Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Treball de Recerca

No description
by

Albert Folk Carla Gràcia

on 13 July 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Treball de Recerca

2on pas
3er pas
5è pas
1er pas
4art pas
Treball de Recerca
De la idea
a la hipòtesi

Estructuració del treball
Revisió
Redacció del treball
Presentació escrita del treball
Presentació oral del treball
La documentació
i la recerca

Criteris d'avaluació
D'entrada, una idea no ha de ser molt precisa.
Si volem tenir-ho tot d'entrada (hipòtesi, objectius, pla, etc.) ens atabalarem. Això sí, la idea inicial
ha de tenir les següents característiques:
-T'ha d'apassionar.
Perquè donaràs més, ho viuràs durant tot el procés, no te'n cansaràs, tindrà sentit i el resultat, probablement, serà millor.

-T'ha d'interessar.

Has de voler conèixer, descobrir. No has de saber-ho tot d'entrada perquè no aportaràs res nou i, a més a més, t'avorriràs.

-Ha de ser abastable.

Després treballarem millor l'acotació de temes, però d'entrada, una idea ha de ser concreta i abastable.

-Ha de ser d'un àmbit proper.
És preferible que sigui d'un àmbit que coneguis o t'interessi per estudis o per experiències personals. Tindràs més facilitat d'accés a documentació, més sensibilitat amb la temàtica i més motivació durant el procés.

-Ha d'aportar alguna cosa nova al món.
És la teva oportunitat per donar al món, per demostrar que pots aportar alguna cosa nova. Per petita que sigui. Aquest és el sentit profund de la recerca.
Com ha de ser?
Com trobar la idea?

2. Observant el meu entorn
1. Somiant
3. Brainstorming
Fitxa 1. Com trobar una idea?
Com escollir una idea?

Com plantejar
una hipòtesi o creació?
Regles per escollir una bona idea:

-No deixar-se emportar per la passió del moment. Deixar refredar la idea.

-Preguntar a persones del nostre entorn sobre la nostra idea i permetre que ens diguin coses que potser no ens agradaran.

-No ser massa ambiciosos.
Fitxa 2. Com escollir bé una idea?
Delimitar el tema i l'àmbit:
Plantejar el tema
en forma d'hipòtesi
Plantejar una creació
-Delimitació geogràfica
-Delimitació temporal
-Delimitació de punt de vista o enfoc
-Delimitació de detall
- Descriu alguna de les propietats de la relció entre A i B.
- A és causa de B.
- Quan A, llavors (no) B.
- A és més X que B

Fer una recerca prèvia:
És realment una innovació?
Delimitar el marc de creació
Fitxa 3. Plantejament com a hipòtesi o creació
L'estructuració del Treball de Recerca té dos pilars fonamentals: el
pla de treball

i el
pla del
temps
.
Pla de treball
És l'esquema que mostra el procés que seguirem per desenvolupar el treball.
Què és?
Passos necessaris que cal incloure
Com es planteja?
És un esquema que ha de fer l'alumne o alumna. L'ha de presentar i valorar amb el professor abans de començar a fer qualsevol pas més de la recerca.
Preparació part oral
Hipòtesi
Objectius i Planificació
Recerca
Síntesi
Redacció
Bibliografia
Revisió
Fitxa 4. Pla de treball
Pla de temps
És la planificació del temps que destinarem a cada fase del pla de treball.
Què és?
Característiques
Com es planteja?
Per tal que sigui l'alumne o alumna qui es responsabilitzi de l'organització del seu temps, es planteja com un compromís que adquireix l'alumne o alumna.
Fitxa 5. Pla de temps
-Cada treball té les seves especificacions.
-Uns requereixen més temps en la recerca, altres més temps en el desenvolupament pràctic.
-Cal establir un mètode personalitzat i també útil i objectiu que permeti valorar l'organització del temps de l'alumne o alumna i ajudar-lo o ajudar-la a mantenir una continuïtat durant el procés.
Bases
-S'establirà el temps dedicat segons etapes i percentatges.
-L'alumne o alumna serà qui valorarà el percentatge necessari per a cada etapa.
-L'alumne o alumna s'encarregarà de modificar l'esquema, si fos necessari i si veu que es desvia ente un 5 i un 10% del total.
-L'alumne o alumna es compromet, mitjançant la signatura de la fitxa del Pla de temps, a seguir-lo.
Com comencem la recerca?
El primer que hem de fer és planificar, una vegada més. El procés de recerca pot ser descoratjador i difícil si no sabem què busquem ni a on ho hem de buscar. La planificació de la recerca es basa en aquestes dues preguntes: què i on.
Què:

