Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Udirdah ajiltan 2014

No description
by

on 5 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Udirdah ajiltan 2014

СИСТЕМИЙН БҮТЭЦ
УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН
УДИРДАХ АЖИЛТНЫ НЭГДСЭН ЗӨВӨЛГӨӨН
АГУУЛГА
СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ, АНХААРАХ АСУУДЛУУД

ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН EPRS СИСТЕМ, АНХААРАХ АСУУДЛУУД

КОМПАНИЙН ОНЛАЙН БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

ТҮЦ МАШИНЫ ТУХАЙ

ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ТУХАЙ

ЦААШДЫН ЗОРИЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Иргэний үнэмлэхийн мэдээлэл унших
Хурууны хээ таних
Мөнгөн дэвсгэрт таних
Төлбөрийн карт унших
Баримт бичиг сканнердах

Иргэний бүртгэлийн 6 төрлийн лавлагаа
ЭХЭБ-ийн түүхчилсэн лавлагаа
Буянт-Ухаа бүртгэл
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ЦАХИМ МАШИН

ОФФЛАЙН НЭГЖИЙН
ПРОГРАМЫН ШИНЭЧЛЭЛТ
Кирил болон монгол бичгээр зэрэгцүүлсэн бичилт бүхий гэрлэсний, төрсний гэрчилгээг хэвлэдэг болсон.
Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэнийг бүртгэх програмыг нэгжийн оффлайн системтэй нэгтгэж, нэрийн болон хаягийн сантай холбосон.
Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг “Сум /хороо/-ны иргэдийн жагсаалт” болгон тухайн нэгжийн бүх иргэдийг бүртгэх боломжтой болгосон.
Тогтмол мэдээллийн өгөгдөл /хаягийн сан, яс үндэс, бүртгэлийн шалтгаан гэх мэт/-ийг шинэчилсэн.
ИУБ- 21 маягтыг иргэний үнэмлэх уншигч ашиглан 2D бар кодтой хэвлэх хэсгийг ашиглалтанд оруулсан.
Сум, хорооны бүртгэлийн өгөгдөл устахад онлайн системээс тухайн нэгжийн мэдээллийг сэргээх хэсгийг боловсруулсан.
Гэрчилгээний загвар
ЭД ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН
БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ
ТҮЦ МАШИНААС ОЛГОСОН
ЛАВЛАГАА
EPRS СИСТЕМД АЖИЛЛАХАД
АНХААРАХ АСУУДЛУУД
Хаягийн сан
Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн системийн хаягийн санд Тасгийн дарга мэдээлэл нэмж оруулах эрхтэй бөгөөд энэ нь иргэний бүртгэлийн хаягийн санд тусахгүй.
Хаягийн сан дах гудамж, хороолол, хотхон, байрны нэршил нь иргэний үнэмлэх дээр хэвлэгдсэн хаягаар туссан байгаа тул хаягийн мэдээллийг нэмэхдээ нэршил давхцах эсэхийг сайтар шалгасан байх шаардлагатай.
Хаягийн санд тухайн эд хөрөнгийн хаягийн мэдээллийг тусгасны дараагаар гэрчилгээг хэвлэнэ. Эс бөгөөс тухайн хаягийн мэдээлэл санд алдаатай, зөрүүтэй тусгагдаж дараа дараагийн үйлчилгээг явуулах боломжгүй болно.
Хаягийн санд бүртгэлтэй хаягийг бичлэгийн өөр хэлбэрээр нэмэхийг хориглоно.
Алдаатай оруулсан хаягийн мэдээллээр хайлт хийгдэхгүй, тайлан мэдээ гарахгүйгээс гадна ТҮЦ машинаас олгох лавлагаан дээр хаягийн мэдээлэл алдаатайгаар хэвлэгдэж харагдана.
Гэрчилгээний ар талын QR кодыг уншуулахад буруу хаяг харагдана.
Хөрвүүлэлт
GRM програмаар цахимжсан хувийн хэргүүд дээр үйлчилгээ орж ирэхэд бүртгэгч заавал тэр хувийн хэргийн эд хөрөнгийн үндсэн мэдээлэл болон үйлчилгээний мэдээллийг цахим хувийн хэргээсээ шалгаж, шивж оруулан баталгаажуулсны дараа шинэ үйлчилгээг боловсруулах боломжтой.

Хөрвүүлж оруулсан мэдээллийг үнэн зөв гүйцэд оруулаагүйгээс болж үйлчилгээ зогсох, тайлан мэдээ дутуу гарах, мэдээллийн сан цаасан суурьт хувийн хэргээс зөрөх асуудал гарч болзошгүй.

