Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kolonier og slavehandel

No description
by

Stine Waldum

on 10 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kolonier og slavehandel

Fra geosentrisme til heliosentrisme
Omveltningene innenfor astronomi og fysikk fikk størst betydning.

Galilei brøt radikalt med kirkens lære om at universet var delt i to regioner
Den himmelske som var uforandelig og evig, og den jordiske som var forandelig.
Han mente den fysiske verden ikke var noe annet enn det mekaniskmatematiske systemet som fysikken bedriver
Jorda beveger seg rundt sola og ikke omvendt
Relevante kompetansemål
Forklare drivkrefter bak den Europeiske ekspansjonen, og diskutere kulturmøter fra ulike perspektiver

Gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer
Columbus og Amerika som eksempel på kulturmøter og drivkrefter
Columbus ville opprette handelsstasjoner 1429
Hans andre ferd 1493
Kolonialt framstøt - gull og edelt metall
Konflikt med indianerne
Folketomme øyer og landområder var uinteressante

Hvilken befolkningsteoretiker og utviklingsteori ville dere knyttet inn her?


Konkurranse mellom Europeerne
Rivaliseringen mellom europeiske stater spilte inn i erobringen av Amerika
Et nytt verdensbilde
Oppdagelser, kapitalisme og religiøse reformasjonsbevegelser bidro til at Europa la Middelalderen bak seg.

Slutten av 1500 - tallet og starten av 1600 - tallet: innflytelsesrike filosofer med ny livsholdning.

Francis Bacon 1561 - 1626: man måtte begynne med "blanke ark" for å bygge opp sikker kunnskap
Bare erfaringer, observasjoner og eksprimenter var sikre kilder til sann kunnskap.
Renè Descartes 1596 - 1650: kunne ikke stole på sansene
Bare de konklusjonene som var strengt logiske, kunne aksepteres
Kolonier og slavehandel
Brasil som eksempel:
Portogal ville ha kontroll over Brasil
For å holde Frankrike unna begynte Portogal å kolonisere landet
Afrikanske slaver ble brukt som arbeidskraft, starten på en omfattende slavehandel over Atlanterhavet
Lag sammendrag av kapitlet ved å bruke overskriftene

1. Dere kan arbeide alene eller sammen med en medelev

2. Se på kapitlet vi arbeider med (Kap 11), og legg spesielt merke til overskriftene i kapitlet

3. Dere skal nå ta for dere de ulike overskriftene og skrive 1 – 2 setninger som erstatter overskriften. Dere bær derfor skumlese avsnittene under overskriften, og bli enige om 1 – 2 setninger som oppsummerer avsnittene som overskriften inneholder

4. Etter at dere har gjort dette med alle overskriftene i kapitlet, skal dere forsøke å binde sammen alle de ulike setningene i et avsnitt. Lag eventuelt overganger mellom setningene som gjør at det blir en sammenhengende tekst. Der har nå laget et sammendrag av kapitelet.

5. Gå sammen med en annen gruppe og sammenlign de avsnittene dere har skrevet. Er avsnittene ulike? Angir de det samme innholdet for kapitlet? Hva er dere enige/uenige om?

6. Avsnittene skal leveres i slutten av timen
Full transcript