Què volem saber. Quan més concret millor.
On:
On ho podem trobar. Abans de fer cap pas, cal saber si anem a buscar-ho al lloc adequat.
Planificació de la recerca per capes de profunditat
-
Marc general:
és el que ens ajuda a conèixer i entendre la informació bàsica del treball. Ens ajuda a emmarcar el tema i fa una funció transversal de coneixement amb les altres dues capes de recerca. Exemple: Llibres generalistes sobre el tema, etc.
1er
2on
-
Recerca específica:
és un pas més en l'aprofundiment en la recerca. Busca trobar informació concreta i específica, sovint derivada d'aquella que hem trobat en la primera capa, però a vegades ja plantejada des d'un inici. Exemple: llibres o articles especialitzats, etc.
3er
-Treball de camp o treball experimental:
Ens ajudarà a contrastar, ratificar o negar la nostra hipòtesi. Exemple: entrevistes, enquestes, experiments, etc.
Fitxa 6. Documentació
Com arxivar tota la documentació?
Bases per a arxivar documentació:
1. Fes un arbre amb els títols de les carpetes i les subcarpetes a on guardaràs tots els documents.

2.Pensa en un arbre de carpetes adequat a la teva recerca.

3.Hauràs d'incorporar segur carpetes com: Procés (fitxes i valoració del tutor, etc.), Documentació, Redacció, Presentació oral, entre d'altres.

4. Posa un nom identificatiu diferenciador clar a cada document. Com a mínim, el nom hauria d'indicar: dia en què entra a l'arxiu, que forma part del TR, l'àmbit dins del treball, el tipus de font (marc general, específic o treball de camp), i nom del document. Pensa que al principi és molt fàcil localitzar els documents, però que amb el temps tot es complica. Exemple: 20140510_TR_Vestuari_RevistaEspecialitzada_FotografiaVestuari1870

5. Fes un Excel o una base de dades on deixis constància de cada document que entris a l'arxiu especificant els següents camps: Nom complet de l'arxiu, paraules clau, resum del contingut.
Hi ha programes que ajuden a la gestió de l'arxiu, però seguint aquestes bases, no ha de ser difícil que cada alumne o alumna es responsabilitzi i mantingui un bon arxiu.
Fitxa 7. L'arxiu
Redacció: bases d'estil
Concret
Precís
Clar
Formal
Estructura de Base
Portada:
Títol i subtítol del treball, Nom i cognom de l'alumne o alumna, curs, data

Índex:
Ordenació de tots els apartats del treball per punts i número de pàgina on es poden trobar dins del treball.
Resum i/o abstract:
Resum del plantejament de la hipòtesi i els objectius del treball d'una manera directa i ordenada. L'abstact és en anglès.
Paraules claus:
Paraules que engloben o expressen el contingut del treball i que poden ajudar a la seva indexació i posterior localització. Es recomana quatre paraules, màxim cinc.
Cos del treball:
Part central i principal on s'exposarà tota la investigació i el seu procés, així com la part teòrica. Cal incloure citació i peus de pàgina.
Síntesi o conclusió:
Breu, coherent i concreta. No ha de repetir, ha de resumir i analitzar els resultats que s'han abastat respecte als objectius que s'havien plantejat en un inici.
Bibliografia:
Llistat de referències documentals de totes les fonts consultades (enciclopèdies, llibres, revistes, articles, vídeos, CD-ROM, webs, etc.) en què es base el treball.
Annexe:
Recull de tots aquells documents que no s'integren dins del treball perquè tenen un altre format, per la seva extensió o perquè no són necessaris. Les fonts primàries senceres han d'incloure's en aquest apartat, mentre en el treball, en cas que fos necessari, només n'inclouríem un resum.
Verbs:
1a persona del plural, passiva
Adjectius:
adequats, precisos, no exaltats
Adverbis:
vigilar amb la repetició d'adverbis com a suport poc consistent
Frases curtes i estructurades
(Subj. + verb + predicat)
Paràgrafs ben estructurats per idees.
Una idea per paràgraf.