Алдаатай, зөрүүтэй метадата бүхий хөрвүүлэгдсэн мэдээллийг УБЕГ-ын ЭХЭБЦХ-т мэдэгдэж засварлах боломжтой.

Хяналтын улсын байцаагч нь цахим мэдээллийг хувийн хэрэгтэй тулган нягталсны үндсэн дээр upload хийнэ.

Цахимжуулалтын явцад хийгдсэн буруу үйлдэл болон сүлжээний доголдлоос шалтгаалан зурган мэдээлэл дутуу хуулагдаж болзошгүй бөгөөд энэ тохиолдолд УБЕГ-ын ЭХЭБЦХ-т хандан үйлдлийг буцаах, улмаар тухайн үйлчилгээ бүрийг цаасан хувийн хэрэгтэй тулган нягталж дахин цахимжуулах шаардлагатай.

Системд буцаалт хийсэн тохиолдолд:

Цахимжуулалтын програмын “ЧАНАР ШАЛГАЛТ” төлөвт шилжүүлэх
Архиваас хувийн хэргийг авчирч тулгах
Бусад үйлчилгээ буюу цахимжуулалт, upload хийгдсэнээс хойш системд нэмэгдсэн үйлчилгээнүүдийн мэдээлэл бүрэн эсэхийг хянах
Upload хийх,
цахимжуулах
ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМИЙН АНХААРАХ АСУУДЛУУД
ЦААШДЫН ЗОРИЛТ,
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

УБЕГ
НХҮЕГ
ХҮҮХДИЙН МӨНГӨ
АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА.
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
2014
Америкийн нэгдсэн улсын
Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Бизнесийг дэмжих санаачлага төсөл

КОМПАНИЙН ОНЛАЙН
БҮРТГЭЛИЙН СИСТЕМ /КОБС/

УБЕГ-ЫН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН
ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА,
АНХААРАХ АСУУДЛУУД
Мэдээллийн технологийн газар
2014 он
ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛ
ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ ХЭВЛЭЛТ
/2014 оны I улирал/
МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭН
ЗӨВ БАЙДАЛ
Мэдээлэл засварлах тухай ХУБ-ийн дүгнэлт бүртгэлийн үйл ажиллагааны дагуу гарсан байх

Нөхөн бүртгэл хийгдсэнээр тухайн бүртгэлийн хувьд үндсэн мэдээллийн сан зөрчилдөх эсэх

Хаягийн санд мэдээлэл тусгахад адил утга, бичвэр бүхий оноосон нэр байгаа эсэхийг шалгах

Анхан шатны нэгжид бүртгэл хийх, онлайн системд тусгах, баталгаажуулах хугацааг хамгийн бага байлгах
ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХ
Шинэчилсэн бүртгэлийн мэдээллийг аймгийн УБХ-ээс хуулбарлах сервер үүсгэсэн.

Зургийн стандарт шаардлага хангасан байх

Систем цуцалсан төлөв- Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд 2-оос дээш удаа хамрагдсан иргэний хувьд
1. Тухайн иргэний мэдээлэл үнэмлэх хэвлэх хүсэлтийн жагсаалтад байгаа эсэхийг шалгах;
2. Хүсэлтэд байгаа тохиолдолд сүүлд хамрагдах үеийн зураг мөн эсэхийг шалгах;
3. Хэрэв сүүлд хамрагдах үеийн зураг биш бол тухайн иргэний мэдээллийг хүсэлтийн жагсаалтаас хасаж, нэмэх үйлдлийг хийх.
сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор
1`124`528 иргэн
4 сар
3 сар
5 сар
6 сар
7 сар
Жилдээ
8 сар
9 сар
Бүртгэлийн анхан шатны нэгжээс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлэх

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа, мэдээллийг “Төрийн үйлчилгээний цахим машин”-аар олгодог болгох.

EPRS системийг үлдсэн 13 аймагт нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлнэ.

Бүх компьютерийн домайн бүртгэлд оруулан эрхийн зохицуулалт хянах боломжтой болгоно.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа интернэтэд суурилсан онлайн хэлбэрт шилжүүлнэ.
/КОБС/
Иргэний үнэмлэх дахин авахад улсын бүртгэлийн байгууллагад иргэн заавал өөрийн биеэр ирэх шаардлагагүй болж, хүсвэл цахим хэлбэрээр захиалан авах боломж бүрдүүлнэ.

