Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Evolutietheorie

No description
by

Iris den Hoed

on 14 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Evolutietheorie

http://www.scientias.nl/homo-erectus-ontstond-in-azie/32734
EVOLUTIE
Evolutie
:
De ontwikkeling van het leven op aarde, waarbij soorten ontstaan, veranderen en/of verdwijnen.
Deze les:

Voor jezelf op het werkblad opschrijven wat volgens jou thuishoort bij evolutie
Presentatie over de evolutietheorie
De ‘evolutietheorie’ een persoonlijke opvatting.

Maak het woordweb op je werkblad af en schrijf daar zoveel mogelijk woorden op rondom dit thema. Dit is dus individueel en voor jezelf weergeven.

3 minuten
de tijd voor het individueel invullen van het woordweb
Ga in groepjes van 4 bij elkaar zitten. Probeer aan elkaar uit te leggen waarom jij die dingen hebt opgeschreven.

Zoek per groep de belangrijkste besproken punten, en schrijf die op je werkblad.
Na 5 minuten
zullen we die klassikaal bespreken.

Daarna
De bijbel
Lange tijd dacht men niet aan het feit of soorten evolueerden of veranderen.

Tot in de 19e eeuw (=1800) ging men ervan uit dat wat in de bijbel stond was hoe dieren waren gemaakt en of deze zouden veranderen daar dachten ze niet over na.

De evolutietheorie
Vanaf de
18e eeuw
ontwikkeld zich de
evolutietheorie.

Deze theorie is NIET te bewijzen, maar er zijn
wel veel feiten die deze theorie erg aannemelijk maken.
Deze feiten zijn bekend als
de argumenten
voor de evolutietheorie.
Charles Darwin
Is vooral de ontwikkelaar van de
evolutietheorie
Geboren in 1809 en overleden in 1882 (
Engeland
)
Zijn ideeën zijn naderhand door
andere onderzoekers verder uitgewerkt.
Belangrijkste argument van Darwin: dat evolutie van soorten wordt gedreven door
‘natuurlijke selectie’

Evolutietheorie gaat uit van:
Variatie in genotypen
Natuurlijke selectie
Het ontstaan van nieuwe soorten
Herhaling:

Je hebt geleerd dat bij
geslachtelijke
voortplanting
en
mutaties
organismen met
nieuwe genotypen
kunnen ontstaan.


Je hebt ook geleerd dat het
fenotype
van een organisme tot stand komt door het
genotype
en
door
invloeden uit het milieu
.

Kortom:
Als er nieuw leven wordt gecreëerd, ontstaan er nieuwe genotype met nieuwe fenotype.

Natuurlijke selectie
Kikker legt heel veel eitjes
komen niet
allemaal uit
vergroot
overlevingskans
kikkers die niet opvallen en kunnen voortplanten zullen overleven tegenover de opvallende/ zieke kikkers.
Natuurlijke selectie
Het verschijnsel dat de sterkste en gezondste een grotere kans heeft om te overleven en zo zelf nakomelingen kan krijgen, dat noemde Darwin:

Het ontstaan van nieuwe soorten
Soort = als de organismen in staat zijn zich onderling voort te planten en daarbij
vruchtbare nakomelingen voortbrengen.

Allerlei honden,..
--> verschillende soorten
Het is belangrijk dat bij een soort veel verschillende
genotype en fenotype voorkomen.

De soort heeft dan (als groep) een
grotere overlevingskans
,
vooral als de milieuomstandigheden veranderen.

Denk maar aan een klimaat verandering..
Wat zou er volgens de evolutietheorie dan kunnen gebeuren?
Soort wat het beste is aangepast aan het nieuwe klimaat,
heeft een
grotere overlevingskans
.

De organismen met de oorspronkelijke vorm zouden kunnen uitsterven. De organismen met een nieuwe, afwijkende vorm blijven voortbestaan.

--> DE SOORT IS VERANDERD

Het kan ook...
Het kan dus zijn dat de beide vormen
(organismen met de oorspronkelijke vorm en de nieuwe/afwijkende vorm) naast elkaar blijven bestaan.

Gevolg:
ontstaan allerlei tussenvormen
Zolang deze onderling blijven voortplanten
kunnen er verschillende vormen van één soort ontstaan.

Het zou kunnen zijn dat organismen van één dezelfde soort door middel van een rivier/berg gescheiden raken. Op den duur zouden de organismen van hetzelfde soort zoveel van elkaar kunnen verschillen. Dat er verschillende soorten ontstaan.