Correcció
ortogràfica
,
morfològica
i
sintàctica
Lèxic precís:
dir el que es vol dir
Repassar els errors
tipogràfics
amb els correctors informàtics
Vigilar les
repeticions
de paraules habituals a través dels sistemes de recerca del processador de textos
Maquetació
Anàlisi, reformulació i aplicació de canvis necessaris
No tenim la capacitat de concentrar-nos plenament en el contingut i, a la vegada, en el format i, a la vegada, en la redacció i, a la vegada, en l'estructuració del treball. Així doncs: treballeu per capes.
Un cop s'han redactat totes les parts del treball, s'han ajuntat i s'han repassat senceres, aleshores arriba el moment de la correcció.
Contingut
Detalls i estructura del treball
Correcció de text
Revisió concentrada
Sparrings
Revisió concentrada
Sparrings
Revisió concentrada per capes: tipografia, ortografia, sintaxi, lèxic, convencions
Sparrings
Lectura en veu alta
Canvi de lletra al text
Has treballat molt per arribar fins aquí. Gaudeix. Explica el que has fet i el que has aconseguit. Demostra el que saps sense ansietat, des del coneixement.
I recorda: ningú sap més que tu del teu treball.

Mira el públic
Ens ajuda a:
-Establir una relació visual
-Mantenir l'atenció
-Transmetre seguretat
Menys és més
Ens permet:
-No perdre'ns i estructurar millor les parts
-No haver de córrer
-Facilitar la feina de l'avaluador
-Impactar i mantenir l'atenció del públic
Èmfasi als punts claus
Cal que el públic, temps després, sigui capaç de recordar els tres punts claus del teu treball. Apunta'ls i tingue'ls clars en tot moment.
Explica-ho com una història
Com?

-Estableix les parts del teu discurs en: introducció-nus-desenllaç
-Elabora un procés lògic poc detallat que ens porti d'un pas a un altre
-Pensa un bon principi: que atrapi el públic
-Un bon principi ha de tenir un bon final
El llenguatge escrit no és igual al llenguatge oral
Fes-te un guió sencer, paraula per paraula
El llenguatge escrit és sempre més complex, amb frases més llargues i amb més detall. Sigues concret, amb frases curtes, però manté la formalitat.
No deixis res a la improvisació, els nervis et poden fer una mala passada.
Potencia els teus punts forts o busca recursos
Si ets bo comunicant, explicant anècdotes o amb l'humor, inclou alguna nota de color a la presentació, però ense perdre mai la formalitat ni oblidar el teu objectiu.
Si et costa parlar amb públic, busca recursos que t'ajudin: mirar a algú que et doni confiança o portar algun recurs gràfic o audiovisual de suport.
No abusis de les presentacions en Power Point ni de les imatges

-A ningú li agrada el Power Point. No expliquis ni posis detalls per escrit. El Power Point ha de ser una guia, no la presentació en sí.

-Les imatges han de ser un reforç al que s'explica, no una demostació de la quantitat de treball que has fet.
Practica, practica, practica
Ens ajuda a:
-Gestionar el temps
-Sentir-nos segurs
-Introduir elements nous que donin suport a la presentació
Agraïments
Agrair és de feliços i de savis.
Demostra la teva implicació i agraïment, però no el teu interès en la nota.
Legitima les teves afirmacions
Has fet una recerca i t'has documentat. No exposis cap valoració com una simple opinió personal.
No et justifiquis
La justificació és el principi de la desconfiança.
Respon, admet errors, si n'hi ha, i dóna la teva versió dels fets. Posar-te a la defensiva només augmentarà la tensió i la mala predisposició del jurat cap a tu.
Somriu