Цахим мэдээллийн санд мэдээлэл хүлээн авах, хадгалах, түүний аюулгүй байдлыг хангах журмыг боловсруулж, Хууль зүйн сайдаар батлуулна.
Мэдээллийн сангийн зэрэглэл тогтоож шаардлагатай мэдээллийн санг үндэсний дата төвд байршуулах, нөөцлөх, холбогдох системийн тохиргоо хийх, синхрон болгох, тухай бүр шинэчлэх боломжийг бүрдүүлнэ. /Хаягийн сан, хурууны хээний зураг, гадаад паспортын зураг/

Бүртгэлийн үйлчилгээг мобайл технологийг ашиглан гар утаснаас авах нөхцөл боломжийг бий болгох бэлтгэл ажлыг эхлүүлнэ.
Цахим мэдээллийн ялтас бүхий /чиптэй/ гадаад паспортыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх бэлтгэл ажлыг эхлүүлнэ.
Байгууллагын үйл ажиллагаанд шаардлагатай эд хогшил, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, програм хангамжийг шинэчлэх ажлыг зохион байгуулна.
Үзлэг үйлчилгээг графикийн дагуу явуулах, засвар үйлчилгээ хийх
Шаардлага хангахгүй тоног төхөөрөмжийн акт, тодорхойлолт гаргах
Нэмэлт шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн болон нөөцийн талаарх танилцуулгыг улирал бүр бэлтгэх, танилцуулах
Мэдээллийн технологи хариуцсан ажилтнуудад зориулсан мэргэжил арга зүйн нэгдсэн сургалт зохион байгуулах
Иргэний, эд хөрөнгийн, хуулийн этгээдийн бүртгэлийн болон архивын мэдээллийн систем, програм хангамж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй ажиллагаа
Бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа
Бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээ, мэдээллийн сангийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, эрсдэл учирсан тохиолдолд авах хариу арга хэмжээ

Мэдээллийн үнэн,
зөв байдал
Мэдүүлгийг мэдээллийн санд шивж оруулахдаа сайтар тулган нягтлах шаардлагатай. Мэдээллийг санд буруу тусгаснаас үүдэн цаашдын тайлан, мэдээ зөрүүтэй гарах, ТҮЦ машинаас олгох лавлагаа болон бусад гаралтын баримт бичиг алдаатай хэвлэгдэж гарах эрсдэлтэй.


Татварын хураамж
Тэмдэгтийн хураамж
Үйлчилгээний хураамж
НИЙТИЙН ТҮЛХҮҮРИЙН ДЭД БҮТЭЦ БУЮУ
ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙН ХЭРЭГЛЭЭ
ЦАХИМ ГАРЫН ҮСГИЙГ ХЭРЭГЛЭЭНД
НЭВТРҮҮЛЭХ АРГАЧЛАЛ
“Бүртгэл, мэдээллийн цахим архив” төслийн хүрээнд иргэний баримтын болон хуулийн этгээдийн бүртгэлийн архивын цахимжуулсан зурган мэдээллийг бүртгэлийн системд ашиглаж эхэлнэ.
ХЭБ-ийн лавлагаа
Иргэний үнэмлэхийн хүсэлт

Бэлдэцийн нөөц: 254`159
/65%/
МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОО
МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
EPRS- 27 TB
ОnCRS- 0.2 TB
LES- 0.02 TB
Identity буюу иргэнийг таних
Verification буюу мэдээллийг баталгаажуулах
Эд хөрөнгийн өмчлөгчийн мэдээллийг дутуу, алдаатай шивж оруулснаас тухайн иргэн ТҮЦ машинаас лавлагаа авч чадаагүй.

Мэдүүлэг шивэхдээ үл хөдлөхийн төрлийг буруу сонгосноос болж газрын бүртгэл дээр ‘Y’ дугаар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл дээр ‘Г’ дугаар унах тохиолдлууд гарч байсан.

Интернэт сүлжээний гаралтаар КОБСистемийг туршин шалгах ажиллагааг гүйцэтгэгч байгууллагын хамтаар хийж байна.

2014.01 сард хийгдсэн туршилтын үр дүнд илэрсэн 336 алдааг засварлахаар ажиллаж байна.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн регистрийн дугаарын томьёоллыг КОБСистемтэй холбосон.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн бүх төрлийн хураамжийг цахим банкаар дамжуулан төлбөр тооцоо хийх ажлыг эхлүүлээд байна.ҮДТ
УБЕГ
Хэрэглэгч байгууллагууд
СИСТЕМИЙН БҮТЭЦ
МЭДЭЭЛЛИЙН ҮНЭН ЗӨВ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ
Хугацаа
Бүртгэл
Хяналт
ОДОО
2014.04.21
CPU- 100%
Log size- 2 х 30 сая
RC attach- 3 x 30 сая

Шийдэл: Restart
CPU- 50%
Log size- 0 /Export/
RC attach- (3 x 30 сая)/4

Үр дүн: EPRS 66% нэмэгдэнэ.

нийслэлд 26 хоног
орон нутагт 42 хоног
Full transcript