Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Awit ng Ibong Adarna

No description
by

Gayle Ogsid

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Awit ng Ibong Adarna

Ang Awit ng Ibong Adarna
design by Dóri Sirály for Prezi
Introduction
-sa aralin nato malalaman natin kung paano naka ligtas si Don Juan...
-at sa aralin nato malalaman din natin kung paano na alam ng hari kung sino ang nag tangkang patayin si Don Juan...
Talasalitaan
Nalasog- nadurog namamanglaw- nalulungkot
Maglalaong- magtatagal tigib- lipos; punumpuno
Minalas- tiningnan; sinipat di malirip- di- maunawaan
Talinghaga’t- hiwaga monarka- hari; kamahalan
Nananangis-umiiya nabunyag- nasiwalat
nautas-napahamak 'lalang'- mahiwagang gamot
isahagap- alalahanin; isaisip
nililiyag- iniibig; minamahal
lumalawig- tumatagal; lumulubha
liyag- mahal
Continuation:
gugol- bayd; kabayaran nanlulugo- labis na nanghihina
magpasasa- magsawa; maglunoy
piniging- pinakain nagbalakyot- nagsinungaling
pagkarikit- napakaganda nananangan- umaasa
maalindog- maganda mababatang- matitiis
nginangatngat- kinakagat napipiit- nakakulong
maglilo- magtaksil mabalasik- matapang
nasansala- napigil;nahinto
ganid- taong may ugaling hayop
masungadngad- masubasob
kalumbayan- kalungkutan


Mahahalagang pangyayari
-Ang pagdating ni Don Juan sa Berbanya ay nagdulot ng kasiyahan sa kanyang mga magulang... "tuwa ng ina'y tigib" hindi masukat na kasiyahan
-Sa pamagitan ng awit ibinunyag ng Adarna ang ginawang paghihirap ni Don Juan at ang nangyari sa kanyang mga kapatid...
-sa ikaapat na bihis, kung paano napagtagumpayan ni Don Juan ang pagsubok ng Adarna
- Inawit ng ibon ang pag tulong ng matanda kay Don Juan at kung bakit ito nakabalik sa Berbanya. Nais ng Adarna na ipamana ni Don Juan ang kaharian...
Pag-uugnay sa kasulukuyan
Ang aming maiiugnay ng Aralin 11 sa kasulukuyan ay katulad ito sa ibanghelyo ni San Lukas
Bakit? Makinig tayo ni Mr. James Mulit
Full transcript