Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tijd van Grieken en Romeinen

havo 1 H3 de grieken
by

Maxim Arnoldy

on 17 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tijd van Grieken en Romeinen

Tijd van Grieken en Romeinen
H3: Grieken
De Griekse wereld
GOAL!
Thank you!
Het Bestuur van de Polis
Bestuursvormen:
Bestuursvorm is de manier waarop een gebied word geregeerd/ wie is de baas
in Griekenland heet iedere polis zijn eigen soort bestuur
Monarchie: de koning regeert
Aristocratie: een groep rijken families regeren
Tirannie: iemand die met geweld de macht grijpt en regeert
Democratie: het volk regeert door te stemmen
Omdat iedere polis zijn eigen soort bestuur had waren de polis onderling vaak in oorlog/ ze zagen de mannier van bestuur van de ander als bedreigend
Griekse kunst
Bouwkunst:
Grieken vinden het eren van Goden belangrijk
Bouwen tempels met afbeeldingen van de Goden er op (fries/ fronton)
in de griekse bouwkunst zijn verschillende tijden
Deze zijn te herkennen aan de zuilen: Dorisch/ Ionisch/ Korintisch
Griekse beelden moeten de perfectie na doen/ het gaat om schoonheid
De mens is anatomische perfect na gemaakt/ houding is contrapost
In de theater stukken worden tragedies en komedies ontwikkeld
De Griekse kunst is van blijvende waarde (ook nu nog) daarom heet dit klassiek
Geloven en weten
Griekse cultuur:
Cultuur/ beschaving is de manier waarop een groep mensen leeft
geloof/ taal/verhalen (mythen/ sagen/ legenden)/ gewoonten en gebruiken
Grieken leven in verschillende Poleis/ Griekenland is geen eenheid
hebben wel dezelfde cultuur
Geloven in dezelfde goden: Zeus/ Hera/ Poseidon/ Hades etc etc
Goden zijn: onsterfelijk/ menselijk/ perfect/ hebben speciale krachten/ wonen op de Olympus
Godsdienst is erg belangrijk: mensen verklaren het onverklaarbare hierdoor (natuur elementen/ ziekten etc)
om de goden te eren bouwen ze tempels/ geven ze offers/ doen sport wedstrijden (olympische spelen)
Strijden of sporten
Oorlogen:
Griekse Paleis (stadstaten) waren vaak onderling in oorlog
Grieken delen dezelfde de taal en cultuur
Wanneer Griekenland (Hellas) aangevallen werd door een volk van buitenaf werkten ze samen
6e eeuw voor chr de Perzen (Iran) hebben Midden oosten in handen en willen gebieden aan het middelandsezee gebied veroveren
De Grieken voelen zich bedreigt
Perzische oorlogen:
490 Perzische koning Darius valt Griekenland aan/ Griekenland houd stand
Darius baalt
480 vch Xerxes, zoon van Darius, valt Griekenland nog een keer aan
Spartanen houden stand/ Athene word gepludert
Atheense vloot wint en de Perzen moeten vluchten
De Griekse wereld:
bestond uit allerlei stadstaten/ Het landschap was verdeeld.
Stadstaten (Polis, meervoud poleis), waren van elkaar afgesloten door water of bergachtige gebieden.
Hierdoor ontwikkelde elke polis zich zelfstandig.
Elke polis had zijn eigen bestuur, eigen wetten en eigen leger.
De twee bekendste voorbeelden zijn Athene en Sparta.
Landbouw en Kolonisatie:
In Griekenland was een landbouwstedelijke samenleving ontstaan.
Dus de meerderheid van de bevolking leefde als boer en een klein deel leefde van de handel en ambachten in de steden.
Vanaf de 8e eeuw v.C. groeide de bevolking en toen ontstond er een probleem.
Er was te weinig landbouwgrond.
Grieken gaan op zoek naar vruchtbare grond/ Koloniseren
Door de kolonisatie ontstond er een groot systeem van handel over het hele Middellandse en Zwarte Zee-gebied.
De Grieken leerden ook van andere volken die in dit gebied woonden en namen het schrift en het gebruik van geld van hen over.
Het gebied ronde Middellandse en Zwarte Zee noemen wij de Griekse wereld.
Democratie:
Athene
Allen mannen met burgerschap mogen mee praten/ stemmen in de volksvergadering
Je moest de stad kunnen verdedigen/ eerst allen de rijken mannen die wapen uitrusting konden betalen/ later word de vloot steeds belangrijker/ dus steeds meer mannen( bijvoorbeeld roeiers) kregen burgerrechten
Mannen mochten spreken tijdens de volksvergadering/ goede sprekers hadden dus veel macht
Een burger heeft recht op een eerlijke rechtspraak
vrouwen/ vreemden/ slaven hebben geen rechten
Wetenschap:
+/- 6e eeuw vch ontstaan van de wetenschap
Filosofen willen de wereld verklaren door logisch nadenken/ de ratio
gaan aan wetenschap doen: verklaren door observeren (kijken) en beschrijven
Filosofie word zeer populair in Hellas
Filosofen:
Hippokratis (ziektes bestuderen)
Herodotus (geschiedenis beschrijven)
Socrates (zoektocht naar de waarheid)
Plato (waarheid door nadenken en waarnemen)
Aristoteles (normen en waarden/ ethiek)

Olympische spelen:
Omdat de welvaart groeit kunnen steeds meer mensen wapen uitrusting betelen en helpen d stad te beschermen
Deze mensen moeten getraind worden
Gymnasium: gevechtstraining/ filosofie/ dichtkunst
Je kon de goden eren door goed te vechten in oorlog
In tijden van vrede kon men de Goden eren van een lichamelijke prestatie/ en kon je laten zien welke polis het beste was
Olympische spelen bij de berg Olympus om de goden te eren en om te kijken welke Polis het beste is
Sporters krijgen veel roem
Full transcript