És obvi que un somriure ajuda a generar un millor clima i predisposició per part del jurat. No permetis que els nervis no et deixin gaudir del moment.
Regles bàsiques per fer una bona presentació d'un Treball de Recerca
1.
Quin és el teu objectiu?
Sembla evident, però escriure'l t'ajudarà a preparar millor la presentació.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Veu alta, espatlles rectes i gesticula
Amagar-te no et servirà de res, així que, ja posats, millor que et vegin bé i que transmetis seguretat.
15.
Fitxa 8. Presentació oral.
Avaluació del procés
Relació tutor alumne/a:
-Continuada
-Esporàdica
-Gairebé inexistent
Comparació entre la resposta a les fitxes i el resultat o el procediment final
Avaluació del treball escrit
Avaluació de la presentació
Valors de contingut
-Innovació del tema
-Documentació
-Elaboració personal de la recerca
-Síntesi
-Redacció

Valors formals
-Correcció en la redacció
-Estructura del treball
-Format, maquetació, entrega
Valoració dels membres del tribunal
-Estructuració i ordre
-Vocabulari, dicció i expressió no verbal
-Argumentació
-Recursos de suport
-Resposta adequada a preguntes
Fitxa 9. Full d'avaulació de competències
Paginació
Utilitzar fulls de mida DIN A4, a una sola cara.
Numerar les pàgines
Situar el número a la dreta o al centre de la pàgina (es recomana no numerar l'índex).
Respectar els marges.
Codi tipogràfic
El codi tipogràfic ha de reflexar l'estructura de capítols tal i com es presenta a l'índex.
Utilitzar mida del text, majúscules/minúscules, negreta i subratllat. Reservar la cursiva per usos significants (paraules en llengües estrangeres, títols, etc.) o pels peus de foto, gràfics, taules, etc.
Utilitzar els salts de línia, els dobles espais i els salts de pàgina per visibilitzar l'estructura del treball.
Deixar una pàgina de separador en el cas d'incloure annexes.
Tipografia
Utilitzar tipografies fàcils de llegir i "serioses": Times New Roman, Arial o Garamond.
Evitar el color en el text, a no ser que es tracti de gràfics, taules, etc.
Mantenir la mateixa tipografia en tot el document.
Utilitzar un cos de lletra de 12 punts, amb interliniat senzill o d'espai i mig.
Separar els paràgrafs amb un salt de línia.
Justificar sempre a dreta i esquerra.
Clara
Comprensible
Formal
Cursiva, negreta i cometes
Cursiva: publicacions, paraules estrangeres, col·loquialismes, etc.
Cometes: citacions o transcripcions, definicions o traduccions de conceptes, exposicions, etc.
Negreta: utilitzar amb mesura.
Abreviacions
Abreviatures: núm. (número) [i no pas "n.º" o "nº"]; Excm. [i no pas "Exc.m"]
Sigles: la CIA (Agència Central d'Intel·ligència); la BBC (Corporació Britànica de Radiodifusió)
Simbols: kWh (quilovat-hora); SE (sud-est)
Majúscules i minúscules
Congressos i jornades: el Segon Congrés de Cultura Popular i Tradicional
Assignatures i cursos: l'assignatura Introducció a l'Ús de Recursos Informàtics
Fets i esdeveniments de caràcter històric: la Setmana Tràgica
Edificis i construccions: l'estació de França, el Palau de la Generalitat
Dies de la setmana: vindré dimecres, Dilluns de Pasqua
Entitats jurídiques polítiques i religioses: l'església catòlica, l'Església
Números
Noms i numeració de carrers i altres vies públiques: carrer dels Quatre Camins, 12; avinguda de l'Onze de Setembre, 15
Intervals: pàgines 235-257 [o bé pàgines 235-57]
Númers en noms propis: Canal 33; Channel 4; un Boeing 747
Punts en els números de 4 xifres o més: punt quan són magnituds (1.300 assistents; 5.300.000 habitants); sense punt quan són números dins una sèrie ('any 2000; el codi postal 17000; el número de loteria 43221; la pàgina 124)
Redacció: convencions
Mantenir un criteri constant
Citacions
(exemples)
RECURSOS:
Tutorial de MS Word: https://www.youtube.com/playlist?list=PLxgQzwsFLGL3fefAGhMGMAcQi84wDL4x3
Llibre d'estil de la Universitat Pompeu Fabra: http://www.upf.edu/leupf/
RECURSOS:
Evernote (bloc de notes al núvol): https://evernote.com/intl/es/
Pocket (gestó de webs pendents de llegir): https://getpocket.com/
Maquetació
Revisió concentrada
Sparrings
Full transcript