Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд үнэлгээний шинэчлэл чухал боло

No description
by

Batzaya Bat-Ulzii

on 12 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд үнэлгээний шинэчлэл чухал боло

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэхэд үнэлгээний шинэчлэл чухал болох нь
БШУЯ-наас Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх боловсролын чанарын шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд дараах журам, чиглэл өөрчлөгдөөд байна
1.   Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам /сайдын А/293 тоот тушаал/
2.   Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын байгууллагын багш, ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх журам /сайдын А/287 тоот тушаал/
3.   Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам /сайдын А/305 тоот тушаал/
4.   Ерөнхий боловсролын сургуулийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл болон ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн чиглэл /сайдын А/299 тоот тушаал/
5.   Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам /сайдын А/309 тоот тушаал/

Үнэлгээтэй хэрхэн холбогдох байна вэ?
- Ерөнхий боловсролын сургуулийн болон цэцэрлэгийн багшийн ажлыг үнэлэх, дүгнэх журам /сайдын А/293 тоот тушаал/
4 чиглэл,  12 шалгуур үзүүлэлтээр багшийн ажлын үр дүнг үнэлж, урамшил, нэмэгдэл авах боломжтой
Шалгуур: Хүүхэд нэг бүрийн эзэмшсэн мэдлэг, чадварын ахиц, амжилт,

- Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам /сайдын А/305 тоот тушаал/

Суралцагч нэг бүрийг хөгжүүлэх арга зүй, технологийг сургалтын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн үр дүнд хүрсэн байдал, хамтын үйл ажиллагаа, түүний үр дүн, ахиц, амжилт руу чиглэнэ
- Ерөнхий боловсролын сургуулийн ажилтны ажлыг үнэлэх, дүгнэхэд баримтлах чиглэл болон ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн чиглэл /сайдын А/299 тоот тушаал/
хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэх, авьяас чадварыг нээн хөгжүүлэхэд үзүүлсэн дэмжлэг, хүүхдэд ээлтэй орчин нөхцөл бүрдүүлэх үйл ажиллагаагаар хүрсэн үр дүнг үнэлнэ.
- Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын болон боловсролын чанарын үнэлгээний журам /сайдын А/309 тоот тушаал/
Багш суралцагчдын мэдлэг, чадварын ахиц, хөгжлийг өөрийн арга зүй, суралцагчдын онцлог, сургалтын агуулгад тохируулан олон арга хэлбэрийг сонгон хэрэглэх,
сургалтын явцын үнэлгээг үнэлэх, суралцагчийн суралцаж буй ангиас хамааран ялгавартай үнэлэх
эцэг эх, асран хамгаалагчдад улирал бүр хүүхдийн сурлага, ахиц, амжилтын талаар мэдээлэл өгч байна.

Санаагаа хуваалцая
Үнэлгээний  дидактик үндэс:

Суралцагчдын мэдлэг, чадвар эзэмшилтийн явц, үр дүнг тодорхойлж, сургалтын явцад хүүхдийн хөгжилд гарч буй ахицыг өмнөхтэй нь жишиж, харьцуулах түүнчлэн эзэмшвэл зохих агуулгыг ямар түвшинд эзэмшсэнийг тодорхойлоход оршино.

Суралцагчийн мэдлэг чадварын түвшинг хэрхэн тодорхойлох вэ?


Суралцагчийн мэдлэг чадварын түвшиний ахиц, амжилтыг үнэлж, дүгнэх ямар аргачлал байна вэ?

Үнэлгээг зөвхөн багш гаргах биш, түүнд суралцагчид оролцож, улмаар суралцагчийн өөрийн үнэлгээ, хөндлөнгийн суралцагчийн үнэлгээ, багшийн үнэлгээ гэсэн олон субьектийг хамарсан хамтын шинжтэй болж байна
Full transcript