autèntiques
Segell electrònic
Official signature
Còpies autèntiques en suport paper
CSV o alternatives
Sistema de verificació
Seu electrònica
Accés a l'original
Quan un ciutadà rep un document oficial
Solució proposada
"Official signature" visible
Reconstrucció de l'original
Sistema de verificació
Indicadat al document
signatura electrònica
Existeixen alternatives?
Bases de la solució austríaca
Validació de documents electrònics i en suport paper
Reconstrucció del document sense pèrdua d'informació
Signar electrònicament el document (electrònic) i construir un document electrònic que inclogui de forma visible tota la informació necessària que permeti la validació convencional de la signatura electrònica.
La informació rellevant del document ha de ser en format text
Condicions
Existeix alternativa, però no permet la reconstrucció
Normalització de caràcters que puguin portar problemes d'ambigüitat
tenint en compte que el document pot ser imprès
guions
espais múltiples
tabulacions
accents
...
Tots els elements de la signatura electrònica s'incrusten en el document
Implementació - PDF-AS
Signature block
Format de la signatura electrònica
Eines per a la creació/validació del document electrònic
Servei de verificació de documents electrònics
XAdES-BES
Signatura XML, format textual
Creació de signatures
La ciutadania i el document electrònic
El model austríac de signatura electrònica
Oscar Burgos
Àrea d'Assessorament i Recerca
CATCert
Moltes gràcies!
Oscar Burgos
Àrea d'Assessorament i Recerca
CATCert
oburgos@catcert.cat
Model en transició
Administració electrònica
Nova realitat dels Serveis (electrònics) oferts per les administracions
Millora en els serveis
i en les relacions
Quina és la realitat?
Còpies electròniques
"signature block", que és visible
La signatura electrònica no és la suportada pel propi format
"signature block"
compleix amb les definicions de la Directiva Europea de Signatura Electrònica
PDF-AS
llibreria Java™
Projecte Open source
Promocionat per la Cancilleria Federal Austríaca
E-Government Innovation Centre (EGIZ), establert a la Universitat de Tecnologia de Graz
Full transcript