Geïsoleerd
Oftewel ze kunnen samen geen vruchtbare nakomelingen meer produceren.

1 soort is verandert naar 2 soorten
dus is er een
nieuw soort
ontstaan
Argumenten van de evolutietheorie
Weten jullie er al een paar?
Fossielen
overeenkomst in bouw
rudimentaire organen
overeenkomst in embryonale ontwikkeling
overeenkomst in celdeling
overeenkomst samenstelling van DNA
fossielen
Fossielen zijn versteende overblijfselen
van organismen, of afdrukken van
organismen in gesteenten.

1. Resten die niet kunnen wegrotten en vergaan kunnen bedekt worden onder een laag sediment.
(sediment = afzettingslaag van bv. zand of kleideeltjes)

2.Als dit snel gebeurt, krijgen bacteriën en schimmels niet de tijd om de resten helemaal af te breken.

3.Als de sedimenten ongestoord blijven liggen, komen er andere lagen overheen.

4.Op den duur verstenen de sedimenten door de druk van de bovenliggende lagen tot sedimentgesteenten.

Ontstaan < --- > Vinden
Zachte delen vergaan vaak te snel
om te kunnen fossiliseren.

Worden zelden complete organismen gevonden.
Aan de hand van de gefossiliseerde delen probeert men
een voorstelling te maken van hoe het organismen eruit heeft gezien.

Reconstructie

nieuw sediment
oud sediment
Het is ook mogelijk dat een bepaalde soort maar in 1 laag voorkomt. Dan heeft dat soort blijkbaar alleen in dat tijdperk van de gevonden laag ontstaan en is het daarna uitgestorven.

Hieruit blijkt dat in de geschiedenis van de aarde soorten
zijn ontstaan
en
weer zijn verdwenen

Belangrijk argument voor de evolutietheorie

overeenkomst in bouw
Hierboven zie je 4 (armen) poten.
Deze beenderen hebben een verschillende functie.
Je ziet wel dat er overeenkomst is in de beenderen (dezelfde kleuren).

Tonen grote overeenkomst in bouw

Organen uit dezelfde grondvorm ontstaan.

Gemeenschappelijke voorouder

Door aanpassing aan verschillende milieus
hebben de organen verschillende functies
gekregen.

Rudimentaire organen
Door aanpassing aan het milieu kunnen
bepaalde organen hun functie verliezen.

Organen kunnen dan in de loop
van de evolutie verdwijnen..

Soms worden er nog ‘resten’ van deze
organen gevonden. We noemen zulke organen:
rudimentaire organen
of
rudimenten
.

'Zijn organen die geen functie meer hebben en
niet of nauwelijks tot ontwikkeling komen'.

Overeenkomst in embryonale ontwikkeling
Er bestaat overeenkomst in de embryonale ontwikkeling. Door de overeenkomst wordt het aannemelijk dat deze gewervelde een gemeenschappelijke voorouder hebben.

Andere overeenkomsten
Celdeling verlopen bij vrijwel alle organismen op dezelfde manier
Cellen zijn bijna allemaal op dezelfde manier gebouwd
Het gaat er bij de argumenten van de evolutietheorie
om dat hoe meer dezelfde stoffen (DNA of overeenkomt in beenderen) bij twee soorten organismen overeenkomen


hoe aannemelijker het is dat deze soorten en gemeenschappelijke voorouder hebben.

Genoeg voor nu...
jullie kunnen nu zelf aan de slag
Maak de volgende opdrachten in je boek:
15, 16, 17 en 18.
Klaar?
Vragen stellen mag
15 minuten de tijd
mag je de spullen opruimen
oude
soort plant voort:
oud & nieuwe
soort plant voort:
nieuwe
soort plant voort:
Deze les
herhalen
afronden powerpoint B5.
vragen?
maken van de opdrachten
verschillende genotype
Het ontstaan van
nieuwe soorten
kan dus op 3 manieren:
soort is veranderd als geheel
ontstaan allerlei tussenvormen van het soort
ontstaat 1 nieuw soort
Deze les:
start B6. Argumenten voor de evolutietheorie
quiz
filmpje
Doel:

je kunt 3 argumenten van de evolutietheorie benoemen
Ondertussen alvast 'Socrative' op internet opzoeken of als app installeren.
Ontstaat variatie in gentype
Full transcript