Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La Globalització: cap a un sistema mundial

No description
by

Laura Lozano

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La Globalització: cap a un sistema mundial

13. La globalització: Cap a un sistema mundial 1.1. LA GLOBALITZACIÓ · Té una cobertura mundial.
· Conseqüència de la informació inmediata.
· És econòmic.
· Ha transformat la manera de produir,
de viure i les formes de govern.
· Ha creat una consiència global. 1.2. LA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA L'economia global s'organitza entorn de tres grans centres de poder econòmic i polític: els Estats Units, la Unió Europea i el Japó, i els centres econòmics i secundaris: l'Austràlia, l'Índia, la Xina i el Brasil.

Com a conseqüència de la globalització, les empreses de cada regió econòmica tenen àrees preferents d'influència. 1.3. CARACTERÍSTIQUES DE LA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA · La concentració del capital i la formació de grans empreses.
· La defensade la lliure competència.
· Facilitat de moviment dels capitals que tenen les borses mundials. 2. LA GLOBALITZACIÓ PEL QUE FA A LA MANERA DE VIURE · El comerç global afavoreix l'adquisició dels mateixos productes. És un consum estimulant per l'efecte de la publicitat, que els fa desitjables:
- Hi han uns productes alimentaris determinats (plats congelats).- Les marques de cotxes rivalitzen per oferir models atractius.
- Les empreses turístiques proposen destinacions exòtiques i molt espectaculars per atreure a clients.
· El món de la ciència i de la cultura també s'ha globalitzat:
- Els descobriments científics i tècnics són coneguts arreu del món i tothom els adopta.
- Els premis literaris i les pel·lícules o la música de més èxit arriben actualment a milions de persones, igual que la moda. 2.2. ELS RISCOS DE GLOBALITZACIÓ La propagació d'algunes malalties i el problema del terrorisme són dos exemples de les principals amenaces que planen sobre el nostre món. LES MALALTIES La facilitat i rapidesa de les comunicacions adverteixen el perill de contagi d'algunes malalties, que s'han convertit en un problema mundial, com el que passa amb la sida.
El tractament es molt diferent de la de les altres: a les regions més riques s'hi té més prevenció i les persones tenen accés a medicaments molt cars; en canvi, als països més pobres hi han dificultats. EL TERRORISME El món globalitzat està amenaçat per grups humans violents que rebutjen l'ordre polític i socialmundial i que pretenen derrotar-lo per mitjà de la violència, la coacció i el terrorisme. Aquesta violència és difícil de combatre, perqué gràcies a la globalització els terroristes poden fer plans i comunicar-se més rapid per fer mal a les persones. L'esperança de vida L'informe de l'ONU - 2006 Esperança mitjana de vida - 67 anys Paisos rics
Mitjana de vida: 78 Paisos pobres
Mitjana de vida: 53 L'educació L'informe de l'ONU - 2006 El 82% dels adults al món saben llegir y escriure Xifra d'analfabets: 100 milions de persones menys des del 1990 -115 milions de nens no estan escolaritzats, 62 milions són dones. Països rics
-Noruega: Alfabetització total.
-Niger: 18 de cada 100 adults saben llegir y escriure. L'existència de països subdesenvolupats s'atribueix a tres motius principals:
-Els desequilibris demogràfics
-La descolonització
-La globalització 5.2 La fam i la sobrealimen Més de 850 milions de persones passen fam al món.
Quatre milions mes cada any.
Causes naturals:
-Sequeres, glaçades i plagues.
Causes humanes:
-Guerres, decisions polítiques i econòmiques.
Paisos rics: Estats Units - obesitat
Paisos pobres: Africa - desnutrició 6.1 Els desequilibris demogràfics -La natalitat disminueix a tot el món.
-Als paisos pobres es elevada.
-La mortalitat es redueix i el resultat es una població jove molt nombrosa.
-La població jove no pot accedir a una serie de necesitats.
-La riquesa dels paisos augmenta a un ritme inferior al de la població.
-La pobresa augmenta. Per la falta de llocs de treball els joves emigren cap a països rics. 6.2 La Descolonització Segle XX - Escassos mitjans materials i població poc preparada.
Els nous països han continuat sota el domini econòmic de les antigues metròpolis.


La descolonització ha comportat una sèrie de guerres interminables que arruinen els països, consumeixen els préstecs internacionals en la compra d'armes i fan que hi hagi milers de refugiats. 6.3 La Globalització i el deute extern La globalització econòmica es basa en la lliure competència i en l'empresa privada. El comerç desigual fa endeutar els països pobres, que per créixer necessiten construir infraestructures, crear serveis i comprar maquinària i patents. Els països pobres demanen crèdits als països rics o a entitats financeres internacionals a canvi de pagar interesos. Per poder pagar els interesos del deute, els governs necessiten diners, que recapten per mitjà d'impostos. 6.4 Mesures de futur ·Anul·lar el deute extern dels estats mes pobres. ·Dedicar el 0,7% de la Renda Nacional Bruta dels països rics per ajudar a desenvolupa-se. ·Establir un comerç just. 3.1- Desenvolupament tecnològic i economia. Els governs i les grans empreses dediquen quantitats enormes de diners per finançar instal·lacions i equipaments d’investigació. Quan una empresa fa una innovació, la patenta. Les patents són una fons d’ingressos important. Els països més desenvolupats (Estats Units, Japó, Suècia, Alemanya...) destinen entre un 2 i un 3% del PIB a la investigació tecnològica. 3.2 Comunicació, informació i desenvolupament. Els progressos en el camp de l’electrònica han permès que en pocs anys la informàtica s’hagi convertit en un dels factors més importants de desenvolupaments. El desenvolupament de la informàtica i de les telecomunicacions ha fet possible crear les autopistes de la informació. Entre les autopistes de la informació, la xarxa més utilitzada és Internet. 3.3 Informació global i controlada L’anomenada Guerra del Golf de 1991, es pot considerar un veritable exemple de globalització pel que fa la difusió generalitzada i immediata d’imatges. El poder de la comunicació i de la informació La informació i l’entreteniment generen riquesa i influeixen en l’opinió pública. Per això, s’han format grans empreses que editen diaris i revistes. Per assolir més fàcilment aquets objectius econ`mics i socials, algunes empreses recorren, sobretot a través de la televisió, a la producció de programes que enganxen molta audiència. La importància de les comunicacions en el món actual ha convertit aquest sector en un àmbit de lluita pel poder, entre diferents empreses. 5.1- L’accés desigual al benestar. En aquesta època de globalització econòmica les diferències pel que fa al desenvolupament i al benestar entre els països pobres i els països rics són cada vegada més grans. Per comprendre aquestes desigualtats en l’accés al benestar s’utilitzen diversos indicadors bàsics. (Esperança de vida, l’alfabetització de la població i el consum de calories). Aquets indicadors integren l’índex de desenvolupament humà. Treball Socials 3-A
Andrea Delgado, Merce Moreno Laura Lozano És un fenomen que es caracteritza per la interdependència econòmica, política, social i cultural de tots els països del món.
Va començar a mitjan anys noranta del segle passat i els seus trets característics són els següents:
Full transcript