Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хөрөнгийн даатгал, ангилал төрлүүд

No description
by

Tuul Bayaraa

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хөрөнгийн даатгал, ангилал төрлүүд

Хөрөнгийн даатгал, ангилал төрлүүд
Хөрөнгийн даатгалын ангилал
Хөрөнгийн даатгалын төрлүүд
Хөрөнгийн
Байшин барилгын
Орон сууцны
Бараа материалын
Тоног төхөөрөмжийн
Авто тээврийн хэрэгслийн
Ачааны
Иргэний агаарын хөлгийн
Газрын тосны
Газрын тосны бүтээгдэхүүний
Ашигт малтмал, уул уурхайн
Тарималын
Мал амьтдын
Баримт бичгийн
Илгээмж шуудангийн
Хөрөнгийн даатгалын зарчмууд
Даатгалын сонирхлын зарчим
Шударга байх зарчим
Нөхөн олговрын зарчим
Суброгаци зарчим
Контрибуци зарчим
Шууд рискийн зарчим
Арбитражийн зарчим
Хувийн эд хөрөнгийн даатгал
Байгууллагын эд хөрөнгийн даатгал
Даатгалын объект
-Үндсэн хөрөнгө
-Эргэлтийн хөрөнгө

Даатгалын үнэлгээ
-Үндсэн хөрөнгийн балансын үнээр
-Эргэлтийн хөрөнгийг худалдан авсан үнээр
Арилжааны даатгал
Амьдралын даатгал
Амьдралын бус даатгал
Санхүүгийн
Хариуцлагын
Хөрөнгийн
Хөрөнгийн даатгал
Даатгагч тодорхой хураамж авсны үндсэн дээр даатгалтай хөрөнгөнд учирсан хохирлын нөхөх эсвэл эд хөрөнгийн сонирхлыг хамгаалах үүрэг хүлээн гэрээ байгуулах болон түүнийг биелүүлэх үйл ажиллагааг хөрөнгийн даатгал гэнэ.
Даатгалын рискийн төрлөөр
галын даатгал
хулгайн даатгал г.м...
Даатгалын объектоор
барилга байгууламжийн
тоног төхөөрөмжийн
тээврийн хэрэгслийн г.м...
Хөрөнгө эзэмших субъектээр
хувийн эд хөрөнгийн
байгууллагын эд хөрөнгийн
Салбарын шинж чанараар
аж үйлдвэрийн
уул уурхайн
хөдөө аж ахуйн г.м...
Даатгалын объект
-Хувийн барига, орон сууц, хашаа байшин
-Бүх төрлийн цахилгаан хэрэгслүүд
-Үнэт эдлэл
-Бусад эд хогшил

Даатгалын үнэлгээ
-Зах зээлийн үнийг харгалзана
Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал
Даатгалын зүйл:

Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн В, С, Д ангиллын тээврийн хэрэгсэл
Зөвшөөрөгдсөн нэмэлт тоноглол
Даатгалын эрсдэл:
Автотээврийн хэрэгсэл зам тээврийн хөдөлгөөнд ороогүй буюу зориулалтын зогсоолд болон гараашид зогсож байх үеийн эрсдэл:
-Байгалийн;
-Гаднаас үүсэн гарсан галын;
-Сантехникийн гэмтлийн улмаас үүссэн усны;
-Ахуйн
Зам тээврийн хөдөлгөөний үеийн эрсдэл
Нэмэгдэл эрсдэл:
-Хулгай, дээрмийн (бүтнээр болон жижиг хулгайн);
-Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
Гэр, хашаа байшингийн даатгал
Даатгалын зүйл:
Гэр, хашаа, байшин
Даатгалын эрсдэл:
Үндсэн эрсдэл:
-Галын;
-Байгалийн;
-Цахилгаан эрчим хүчний;
-Гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсаргүй үйлдэл
Нэмэгдэл эрсдэл:
-Хулгай дээрмийн;
Даатгалын зүйлийн үнэлгээ:
Гэр – 500,000 ₮;
Байшин – 1,500,000 ₮;
Хашаа – З00,000 ₮;
Даатгалын хураамжийн хэмжээ:
Гэр – 5,000 ₮;
Байшин – 10,000 ₮;
Хашаа – 3,000 ₮ /хуулинд заасан 0,07 га талбайтай модон хашаа/
Малын даатгал
Даатгалын зүйл:
Мал /тэмээ, адуу, үхэр, хонь, ямаа/
Даатгалын эрсдэл:
Байгаль /цасан ба шороон шуурга, мөндөр, үер, хүйтэн бороо, аянга, ган, зуд, газар хөдлөлт, ургамал бодисоос хордох, чоно нохойд бариулах/-ийн;
Түймэр;
Халдварт өвчин /шүлхий, мялзан, ям, годрон, галзуу, боом, сахуу, дуут хавдар, цусан хавдар, сохор догол, бруцеллёз/.
Даатгалын үнэлгээ:
Малын даатгалын үнэлгээг тухайн орон нутгийн зах зээлийн үнийн түвшинг харгалзан даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож тогтооно
Даатгалын хураамж:
Малын даатгалын хураамжийг эрсдлийн түвшин, даатгалын хамралтын түвшин, даатгуулагчийн мал маллагааны арга туршлагыг харгалзан тогтооно.

Бичиг баримтын даатгал
Даатгалын зүйл:
Бүх төрлийн үнэмлэх, паспорт, гэрчилгээ бусад тодорхойлох баримт бичгүүд.
Даатгалын эрсдэл:
Хаях үрэгдүүлэх.
Хулгай дээрэм.
Даатгалын үнэлгээ:
Жолооны үнэмлэх - 18,000 ₮
Иргэний үнэмлэх - 46,800 ₮
Гадаад паспорт - 1 жилээр 56200 ₮, 2 жилээр 58200 ₮, 3 жилээр 60200 ₮, 4 жилээр 62200 ₮, 5 жилээр 64200 ₮;
Нийгмийн даатгалын дэвтэр,эрүүл мэндийн дэвтэр, хүн амын орлогын татварын баталгаа, гэрлэлтийн дэвтэр -5,000 ₮
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнтэй адил төстэй баримт бичиг -10,000 ₮
Даатгалын хураамж:
Жолооны үнэмлэх - 1,000 ₮
Иргэний үнэмлэх - 2,000 ₮
Гадаад паспорт - 1 жилээр 1000₮, 2 жилээр 1200₮, 3 жилээр 1400₮, 4 жилээр 1600₮, 5 жилээр 1800₮
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэнд болон тэтгэвэрийн дэвтэр, татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэр, гэрлэлтийн баталгаа - 500 ₮
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүнтэй адил төстэй баримт бичиг -1000₮

Даатгылын зүйл :

Орон сууц
Даатгалын эрсдэл:
Галын
Байгалийн
Сантехникийн
Цахилгаан хэлбэлзэлийн
Ахуйн
Даатгалын үнэлгээ:

Шинэ баригдсан орон сууц бол зах зээлийн үнээр, өмнө нь ашиглаж байсан бол зах зээлийн үнээс элэгдлийг нь хасч тооцно
Даатгалын хураамж:
Даатгалын үнэлгээний 0,2%
Ашигласан материал
"Эрсдлийн удирдлага ба даатгал" хичээлийн лекц
"Эрсдэл ба даатгал" Г. Балж
www.frc.mn
www.mongoldaatgal.mn
www.mig.mn
www.tengerdaatgal.mn
www.arddaatgal.mn
www.gerdaatgal.mn
Full transcript